TEGEN STRAFBAARSTELLING ILLEGAAL VERBLIJF

Het kabinet wilde in 2011 illegaal verblijf van migranten strafbaar stellen. Ook wilde het toenmalige kabinet het onmogelijk maken dat mensen die zonder verblijfspapieren in dit land worden aangetroffen ooit nog legaal verblijf kunnen verkrijgen, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen.

Wij spraken ons destijds uit tegen deze plannen. Strafbaarstelling van illegaal verblijf is buiten alle proporties en slecht voor de samenleving. Gelukkig gingen die plannen destijds van tafel.

Ook in 2021 gaan er weer stemmen op om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Onze argumenten uit 2011 gelden tien jaar later nog steeds.

Wij propageren geen illegaal verblijf maar verzetten ons tegen het strafbaar stellen ervan, omdat dit voor kwetsbare groepen en voor de samenleving als geheel negatieve gevolgen zal hebben. Strafbaarstelling is buiten proporties. Het is een aantasting van mensenrechten, bedreigt de meest kwetsbare groepen, werkt uitbuiting in de hand, vergroot de afstand tot de hulpverlening, is slecht voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving.

Teken HIER ook tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf

 

Delen | print deze pagina