Ondergetekenden

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV); Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Secretariaatsgemeenten Groningen, Utrecht en Eindhoven namens de overige LOGO gemeenten, Vereniging Friese Gemeenten

College van B&W van de Gemeente Amsterdam

Gemeenteraad van de Gemeente Den Helder

UNICEF; Defence for Children International; Stichting Vluchtelingkinderen

CoMensha/La Strada Nederland; Bonded Labour in Nederland (BlinN)

Johannes Wier Stichting voor mensenrechten en gezondheidszorg; Dokters van de Wereld;
HIV-vereniging

Raad van Kerken in Nederland, waarbij aangesloten: Protestantse Kerk in Nederland, Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland, Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Evangelische Broedergemeenten in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk in Nederland, Molukse Evangelische Kerk, Koptisch Orthodoxe Kerk, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Geassocieerd lid:
Vereniging van Orthodoxen 'H. Nikolaas van Myra', Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

Oikos; SKIN-kerken; Kerk in Actie; Justitia et Pax; Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen (NRV);
INLIA; CORDAID

Uit de achterban van de kerken 10.000 individuele ondertekenaars

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM); Vereniging Asiel Juristen Nederland (VAJN); Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN); Vereniging Vrouw en Recht; Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam (VSAA); Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA)

VluchtelingenWerk Nederland; Vluchtelingen-Organisaties Nederland; ASKV/Steunpunt Vluchtelingen; Stichting LOS; OKIA; R.E.S.P.E.C.T.NL; Vrouwen Tegen Uitzetting; Wereldhuis Amsterdam; Stek, stichting voor Stad en Kerk Den Haag; Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage; Vluchtelingen in de Knel; STIL; ROS; Pauluskerk; Maatwerk bij Terugkeer; Foundation for Filipino Refugees in the Netherlands (FREN); Platform Stop Racisme en Uitsluiting; Time to Turn; Ned Provinicie van de Missionarissen van het H Hart (MSC); Congregatie Zusters van Liefde, Tilburg; Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel

Stichting Bayanihan; Centrum voor Filippijnse Vrouwen in Nederland; Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland; Transnational Migrants Platform (TMP); EMCEMO; Commission for Filipino Migrant Workers (CFMW); Africa Roots Movements; Stichting Kezban; Lawid (Latin American Women Initiative for Development)

Migranten Consortium: ADPC (Afrikaanse diaspora); NEDSOM (Somalische - Puntlandse diaspora); NISM (Amazighen - Marokkaanse diaspora); PASALI (Mindanao - Filipijnse diaspora); Seva Network Foundation (Hindu diaspora); SMHO (Turkse diaspora) en TitanE (Molukse - Indonesische diaspora)

Inspraak Orgaan Turken (IOT)

Stichting Centrum ‘45

Professor Theo van Boven, emeritus hoogleraar internationaal recht
Cees Flinterman, honorair hoogleraar rechten van de mens
Professor mr. Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht
Professor dr. Anton van Kalmthout, hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht
Professor dr. R. Staring, bijzonder hoogleraar Mobiliteit, toezicht en criminaliteit
Professor dr. Walter Devillé, hoogleraar Vluchtelingen en Gezondheid
Professor dr. Barend Middelkoop, hoogleraar Public Health
Prof Dr Ivan Wolffers, hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam
Prof Dr Berthold Gersons, em hoogleraar psychiatrie AMC en senior wetenschappelijk adviseur Stichting Arq
Prof Dr W J M de Haan, em hoogleraar criminologie RUG

Professor Leo de Haan, rector International Institute of Social Studies (ISS),
en van de academische staf van het ISS:
Karin Arts, Professor of International Law and Development
Arjun Bedi, Professor of Quantitative Economics
Sylvia Bergh, Lecturer in Development Management and Governance
John Cameron, Associate Professor of Development Research
Amrita Chhachhi, Senior Lecturer in Women, Gender and Development
Andrew Fischer, Senior Lecturer in Population and Social Policy
Des Gasper, Professor of Human Development, Development Ethics & Public Policy
Arjan de Haan, Senior Lecturer Social Policy
Gerrie ter Haar, Professor of Religion and Development
Jeff Handmaker, Lecturer in Law, Human Rights and Development
Silke Heumann, Lecturer in Women, Gender and Development
Helen Hintjens, Senior Lecturer in Development and Social Justice
Loes Keysers, Lecturer in Women and Development Studies
Rachel Kurian, Senior Lecturer, International Labour Economics
Jos Mooij, Associate Professor in Public Policy and Management
Bridget O’Laughlin, former ISS faculty
Lee Pegler, Lecturer in Work Organisation & Labour Rights
Lorenzo Pellegrini, Lecturer in Development Economics
Mohamed Salih, Professor of Politics of Development
Freek Schiphorst, Senior Lecturer in Labour Relations
Karin Astrid Siegmann, Lecturer in Labour and Gender Economics
Irene van Staveren, Professor of Pluralist Development Economics
Thanh-Dam Truong, Associate Professor of Women, Gender and Development
Ben White, Professor of Rural Sociology
Dubravka Zarkov, Associate Professor in Gender, Development and Conflict Studies

Van de sectie Migratierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU:
B. Aarrass, promovendus
J.M. Amaya Castro, Postdoc onderzoeker
Y. Arbaoui, assistent onderzoeker
G.N. Cornelisse, UD
G.T. Davies, Hoogleraar Europees recht
K.E. Geertsema, Promovendus
H.E. Helmink, Promovendus
K. Naganathar, Student assistent
C.H. Slingenberg, Promovendus
T.P. Spijkerboer, Hoogleraar Migratierecht
K.M. de Vries, Promovendus
S.K. van Walsum, UHD Migratierecht

Mr. Tineke Strik, UD migratierecht Centrum voor Migratierecht Radboud Universiteit
Mr. dr. Carolus Grütters, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit
Mr. drs. F. Kulk, Promovendus, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
Drs. Niels Spierings, onderzoeker politicologie, gender & economie, Radboud Universiteit
Prof Mr Ashley Terlouw, hoogleraar Rechtssociologie Radboud Universiteit Nijmegen

Maarten Davelaar, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut.
Sébastien Chauvin, Assistant Professor of Sociology, Universiteit van Amsterdam
Mr. drs. Margreet de Boer, onderzoeker Projects on Women's Rights
Abderrahman el Aisati, Universiteit Tilburg

Drs. Leyla Çinibulak, Senior projectleider Huiselijk en Seksueel Geweld, MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
Mr. Sabine Jansen, onderzoeker Fleeing Homophobia, Seeking Safety in Europe

K.S. van Heuven Goedhart, ex-rechter
J. Corduwener, historicus/journalist
Dr Castellanos Nuijts, M.L Dermatoloog

Jan Pronk
Marlene Dumas, kunstenaar

test, tst
test, test
Nico Schoen, pensionado, burger, activist,
Wilma Adrichem , Persoonlijk
Peter Vrieler, ambtenaar
Gerard Helsdingen, Werkmeester, DJI
Arthur Graaff, antifascist
Barteline Swildens, gep. docent arbeidsrecht
Jan Broersen, jurist
Ruben Beentjes, Eigenaar bouwbedrijf
Hande, Zorgconsulent
Jaap Hagen, Filosoof
V. Noblesse, docente Nt2
Anne Berk, tentoonstellingsmaker
R. Breider, Veteraan (Unifil)
,
Sjef Smid, theater
,
Dr. Erwin van der Meer, Maatschappelijk werk
John Jaspers, Betrokken burger
A. Cenek, burger
beverley van der horst, persoonlijk begeleider
M. Kiesel, student integrale menskunde
Iris Leenknegt, activiteiten begeleider, opvang/dagverblijf Villa Vrede
Tamara van den Berg, student wijsbegeerte
Ruud Schotman, Vluchtheuvelkerk
h Ramakers, eigenaar/verhuurder
Natalie Widmann, student
P.Marsman, ex CNV Internationaal
Nvt, Persoonlijk
uwe Schmidt, Zorg
G.E.Veeman, Taalcoach Stichting Vluchtelingenwerk
Anita Heemse, SPH
Johan den Otter, Jeugdzorgwerker
Bertha Huijsmans, pedicure +
Cor van Hijum, betrokkenheid
Myriam de Lange, Criminoloog
c. VAN WILGEN, PLEEGMOEDER ONGEDOCUMENTEERDE ZOON
Chantal O'Niel, Betrokken burger
meeuwis rebel, musicus
,
a.j.j. van vliet, predikant
Richard, mensenrechtenactivist
christa dunger, privat
J.A- Valke, medeburger
E. van Rees, arts
Jurriaan Koops, zorgcoordinator dak/thuislozen
Inga Schlosser, bezoekgroep JCS
,
Ingrid Verrijdt, wereldburger
Kruijskamp, senior PIW-er belast met vreemdelingen detentie , nu pensioen
Nathalie van Schagen, NGO/Programme Manager/ migranten organisaties
Jeanine Kok, project assistent
loes hendrickx, docent
ggm koster, programma manager
Rien van Voorst, Verpleegkundig specialist
jouke van der meulen, verpleegkundige
Ineke Bathoorn, Secretaresse
Leo Vos, GGZ
Ds H van Veen, predikant
Jan Jansen, Tandarts
Frouwke van der Veen, verpleegkundige
Carolien Pronk, Beleidsadviseur
Fons Hoogeveen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Fons Hoogeveen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
rita camp, ped.coach
R. Oldenboom, mens
Sonja Dusarduijn, Betrokken als mens
F. Vonken, docent
W Hellevoort, Adviseur public affairs
Shakira van Steenis, Welzijn
Margriet de Greef, zzp-er, bezorgde burger
m.wiendels, directeur welzijnsorganisatie
Nisha Brouns, trainer
Gerard van Broekhuizen, Predikant
schaafsma, betrokkenheid
Viola van Alphen, Werkend in bedrijfsleven
Ernst Bunders, algemeen
T. Stelma, Bezorgde burger
Henna Playfair, Verloskundige
Ank de Jonge, verloskundige onderzoeker
Jeroen Neefs, Medewerker CDA
Rina, Psycholoog
Ineke Ligthart, marketing
Ineke Ligthart, marketing
Abraham Sikkema, Docent Duits
Anouk Boschma, Internationaal humanitair hulpverlener
R. Lever, Advocaat
ineke de jongh, collega
hissel, rechtenstudent
Rob en Trudy Coster, Lerares en inwoners v. Zoetermeer
w. wagner, vrijwilliger vwn
S.J. Ybema, huisarts
Mandy Schapendonk, Student Master Sociale geografie: Internationale globalisering, migratie en ontwikkeling
Wendy Dautzenberg, buitenlandse partner
Hans, Maatschappelijk Werker
Tamar Hagbi, Regiomanager woonstichting
leny molendijk, onderwijzeres
W.J., Student Maatschappelijke Zorg
J.P.Hulst, Verpleegkundig Specialist
Henriette Dijkhuis, pedagogisch medewerker
Marciano, familie
Imie Canter Visscher, coach, maatje
Gerver, Student
Gerrit Sepers, huisarts
Antonia Smits, Regieseuse
nottelman, verpleegkundige
New Move Academy, Ondernemer
l.a.van diessen, ambtenaar
bleumer, boekhouder
m.g.vreeswijk slotema, betrokkenheid
a.vreeswijk, botrokkenheud
Rijschoolhouder, Leraar / Instrukteur / ouders van de peuters
Roman Zuiev, Kerk van Sint Cornelius
Alexandra Jansse, televisie producent
W.M van Eck, student strafrecht
Arthur Graaff, Hoofdredacteur Nieuws-wo2.tk
Rosana de Santana, Administracao
PeweWalter, zorgverlener
Gabri Lachmeijer, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
mandy khonraad, zorg
Mendel Tensen, docent godsdienst
Dronkert, mens onder de mensen
Sarah, student
Beekhof, Logistiekmedewerker
GE Trivino Londono, student
Ami Schütte, vrijwilliger vluchtelingenwerk
petro, ict
van der heijden, administratie
K.Harsta, Adviseur jeugdbeleid
D van Muijen, persoon
Roest, liefdevol medemens
Rev. C.T.Taguba, church worker
J. Bankersen, fotograaf
Cor Nugteren, Mensenleed!!!!
SATENIK VANJAN, STUDENT
Sjoerd Hulsken, Student
amanda lugt, host mum
Han Bakker, mens
M. Busscher, Psycholoog
Amin Alfateh Hassan, beroepgroep
Andrea Wieffering, Antropoloog
Adri Langeveld, adm. medewerker
L. Hendriks van Perge, dierenverzorging
jose van santen, familie
kees thieme, vrijwillig hulpverlener
Eric Ferguson, consultant
VROOMEN, Neuroloog umcg
Nelleke de Jong, freelance tekstschrijver
C.Griffioen/E.Griffioen, vluchtelingenwerk betrokken
Gerda Steijger, Medemens
J.J.A. Kamphorst, Universitair Docent Economie / Nederlander
Barbera van Rossum, mens
De Groot, leerkracht
dominique de ruiter, bezoekgroep 16hoven
Corrie de Groot, persoonlijk
Jan Prij, Publicist
N.C.Willemse, onderwijs
Dick van Kampen, predikant
Aart Snijders , leerkracht
Dorien Tijhuis, zorg
anja verschuren, partner van illegaal
Marcia, sociaal juridisch medewerker
Frans Willemse, Verpleegkundige
josje slaman, docent
J.C.M. Wesseling, geen
L.Boverhoff, Medemenselijkheid
Niels Klijn, Applicatie Ontwikkelaar (Programmeur)
Elli Witteman, gepensioneerde
g.j. epker, receptioniste
P.Breeuwer, Doopsgezind
van den Breevaart, gehandicaptenzorg/ medemenselijkheid
G.J. van Dam-Wijers, huisvrouw
smiers, kerk
Tashina Minartz, Student
B.J. van Dam, Secretaris SGVR
Ingrid ten Brink, Pedagoog/ trainer coach
Rev. Simon J.C. Kerkhof, Dominee
dvd woude, radiomaker
W van Bragt, Secr.
Thea van Dijk, NT2 docent
Bertine Huiberts, maatschappelijk werkster/zeer verontrust en emotioneel betrokken mens
kerstin hopman, advocaat
A. Bakker, Arts
Paula Stoelinga, verontrust mens
Erik Klein Nagelvoort, Burger van een menselijk land
Galina, pedagogisch medewerker
Michael Kars, burger
Filatova, Horeca
onderduiker, als ANNA FRANK
maria , asielzoeker
Sofia, Scholier
Hans Wentholt, laatbloeiend schrijver
Janny van den Heuvel, arbeidsdeskundige
melissa arts, burger
Hennie van Dijk, Line operator
hinke hilarides, medemens
Julio Cesar Bastida Perez, Ondernemer
Anna-Maria Verhagen, Ondernemer
Nelson Carrilho, Kunstenaar
anna, student
Mr. H. Kooiker, oud-vrijwillger VWN
van maldegem, partikulier
Fifi Groenendijk, huisarts n.p.
Lieke ten Have, Student Europese Studies
johan dijkstra, burger
elly breeuwsma, als burger
Han Nicolaas, Onderzoeker migratie en integratie CBS
Patrizia Filia, Regisseur
F. Bekkal, Jurist
j. Vogel, betrokken medemens
j. Vogel, betrokken medemens
j. Vogel, betrokken medemens
Rachid el Galta, Statisticus
Nicole Paehlig, tekstschrijver
Rosanne Faber , Communicatie in de zorg
Marianne van der Beek, Leidinggevende in de maatschappelijke dienstverlening
samsameetiek, farizeeer
Rogér Vaessen., Portretschilder.
Marthe van Russen Groen, student
Otto Nijenhuis, Docent
nina van den broek, huisvrouw
M. Busscher, psycholoog
k. Fleischmann, werknemer
Henk van Hooff, eigenaar optiek bedrijf detailhandel
chadia el Baroudi, Functioneel beheer
Binna Choi, Director of Casco
I.Prins, hulpverlener
silvano, ict telecom
tomasz stojecki, burger
Jeroen van der G., student
Alexandros Papamarkou, Kunstenaar
Ellen Ros, Programmamanager Wonngcorporatie
jaap Snijder, gepensioneerd
Sander Linders, medemens
Arjan Broer, sociaal cultureel maatschappelijk
N. Boers, jurist
Wijnberg, pedagogisch maatschappelijk werkster voorzitter Burgerrechtenvereniging Vrijbit
,
J. Wierenga, Student filosofie
C. Rodenburg, inwoner van Nederland
a van der heide, kerkelijk werker
pankaj, chef
D.L.W. Kuijpers, Project Manager
gerats audiovisueel, docent media
gerats audiovisueel, docent media
gerats audiovisueel, docent media
gerats audiovisueel, docent media
Jan Baars, medisch specialist
felix, taxi chaffeur
Jeltsje Kroes, psycholoog
M.H. van Veen, Scholiere
Betty Gerritsen, burger
Ton Baars, vrijwillig leraar in een vluchtelingenkamp
Urbanus, docent
Antoinette van der Kaa, maatschappelijk werkster
M. van den Boomen, Particulier
Majnu Michaud, Trainingsacteur
Geert Peeters, --
P.Lans, Gezondeidszorg
Wisman, Onderzoeker
I.J. van Hoof, pedagoog
Lena Kaijser, Betrokken burger
Hermyn Bonnema, sr. beleidsadviseur Wonen
Van Dijken, designer
Nicole van der Steen, docent VO
miranda, ngo
MKS, nvt
Coco Lisa, Student
Anoek Hofkens, journalist
Sjoerd Bos, innovatieadviseur
P.Mes, Betrokken burger
Dr. M.W.H. wulf, Arts
Zita Luiten, Vrijwilliger Vluchtkerk
Klaas Wierenga, student
marian spierings, huisvrouw
W. Wierenga, Student
I. van Heijkop, huisarts in opleiding
P Herwig, Medemens
A. van Opdorp, Docent
C.M.Piscaer-Witte, Arts
Jaap Snijder, Diaken PKN
,
Jeanine de Haan, bezorgde burger
lans, oogheelkunde
correcting european governments, counselor
N. Slagboom, Therapeut
Lotje Bagchus, Nederlander
Amber kriebel, Studente antropologie
jozef leiwakabessy, zorg en welzijn
JMJ Spoelstra, daklozenwerker
Henrieke Hommes, NGO
Paul van der Steen, Lid PvdA Veldhoven
MLi Marjan Lichthart, ZZP-er
WYTSE NOORDHOF, MEDEWERKER INLOOPHUIS DIEREN / LERAAR NEDERLANDSE TAAL AAN 'ILLEGALEN'
Timoteüs, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
Jantine Trapman, informatieanalist
Richard Bijl, patoraalwerker
,
H Noordhof-Koren, persoonlijk
Joke , Ziekenverzorgende/groepsleider
Anke Koren, Verpleegkundige
Prof. Dr. Christian Zippel, MdA a.D., Senator a.D., Hoogleraar en politicus
cc.teunissen, leraar
Yvonne, Amnesty
m.m.stenhuijs, leerlingenadministratie
Jannie de Ruiter, Maatschappelijk werker
Cor Groenendijk, bezoeker vluchtelingen
Nicola Chadwick, journalist
Essie, Basis onderwijs
Neil Grove, Student
Priya Peters, student
Wouter ter Heide., Publicist.
Lisanne Versteegt, burger
Donja Verlaan, burger
Muhamamed Stranjac, proleet
Rochita Loenen-Ruiz, schrijfster
Alfred Kersaan, verkeerskundige, kunsthistoricus en burger
Riny Hooijer, docent
Afke van Wirdum, gepensioneerd docent
joost hesseling, uitgever
Mies Grijns, Onderzoeker
André de Jongh, Fotograaf
Bernadette Wichman, adviseur
teuntje thuis, groepsleidster
Rick Pelupessy, eigenaar n.l.p. praktijk
Tuky Santillan, Projectleider/ solidariteit
Ineke Nijboer-Majoor, moeder
N Smit, Internist
Maatje G. van Steenbergen, Maatschappelijk Activeringswerker
M.Smid, burger
orthopedagoog, jeugdzorg
Germaine Toller, medemens
van Houten, internist
Nina Mathijsen, Ontwerper en Campagnemaker
T.Duijf, verpleegkundig specialist
M ten wolde, Arts
J. Branger, arts
Marian van Giezen, predikant PKN
JayJay , PLEIN 66
Ronald Visser, burger
Annette Scheepstra, burger
Madeleine Klis, Uitgever/Eindredacteur
tineke spruytenburg, leerkracht
N. Nonell, Arts
A.J.E.Kuijsten, Ambulant Begeleider/mens
Erik van de Haar, Adviseur
Willemijn van der Vliet, Account manager reclame
Jelle de Graaf, student
B.P.M.. Hamilton, Particulier
E. Goedvolk, communicatie adviseur
Arnout Menkveld, Zelfstandige
Ineke Wempe, betrokken burger
Vincent Böhre, internationaal jurist
Brenda Commandeur, Bibliothecaris
M.Duindam, musicus
Elly de Bruin, psycholoog
j.oosting, gepensioneerd
Mabel de Groot, Praktijkassistente huisarts
Vincent Duindam, psycholoog
Harm Boers, Student
Jan van der Geest, Gepensioneerd
Cissy Ploegmakers, Loopbaanadviseur
Postuma M., leerkracht
Arianne de Jong, Waarnemend directeur
eyelite, fotograaf
Mirjam van Gelder, Medemens
medemens, Medemens
G van der Schuur, directeur bao
Marie-Claire Bakx, Informatiespecialist
Jacqueline Ansem, activiteiten begeleidster GGZ
Egbert van der Vliet, schilder
Dick te Voortwis, Privé
Bart Brouwer, Docent
G. Kuijt-Gijsbers, particulier
Drs. M.E.B. van den Boogaart, Burger/ MT lid bij een ministerie
M Hof, PvdA-lid
P.Bochanen, Burger
Jack Oostrum, Wethouder gem. Gorinchem
Sanne Schoonbeek, ICCO Kerk in Actie
Robert van der Zwan, Freelance journalist
Psychotherapiepraktijk Leo Goetstouwers, psychotherapeut/gz-psycholoog/systeemtherapeut
peter van de rijt, docent
P. Scholtes, Advocaat
S. Y van Grootheest, vrijwilligerswerk
Koolschijn, mens
Paul van Liempd, Lid Provinciale Staten - PvdA Brabant
W.van de Heijning, Vreemdelingendetentie
Netty Weijenberg, Docent
P. van Viegen, Statenlid PvdA
Ines Balkem, Strategisch Adviseur
Anne Marie Spoek, betrokken burger
Mijke van der Drift, Filosoof
Dieuwke, pedagogisch medewerker
Marloes, senior kinderverpleegkundige
mascha, pedagogisch medewerker
Lieuwkje Hekman-de Jong, Betrokken moeder
E.G.A. Hekman, bezorgd betrokkene
mols, mensenrechtenactivist
Richard Heijmann, Raadslid PvdA Roermond
niels suurbier, spw
Mr. Ch.L. Dey, voormalig senior beleidsmedewerker Vekeer en Waterstaat
j.verburg, pastor
roorda, lid pvda
oppedijk, zorg
Dominique de Ruiter, lid bezoekgroep n16hoven
Johan van Someren, journalist
mr. H. Sorgdrager, Oud-raadsheer Hof Amsterdam
Ramon Jordana, gepensioneerde
Henk van den Berg, Voedingskundige/kerklid
Loes Maas, cursusleidster/coach
J. Kester, burger die mee leeft met mensen in nood
marí francissen, VWNN Groningen
gerda dommerholt, freelance consultant migratie issues
I.Bierenbroodspot, E.v.Vluchteling/antropologe
Annemijn van Marlen, Vakbondsorganizer
Petra catz, Burger
M..Egelie smulders, pastoraal werkster
Anne Beeltje, SAP consultant
Nienke Scholts, Dramaturg
nidos, voogd
peter janssen, Nederlands staatsburger
Michelle Franke, kunsthistorica en burger
De wereld is van iedereen, medemenselijkheid
Sjoerd Wiegersma, betrokkenheid
Ruth Noorduyn, betrokken burger
Wouter Boonstra, Freelance Journalist
R van Schaik, Schoonzoon is vluchteling
Otto Suurbier, Beeldend Kunstenaar
M. Walinga, Antropologe/Criminologe
hans van dijk, nederlander
W. Volger, Leraar op een ISK
Smit , coördinator VluchtelingenWerk
Olthoff, consultant
JE Kortenoever, betrokkenheid emotioneel
Jim Bijlstra, gepensioneerd/ nog lid pvda
Peter van Noppen, mens en journalist
Reijer Jan van 't Hul, Supervisor/Docent
ton gremmen, onderwijs
nkruyt (nidos), jeugdbeschermer alleenstaande minderjarige asielzoekers
Fred van der Voort, octrooirechter
daniël kok, betrokkenheid/beroep
rita schermer, particulier
particulier, lid pvda
Therese 'Trace' K., criminologisch blogger
ton selten, wooncorporatie
AJ Schenkeveld, kiezer
Bert de Bruin, Gepensioneerd
G.Bouwman, haptotherapeute
Gabe van der Zee, Fractievoorzitter PvdA Tilburg
,
Vera Rosenboom, Betrokken bij de daklozenkrant Amsterdam
A. Kamphuis, Psycholoog, gepensioneerd
Esther Roodhuizen, Ontwerper
Andries van Weperen, PvdA-lid
Dewes van Lohuizen, Menselijk betrokken
H.J. van Heuckelum, lid PVDA
Annuschka Simons, zèer bezorgd mens!Er bestaan geen onwettige mensen,er bestaan onmenselijke wetten..
qahira van welzenes, natuur paychotherapeute
A. Van der Burgt, Directeur st Beroepseer
drs. j. stolp, lid amnesty international
Sasa Radojcic, Ambtenaar
Eric Jan Taapken, arbeider
Annemarie Hakvoort, Therapeut/kunstenaar
anneke labots, vertaler
Evert van Uden, Student
K.A.A. Hassan, amv begeleider
Annette Zwar, betrokkenheid
anneke labots, vertaler
Amely, Sociaal raadsvrouw
Jacintha berensen, Research medewerker
kees verdonk, onderwijsondersteuner
Jeroen Hollander, Medelander
Hanneke Dominicus, Amnesty International
Otto Barten, Ingenieur en burger
M. Mulder, medemens
Geert König, Treinmachinist
Hollenberg John, Dakloze opvang medewerker
Coen Miermans, Heb gewerkt in azc en opvangcentrum voor vluchtelingen en Kerkasiel
Hiranthi Molhoek-Herlaar, Zelfstandig ondernemer
Spijkers, ingezetene Nederland
Wieringa, aankomend leerkracht
Frans Kok, Lid
Joke Spruyt, UHD
johan de smedt, antropoloog
Peter Herlaar, Betrokkenheid
Saskia Beertsen, Burger
Sybille Obluda, Betrokken burger
Beleidsadviseur jeugd & volksgezondheid, Beleidsadviseur gemeenten
M.W. Poort, Projectlieder waterbeheer
Bo Buijs, Leerkracht
Fred van den Beld, partijlid pvda
M.Bruning, Docent creatief schrijven, schrijver
Hhoek, partikulier
Anneke van Gameren, Detailhandel
Willem Vermaase , fotograaf
sanders, gepensioneerd
marie oosterbaan, beeldend kunstenaar
Marco Dijkstra, Student International Development Studies, Wageningen
Laetitia Payens, Bezorgde burger
J.Stekelenburg, lid PvdA
Miriam Heringa, PvdA lid
Willem Laan, vrijwilliger
marcel brinks, Vrouw
Fenneke Koster, betrokken burger
Ger Langedijk, gepensioneerd
Ilse Balstra, betrokken burger
F.Ismail, jeugdbeschermer
B. Beunk, medemens
Hester Bruning, tekstschrijver
Brouwers, Gepensioneerd
Rose Brown, Leerkracht
Wim de Waal, Bezorgde burger
Bas Thijs, Ondernemer
Dewi Hamwijk, promovenda
,
Iris Visser, Antropoloog/ Stagiair UNHCR
Saskia van Kesteren, Student
Anton Lodewijks, Bezorgd burger
Christiana Vogel, Student
Ben Graaffen, Belastingadviseur
Camiel Hamans, journalist-PvdA-lid
Marianne Klemann, administratief
Ton Schutte, voorm.beleids ambt. Buitenl. Zaken
Anne-Dienke Kroon, Leerkracht
Thijs van Wilgenburg, Student
S. Maassen, lid PvdA, nog althans
Anne Brecht, student Bouwkunde
Sophie van Dijk, Student
Mohammed Hamoudi, voormalig ongedocumenteerde
Thomas Wilgen, Bezorgd burger
Hella van Santen, pedagogisch werker
A. Jansen, Hoogleraar
M. Lommers, zeer bezorgd burger
Valerie van Schaik, Student
Koen Baart, lid PvdA
A. Sakrawy, voormalig ongedocumenteerde
Jan van Vulpen, advocaat
Walter Hetterschijt, Dircteur Annona
m.passchier-peuten, nog lid van PvdA
Corrie Doelman, onderwijs
Suzanne van Lohuizen, Schrijver
HRD adviseur, mens
Bert van Wijk, humanist
Nelleke v.d. Meulen, bezorgde burger
Mei Ying van Overhagen, docent Nederlands
Cecilia Bos, student Bestuurskunde en lid PvdA
Karel van Dijk, jurist gezondheidsrecht
MM Koopman, artiest
walter van der Heijdt, docent
Danielle Duthler, Secretaresse
Resa van den Bersselaar, gezondheidszorg
Ton Groenevelt, Lid PvdA
marijke brommer, docent onderwijs
S Droog, SR Operator
Marie-José van Schaik, Cultureel Antropoloog
Leonhard den Hertog, promovendus
Dr. J.P.A. van Vugt, Programmamaker universiteit
Gea Alderliesten, Griffier
margaret Boggia, huiswijf
j.Boggia, lichttechnicus
J.Boggia, horecaondernemer
VW, jurist
M Boggia, designer
A. Boggia, hulpverlener
s. Boggia, musicus
H. Frie, Burger
Anneke Jochemsen, trainer/coach
Hilly van Eerten, Beeldend Kunstenaar
Prof.dr. Emile Kolthoff, Hoogleraar criminologie
Maurien Monsma, Leerkracht
Pepijn Peters, sympathisant
Piet Molendijk, leraar
Ch.F. van Fraassen, antropoloog, historicus
Carla Reimes, docent
Francine Wessing, leerkracht
Robert Krooder, direkt familielid
Alex Malherbe, zorg
Zohar van Tijn, student LAS
Sander Diske Van Dijk, pvda lid
Bert Thehu, betrokkenheid
Marga Thehu, fractie groen links Nuth
Enrico Gianotti, leraar
charissa kerk, artiest
Sammie Koning, Student politicologie Leiden
Mirsada Haskovic, studente
,
Marijke Baaijens, Mens
Christel Valck, Mensenrechten!
christie van der haak, Beeldend kunstenaar
C.G.M. Hulsebosch, docent
Fons Heijnsbroek, betrokken
Ed Welling, PvdA-lid
,
,
Rob van Doeselaar, PvdA lid
Muriël De Bies - Engel, leerkracht basisonderwijs
Tamara kockelkoren, Zeer betrokken burger
Peter Stans, Administrateur
Lars Kockelkoren, Statenlid PvdA Limburg
Peter A. Fukkink, Voorzitter OR, Lid PvdA
Jack Tsang, vm raadslid
Peter A. Fukkink, Voorzitter OR, Lid PvdA
Mos Schuttinga, Docent
Sjouk de Boer, inwoner van Nederland
J. Opstelten, student
Mijke van Slooten, burger
Jeroen Westrum, Mens
Beatrice Boucher, sociaal
Bert Lammers, Offshore
Suzanne van Meerten, Burger
Jeroen van Lith, student
anneke labots, vertaler
laurens jansen, directeur SPZ
Annelies Blommers, burger
Annelies de Jonge, PvdA raadslid
Johan van Groningen, Maatschappelijk / pastoraal werker
Edwin Huizing, migrant elders
Ed Boender, Gepensioneerd
h.a.allart, freelance tekenaar
Wil Groenen, Verpleegkundige
Annemieke Schardam, Inwoner van Nederland
Trees Flapper, PvdA raadslid
Dirk de Bood, redacteur
Caroline de Groot, straatjurist
m.vleggeert, jurist
Edwin Müller, Chauffeur
Bert Kloosterman, Natuurgeneeskundige
Dilia van der Heem, voorheen officier van justitie
Franske Brandt, Communicatie coordinator
Mariëlle Polhout, Vakbondslid ABVAKABO FNV en PVdA-lid
CPR. den Braber, Hogeschool Docent
Marjolein Brink, Lid PvdA
Fred Polhout, Bestuurder FNV FInance
Maarten Hemmen, Muzikant
Rob Bergen, Vertaler
N. R. Koffeman, promovenda Europees recht en mensenrechten
DenkData, softwareleverancier
Jan Langman, betrokken bij illegalen
A.H. Degens, inwoner van Nederland
Paul Bekker, vrijwilliger
Paul Bekker, vrijwilliger
Paul Bekker, vrijwilliger
Paul Bekker, vrijwilliger
Jan Overbeek, musicus
Vincent, Mijn vriending is ook ilegaal en wij houden van elkaar en dit betekent dat wij elkaar nooit meer zie
burger, hulpverlener
Paul Bekker, vrijwilliger
Trees Rood-Wouda, verontruste burger
Chantal Benschop, arts
hanneke de haes, pvda lid
Aida Faiza, scholier
Kyana B, student
Nathan Sijpkes, werkzoekend
P.J.M. Snel, Account Manager
Ron Bielok, zonder
J.Raijmann, sociaal therapeutisch medewerker
Irene Bal, auteur educatieve werken
tiane heins, maatschappelijk werker
Jorrit Rijpma, Universitair Docent EU recht
Liesbeth Smit, Freelance manager
Van Hout, Psycholoog
J.Kretzschmar, Antiquaar
R.v,d. Boogaard, gepensioneerd
Babrakzai, arts
Hubert van Lieshout, Ondernemer
Anna Houwen, Grafisch ontwerper/programmamakers
K. Wiessing, Nederlander
john snitker, manager voedselbank
G.W. van Zoen, ondernemer
Luuk Rijnders, Eigenaar onderneming
Ruth Noyon, PvdA lid
van lieshout, psycholoog
Marte Simons, Afgestudeerd Politieke Geografie
Azita Nasir, financieel administratief medewerker
Peter Zuyderwijk, leraar
Hoda Bozorg Zadeh, student
gemma derksen, ncrv
Frouk Hemmen, Burger
Saskia Buis, PvdA-lid Assen
fgreeksmit, veteran
Hugo Diddens, gepensioneerd ,PvdA lid
Arthur Verhagen, medemens
Mirjam Boswijk, ontwikkelingssamenwerking
Corné Paris, Bouwkundige
S.Burri, Universitair hoofddocent
Nicolette Sluijter, oud directeur Museum Gouda
Lenneke Meiland, Vrijwilliger SNV
Daan de Waard, burger
,
evelyn donkers, gepensioneerd studentenbegeleider
Marita de Jong, journaliste
Maarten Reith, betrokken wereldburger
H.J. Raasveldt, Humanist
,
Dick Buursink, Prov Statenlid PvdA
de Valk, Jacqueline, regisseur, therapeut
YMH Bakker, betrokken privepersoon
Marie Kleij, PvdAlid, betrokken burger
Nico van Rossum, Lid PVDA
Harrie linthorst, Bewoner nl
Thea Mantel, vrijwilligster asielopvang
Dick Mantel, schrijver boek 'Onze visie op de islam en op volkseenheid'
George Jongejans, partijlid P.v.d.A.
Jac de Bruijn, zorgsector
Bartollo Pirovano, particulier
,
Dr. S. Ghane, Psycholoog/antropoloog
Annerie Teuling, Prive
I.H.Kimm, pvda-stemmer(?)
J. van Casteren, Mens
A.van Haaren, betrokkenheid
Ds. J.E. Meijer, Predikant
Hans van der Boor, P.v.d.A. Lid Nieuwegein
J vd Zon, medemens
,
HildaSchipper, Humanistisch geestelijk verzorger
P. van Beers, student
burger, geen
Ton de Koning, paramedisch/ex gem. raadslid GL
Erik-Jan van der Schuur, Kunstenaar
I.S.Don-Müller, Gepensioneerd
Rienk Bakker, musicus
L.C.Don, Gepensioneerd
G. Visser, Maatschappelijk werker ( gepensioneerd)
Rik Lievers, AIO
Christina Bakker, Diaconaal medewerker
valster, anarchistisch filosoof
Noortje Meskers oomen, Gepensioneerd
Marlien Waridie, Onderwijs
Juffie oosterhof, Oud-wethouder,ambtenaar
Loes Sonnenberg, PvdA stemmer
Sofia Krol, corporatiemedewerker
Hans Stok, lid PvdA wereldburger
Th v d Meer, groenvoorziener
sonja Hammink, geen
H.Weekhout, Medemens
Dick turubassa, Muzikant
Jan Schuitema, gewone particulier 65+
Marijke Bovenkamp, Administratie GGZ
Hermine Broggel, Inwoner Nederland
C. Korstjens, Amb. Jeugdwerker
posthumus, student/kiezer
Hein Bruins, receptionist
A.teekens, Adviseur Procesmanagement
ardis, accountant
Els Foekema, Betrokken burger
P. van der Weij, gepensioeneerd
Tim Visser, Student
Ad meskers, Gepensioneerd
Ida buursink , P vd A lid
Chrisje Grotenhuis, Student
Titulaer, Onderwijs
Naomi Goed, Student
KitLing Jordens, betrokken burger/beeldend kunstenaar
Margriet Rous, Sociaal Cultureel Werk
Niek Perquin, Psycholoog/GGZ
nahied koolen, architecte d.p.l.g.
Leo Koolen, orthopedagoog
hw ten voorde, betrokkenheid
Rob Ebell, PvdA-lid
Ben van Gruijthuijsen, Administratief medewerker
Joke Heijmans, Raadslid PvdA
A.Dijkhoff-van 't Zand, betrokkenheid
Yvo Manuel Vas Dias, PR Manager
Sanne van Norel, student
theo van stegeren, privepersoon
vera keur, privepersoon
Marthijn, werkzoekende
Uitdehaag, Raadslid
FanyNany, Gastouder
aart vermeij, postbezorger
R.Fermie, huisarts np
Martijn W. Hesselink, Hoogleraar Europees privaatrecht
Karin Meurs, Betrokken burger
sonja notmeijer, betrokken burger
TH de Jong, geestelijk verzorger
Regina Toussaint, Sociaal Cultureel Werk-er
Senne Miauw, Geen mens is illegaal
Gonnie Oosterbaan, privé-persoon
Peter Gelauff, vertaler
Trudy van Eck, mens
y.zorn van gink, mediathecaris school
Jelle Zorn, student
D.A.B. Klein Lenderink, Jurist
Lotte Akkerman, Studente Geschiedenis
,
Sebastiaan Linthorst, Student
M. Dijkhoff, Materiele dienstverlening
Folly Hemrica, PKN Predikant
jaap bruin, verontruste burger
Piet den Blanken, fotograaf
,
Henk Heerink, Informatica
Jonneke van Wierst, journalist/ schrijver
Gerard Kruijff, trainer / coach
Philip Juttmann, advocaat
Onno Bosma, lid GroenLinks
Marijke Janssens, lid PvdA
Thijs Reuten, Stadsdeelwethouder Amsterdam Oost
Harmke Bosma, Neerlandica
Astrid Schenk, student
Martha Linthorst, Bezorgde burger
Magdalena Charlot, jeugdbeschermer
Maurice van der Meulen, Verwende Nederlander
Tineke Dijkhoff, jurist
ella vogelaar, oud PvdA minister WWI
A. van Wierst, Fysiotherapeut
Arien Vijn, Techneut
Irona Groeneveld, Statenlid Fryslân GrienLinks
W.Danse, bezorgde burger
Ashley North, voorzitter DWARS, GroenLinkse jongeren
Jeroen de Glas, Docent HsLeiden/bestuurslid GroenLinks
winvisscher, fnv
Barnet Kansil, Fotograaf
Remko de Paus, Burgerlid gemeenteraad GroenLinks
M.H.M. Sillevis Smitt, buurtpastor Kanaleneiland
Koster, Xandra, Trajectbegeleider RIBW
M te Kolstee, mens, lijkt me betrokken genoeg
wcaris, freelancer
P. Brandon, Jurist
karin brandsen, gepensioneerde leraar basisonderwijs
Tara Coghlan, Student Migration and Ethnic Studies
elisabeth broers, legaal
Barend Blom, Stagiair museum het Dolhuys
Peter Miedema, PvdA lid
godelieve van den Hamsvoort, betrokken
p.v.d.hamsvoort, zeer betrokken p.v.d.A.
M. Wondergem, betrokkenheid als burger
Henri Christiaans, Prof TU Delft
Jo Simons, Onderwijsadviseur en PvdA-lid
Sarah de Vries, Jurist en PvdA-lid
Margriet Poppema, Universitair docent
Henri Janssen , vakbond bestuurder
Jacqueline Lokker, Medemens
cremers, pensionado
Christien Bindels, Bezorgde nederlander
Martine Kolner, Fotograaf
j.w.huisman, ambtenaar/pvda lid
Lia van der Jagt, Controller
M Steppé, Gepenrioneerd
Fransien de Jong, Vakbondbestuurder
Andrée Ruiters, Adviseur fnv bondgenoten
Jos van Wolput, fysicus
Melissa Weiner, Professor
Hans de Koning, gepensioneerd
p.kruijff, jurist fnv bg
Jeroen van Staveren, opleider
Jan Verhagen, Adviseur Veilig en Gezond Werk
Kater, Arts Counsellor
Oscar Jonk, Treinschoonmaker
Joost Schouten, adviseur beloningsbeleid
T. Seegers, FNV Bondgenoten
,
Tessa Smets, --
l.breemer, lokaal ambtenaar
Merel Noorman, Bezorgde burger
Floortje Nijenhuis, FNV Bondgenoten
Gerard Roest, Vakbondsbestuurder
Julie van Traa, Journalist
Ed Boumans, Jurist
Marijs, Projectmedewerker Mondiaal Burgerschap
,
Ron Peters, Adviseur
Angelique de Boer, geen ik ben gewoon een mens met een HART
van den Hoek Ostende, ondernemer
Frans de Beer, vakbondsbestuurder
a meuleman, pensoneerd
Joris Witteman, Webontwikkelaar
A. van der Meer, Vakbondsvrijwilliger
Ashna Kamta, FNV Bondgenoten
oosterveld, organizer
Ed Albertz, Betrokken burger
H. el Moussati, organizer
Marina den Boer, Vakbondsbestuurder
Frank de Vries, Oud-wethouder stad Groningen/lid PvdA
Cem Lacin, Organizer
Willem Dekker, Organizer FNV Bondgenoten
Floor Hendriks, Antropoloog
J de Bie, vakbond
Hilgo Nusselder, trainer/coach
P.Houtkamp, werkloos
Anne Wijers, Organizer FNV Bondgenoten
Mari Martens, bestuurder
van der pol, theoloog
de zwaan, docent
,
F.Verwer, wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel
EMMANUEL, CLEANNER
Birte Nelen, Mw Abvakabo FNV
Yko van der Goot, Predikant
Ton Neijenhuijs, vakbondsbestuurder
L.N.W. van Yperen, Onderwijs
Tess Czerski, student
ajfvanValkenburg, pensionaris.
C.P. Klein, inwoner Nl
j i van der Ent, privé persoon
Willem Dijkstra, Fotograaf
,
Anne-Marij Bulk, Maatschappelijk Werkster
Andrea van den Top, Maatschappelijk Werkster
G.J.A.Wessels, ingenieur/consultant
Sanne Biemans, projectmedewerker COS Gelderland
Theo Hartogs, Bondsbestuurder
Anniek van Grieken, betrokken burger
C.Teunissen, leraar/tolk
Jesse Mertens, Onderzoeker
MAPM Schilderman, Opleidingsadviseur
Marianne, Vakbond
Mariet Crijns, burger
L.Mekenkamp, WHG lid
Matthijs de Bruijne, kunstenaar
Ton Lammers, Beeldend kunstenaar
B.M.Peeman, betrokkene
Johan Sturkenboom, Accountant
Rik Boonstra, Bewust kerklid
P. Clement, orde der Augustijnen
Pieter Koning, musicus
,
Prof.dr. J.A.M. Winnubst, Em.hoogleraar Medische Psychologie UU
C. Steur, psychiatrisch verpleegkundige
Jos Bolte, wethouder
,
Tollenaar, vriend van een "illegaal"
amoah mathen, house cleaner
V. Tonogan, Maatschappelijk Werkster
J.P.M. Sio, Advocaat
aline barnhoorn, predikant
L.Ploegmakers, betrokken burger
cbmaatwerk, clientenbelagen belangen en medezeggenschap zorg
Edgar, Domestic Worker
C.J. Laban, Psychiater
Chi Barlaan, Kantoormedewerker
,
nenette bacay, domestic worker
g jansen, verpleegkundige
Petra van der Heiden, Woonbegeleider
Linda Houthoff, Directeur
Rene Knijnenburg, Grafisch ondernemer
Gina Houwer, Bibliotecaresse
,
e ganzevoort van Duin, geen
Herman J. Schryvers, gepensioneerd
Marieke Koning, Gender Equality Policy Advisor
faisol, imwu
Van Hummel, Psychiater
Jesús González Macias, NVT
jack cervantes, Migrante NL Den Haag - vice president
gemeente Schijndel, lokale politie regio Noord-Brabant
,
Rinie Altena, Docent HBO
C. Simmers, burger
Simone Rauh, betrokken burger
Liesbeth Timmers, betrokken burger
s.c. faber-overbeek, betrokkenheid bij positie van vluchtelingen
Gert Gooris, research analist
D. vd Heuvel, Tai chi docent
Jaap van der Heijden, Ingenieur
Harry Pals, Pastor
Lisanne Boersma, Student
Engin, Student
Lilian Sijbesma, filmmaker
Marga Bruijn, maatschappelijk werk
L. Smid, Projectcoördinator opleidingen
looi naaijkens, grafisch vormgever
Hetty de Vries, Docent
R. Corporaal, Hulpverlener
F.F. van Deursen, natuurgeneeskundige
Corien Veenhuizen, predikant
,
Christine Smalbrugge-Hack, theologe
J.M. Wiersema, bezorgd medemens
hlsnijder, docent
Gea Zijlstra, kerklid, diaconie
Financial Manager, Finance
h. de boer, journalist
Mieke Damave, christen
Jaap Kapteyn, schilder
M Geurtsen, pastor
René van Doremalen, geestelijk verzorger
A.M. van Rooijen, burger
Vluchtelingenwerkgroep UH, secretaris bestuur
gerard maas, basisbeweging nederland
j.follender, jurist
Nel de Boer, betrokken burger
Jeannet Kelholt, diaken in Utrecht Overvecht
E. ter Meulen, oud-raadslid
PKN-gemeente, betrokken
Joke Martens, lid werkgroep Amnesty Tilburg
Henk Hissink, betrokken
S.Kersten, particulier
,
k.Benseamar, Maatschappelijk werkster
Marlijn Huisman, Sph-er
Marlijn Huisman, Sph-er
Gayatri Pertiwi, Consultant
Nijnuis, arts
persoonlijk, personal
Ine Klein, groot
Lora Jansen, Juf
Sjoerd Meulensteen, Jurist
Arianne Bakker, Onderwijs
,
SB, Betrokkenheid
marion aerts, zzp
Nettie van Lavieren, vrijwilliger vluchtelingenwerk
Jolanda Abbring, als meelevende
mr.R.J. de Vries, docent wetgeving
Saidi smeenk, Ondernemer
Alie Aarden, verpleegkundige
Hilde Haverkamp, mens
S.M. van 't Hoff, student
Nienke Brugman, Beleidsmedewerker
werkgroep UitZicht Arnhem, Raad van Kerken Arnhem
Gerrit van Dijk, Gepensioneerde
Irene garms, Nederlander
Nabila Amhaouch, Student rechten
Ir J.H.J. Res, vrijwilliger DC Kamp Zeist
Joke Aelmans-van den End, Vrijwilliger
Yasmine Allas, Auteur
Arie Schagen, Oud diercteur BOM REVA
Laura Hoogstraten, Raadslid
Rob Poldner, Oud raadslid en fractievoorzitter SP Zaanstad
E. Ates, Manager
stichting kansen voor vluchtelingen, secretaris
Jaap Brandligt, directeur Bonjo/adviseur
leo haasnoot, medewerker STIL
Arina Taal, Kinderfysiotherapeute
M.A.Heineken, huisarts
I.v.Dijk, vrijwilliger
Drs E.H.Broekema, Theologe
harry boekholt, vluchtelingenwerk
E.M. Wits-van Kooij, betrokkene
Rik den Herder, Medemens
Joost Mol, burger
Marianne, persoonlijk
M.H.P.G. Wiertz, gepensioneerd advocaat
am teunissen, betrokkenheid
,
Gerard J J Vogel, betrokken burger
J.H.M. Kortekaas, Vrijwilliger begeleiding allochtonen
T.S.Glastra, gepensioneerd
John, Onderwijs
Patricia Haverkort, ouderenconsulent zebra
C.L. van Heusden, Vrijwilliger MST
J.A.M. de Kok, Vrijwilliger MST
J.A.J. Savelkoul, vrijwilliger MST
Rukiye Guc, maatschappelijk werker
S. Ture-Ates, Project coordinator
Tara verloskundigen, verloskundige
OFS, lid
Iris Pauw, Docente
Muriel Bovet, CJG Gezinscoach
Lucien Palmboom, Zelfstandig ondernemer
Niek Hanckmann, religieus betrokken bij vluchtelingenopvang
Marja, Ass. begeleidster
GJ ter Maat, verpleegkundige
Margriet Staal, Gezinscoach GGD/GGZ
Simon Padt, MSc Sociologie
Yori Ysselmuiden, Antropoloog
Daan Keiman, Secretaris St. Landjuweel
Eunice Adekola, getrouwd met iemand zonder mvv
C.J. König, Bibliotheek
Anneke van Walsem, Verpleegkundige & Cultureel Antropoloog
gerarda van mourik, studente theologie
Jeroen Zijp, beroepsgroep
Charley Fiedeldij Dop, studente
Dick v.d. Weerd, engineer
Roos Vermeer, als mens
Linda Borst-van Klink, werkgroep ontmoeting moslims
J. van den Eijnden ofm, Hogere Overste
L. Schnekemberg, Zuster/ Thuiszorg
M. van Haastrecht, Kloosterling
H.Holman, diaconaal consulent
José Goddard, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
Kenneth 'Mr. Steel' Goddard, muzikant
Anne Piebenga, lid PvdA
Nelly Buijs-van Veen, burger
Kees Buijs, docent-journalist
Andrys Pebesma, Pensioen
A. de Jong-Vossenberg, medemens
W.S. Brave, Betrokken burger
St Vluchtelingenwerk, oud-medewerker
JM Holzapfel, nederlands staatsburger, pvda-lid
Jan Rensen, Wethouder Hilversum
Linda Verbeek, directeur basisschool
A. van Raab van Canstein, Vertaler
Petra van der Vlis, Actief lid PvdA
Piet Vogelezang., Gehandicapenzorg
T. van den Berg, Welzijnsmedewerkster
Marianne van Benthem, meelevende
Gerard Noordermeer, Vrijwilliger MST Tilburg
rineke van daalen, socioloog
Rogier Smid, mensen
W. Koop, docent
Freek Takken, Partner manager
Annette Smid, welzijnswerker
Smid, directeur
Luca Mariani, mens
R. zwarts, Docent
Susan Bink, mens
HP de Graaf, Coördinerend docent MBO
klaver, therapeut
mohamed hassan, geen mens is illegaal
Heleen de Boer, bezorgde burger
L.H.Assendorp, vrijwilliger Vluchtelingenwerk
E Langereis, Arts
Dick Penninkhof, predikant PKN
Julian, Leraar basisonderwijs
Herma Reurings-Steggink, n.v.t.
Adrienn Lukacs, programma coordinator
Paul Basset, vanuit mijn hart
Jos Oude Elferink, natuurkundige
Eric Schuurman, docent HBO gepensioneerd
Renate Richters, fractievoorzitter GroenLinks Eindhoven
Gerard van Broekhuizen, Predikant
K Kooij, arts
Jan Kastje, Fractievoorzitter GroenLinks Hilversum
Joris Fritzsche, web engineer
Roel Meulepas, onderzoeker
Stedenband Tilburg-Matagalpa, Internat samenwerking
Otto Treurniet, De wereld is van iedereen.
Bert Lagendijk, wil in een fatsoenlijk land leven
Ton Snepvangers, Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden
Zuurbier , opleiding mwd - maatschappelijk betrokken
Schreuder, arts in opleiding / maatschappelijk betrokken
Diane de Geus, Bezorgde vrijwilliger
h.hoffman van zanten, betrokkenheid
Be Woltjer, Voorzitter afdeling Rotterdam/rijnmond
Hans Goedhart, vrijwilliger
Thea de Ruijter, Predikant in opleiding / groepswerker in zorg
mr M.I. Steinmetz, nederlands staatsburger
Marcel Jans, Woonconsulent
Germa Lourens , Werk met AMA's
Peter Heine, Communitymanager
E. Oosterhof, werkcoach
Schimmel, prive
G. Biesterbos, consultant
Femke van Drooge, Gemeenteraadslid
,
,
Lizzy Wijmans, student
Martine Regenboog, Student
Jutta Wijmans, Student
erlin van leeuwen, arts
Wouter Mensink, Onderzoeker
smeets, coach
Ludger, technische wetenschappen
R. Schimmel, Orthopedagoog i.o.
Joke Roelofs, burger
Tineke Luinstra, Mens
S.B.Mensink, Junior Docent
M. Schimmel, arts
T. Buwalda, burger van Nederland
Maral Khajeh, Docent Internationaal en Europees recht
Smeets, abc
G. Kleijwegt, bezorgde burger
felix dekkers, fotograaf
a. marsman, thuiszorg
H. Paytar, notariaat
Pieter Augustijn, --
petra de vries, coordinator diaconaal werk stem in de stad
M.J.Bos, Psycholoog
Shoshanna Janssen, Lerares
Brands, medemenselijkheid
Jan Janssen, rabbijn
An Dijkstra, Praktijkopleider OIS ISOB
E.R. Bruin, student
G.Wierenga, vrijwilliger vluchtelingenwerk
Pim van Tol, Leraar middelbaar onderwijs in opleiding
Coby Postmus, Medemens
Gabrielle Vallentgoed, Studente Diergeneeskunde
Martin van Bruggen, inwoner van Nederland
M M C van Nes, betrokkenheid v/h functie
Margreet Pahlplatz, Burger
Trudy van der Wiele, Ondersteuning asielzoekers
Marc Verhoeven , burger
F. Samson, Gastvrouw uitvaart
At Hendriks, wereldburger
Mirjam van Mierlo, boze burger
Vicky Verschoor, secretaris
Kars van Oosterhout, student sociologie
,
Kees van Reeuwijk, bezorgde burger
Annemieke, werkzaam in het onderwijs
Stefan van der Leeden, Developer / Student
P.L. Korper, arts
S. van Sas, Student
A. Rekelhof, Kunstenaar
floorjanne Keuskamp, verpleegkundige
Joost Blaakmeer, Student
Jacqueline van Oosterwijk, Psychotherapist
p van hinsberg, inwoner Nederland
Aarden, vluchtelingenwerker
Dirk vt Hul, betrokken burger
Helga van Oosterhout van Kordenoordt, betrokkenheid
D.I. van Zanten, jurist
wfjjm Jansen, Spreekuur coordinator Breda
h.rasche, individueel
annet rogier, vrijwilliger vluchtelingen
A. Nagelhout, Nederlander van wereldkomaf
Han Deggeller, lid van WILPF
B. Zijderveld, solidariteit
Abdelghafour El Bacha, privé
J.mosselaar, Betrokkenheid
Gerard van Oosterhout, 58 jaar lid PVDA
G.Mellema, coach
a schotanus, sociaal cultureel
Harry van Nes, Nederlander
de Jong, Nederlander
Marian Beuke, Fractievoorzitter PvdA Lochem
Paul Jansen, particulier
M.Wolfers, Gezondheidswetenschapper
Hans van Reeuwijk, vluchtelingenwerk
Flora Goudappel, Jean Monnet leerstoel/Europees recht EUR
J.mosselaar-wynia, Betrokkenheid
Amber Bindels, Journalist
Carry Rosenblatt Limpens, buro plot stedebouw
Natuurlijk eten en genezen, Homeopaat
Rainer Flake, Econoom
Anne Flake, Student Liberal Arts & Sciences
Maud van der Linden, betrokken burger
noordermeer, tegenstander
,
,
liesbeth bolle, vrijwilliger
,
,
Sanne Schoonbeek, Trainee ICCO & Kerk in Actie
,
Ineke Bakker, directeur Stek, voor stad en kerk
Aartje van Oostenbrugge, jeugdzorgwerker
Yulia Sugandi, IMWU
M. Rillaerts, Antropologe
,
Erik Strandstra, Meldpunt Vreemdelingendetentie
Eiko Smid, particulier
,
Bas Wallage, Jurist
J. Avezaat, huisarts np
Mariam Ty, Orthoptist
A.Vijn, betrokken
P.Haakmeester, wia
Sifra Baayen, predikant in opleiding
Jo Boetzkes, Fractievoorzitter PvdA Helmond
A. de Bruijn, bibliothecaris en mens
mr. J. Tegenbosch, advocaat
M.A. Tijani, PvdA gemeenteraadslid Helmond
h.bekkers, SDOH gemeenteraadslid Helmond
B. Romeijn, vrijwilliger LEV-groep
N. Zarroy, raadslid gemeenteraad Helmond D66
M. der Kinderen, bedrijfsleider
D. van der Wey, klantenspreek Super Sociaal
W.J. Heres, huisarts kring Zuidoost Brabant
Linssen, huisarts
M. van der Pijl, raadslid gemeenteraad Helmond PvdA
R.A.F. Branderhorst, bestuurslid Stichting Vluchteling als Naaste
S. Claessen, verpleegkundige
Roos Groenveld, Theoloog (in spé)
Nathalie Prosper, juridisch medewerker Vluchtelingenwerk GL Amersfoort
inge wobil, gezondheidszorg
Aart voorberg, loopbaanbegeleider
Ina Beemster MA, Geestelijk Verzorger
margrietha reinders, predikant
Mirjam Bogerd, orthopedagoog
Joanne Zwart, ondernemer
Jana Smith, Gemeenteraadslid
E. Jansen, Lid Pastoraal Team kerkelijke gemeente
Marya Sloof, mijn hart is er bij betrokken
Resy Vermeltfoort, journalist
Noortje Wester, Productontwikkeling
Eva Martens, student
Ineke Ligthart, Marketing
Laurens Collée, Communicatieadviseur
Daan Savert, theoloog (in spé)
Th.F.M. Taen, Gepensioneerd raadgevend ingenieur
Samir van Oeijen, Student
Rob Spelberg, Muzikant
G. Jansen, Kerkelijk werker
Swanny van der Scheer, Ontwikkelingswerk
Willemien van Berkum, Theoloog
Floor Buschenhenke, inwoner van Nederland
lactatiekundige, lactatiekundige Praktijk
Boudewijn Weijermars, Student
,
Marco Derks MPhil, theoloog
J.A.Aarnoudse, onderwijs(bege)leider
Rodney Antoine, vrijwilliger
Dr. G.R. de Graaf, Ontwikkelingswerker
Willemijn de Groot, Ambulant begeleider
Janneke Oldenbroek, Junior consultant
,
TALK! English, eigenaar / docent
Esther Ekkel, mens
R. Bogerd, Media
Rikko Voorberg, Theoloog/Theatermaker
Elja den Uijl, Burennetwerk Amsterdam
Ida Jansma, regisseur
Meriam Bezemer, Onderzoeksassistente op universiteit
,
Michiel van Heusden, Organisatie-onderzoeker
medische zorg, verpleegkundige
Heleen heidinga, Pastor
Daan Gankema, Muzikant
Eddy Reefhuis, predikant Oude Kerk Amsterdam
Margriet Drent, Legal advisor
Jonanneke Dekker, Orthopedagoog
Clarieke Riet, Vluchtkerk vrijwilliger
Annelies van der Vlies, Onderzoeker
Annelies van der Vlies, Onderzoeker
Tineke Qot, Docent NT2
Dorien Rietveld, --
Josien van Dongen, Social Worker
welmoed smith, toeschouwer
Roeland Smith, docent
Antonie Fountain, Betrokkene
Patrick de Jongh, verpleegkundige
carry van wersch, student
Eelke de Gelder, Vrijwilliger Vluchtkerk en Vreemdelingendetentiecentrum
eelco fortuijn, mens
Gert Boorsma, medemens
Jan v Nuenen, ondernemer
Petra Kramer, Ongelovige naastenliefhebber
Sander Faas, medemens
Marnix Visscher - Stichting Gave, specialist asielprocedures
Anneke Simons, Weldenkend Burger
Anne Duynhouwer, vrijwilliger
Ruth Visser, architect
Felix Morilla Pulmano Jr, Componist voor de Media
Eva van woerkom, docent beeldende kunst en vormgeving
Ton van Naerssen, Universitair onderzoeker/consultant
M.J. Vos, Hoofd Beleidszaken - stichting Gave
,
M. Hoogstad, GZ-psycholoog
Jojanneke Vanderveen, DWARS, GroenLinkse jongeren
Vluchteling als Naaste, voorzitter
M. van Egdom - van der Wind, CB-arts/ geinteresseerde
Arjan, architect
chris simonse, ondernemer
eric, trainer/coach
Gerdien, maatschappelijk vrijwilliger VWN
Leon Coray, Coach/Adviseur
Theo, kunstenaar
T. Mewe, Kerklid
Thea Kroone, maatschappelijk werker
,
Rina Ghafoerkhan, Psycholoog
Joris Schapendonk, Universitair Docent
A. Huttinga, managementassistent
pelleboer, huisarts
Tom Gilissen, Nederlands burger
Anuli Croon, Beeldend kunstenaar
Anke van der laan, Museummw
J.H. Mevius, gepensionneerd
Lex van den Eersten, Student
Dirk Visser, docent
Bram Beute, predikant
Alle Jonkman, predikant en spreekuurvrijwilliger voor hulp aan ongedocumenteerden
Nikki Buijse, student
Jolande den Braber, schilder
JC de Goede, Curator
R.O. Köhler, Student
Lisette Dekker, geinteresseerde
Mildred Theunisz, nederlander
Marijn van der List, vrijwilliger Vluchtkerk Amsterdam
Joke Jongejan, Protestantse Diaconie Amsterdam
Irene Martens, GZ psycholoog
Project Femina, Oprichtster
A. ten Pas, Betrokken burger
Anne Wonders, Antropoloog
Jasper Klapwijk, Diaken Oude Kerk Amsterdam, Voorzitter Medicijnpot
Suzan, Student
Schutten, geen
,
Una van Maarseveen, docent, gver
Berry Schutten, betrokkenheid
Gerrie van de Klippe, Ambtenaar
Steven Adolf, journalist
A. Leferink, Student
Ada Jansen, begeleider Vluchtelingenwerk
Wilma Zwanepol, Stafmedewerker Interculturalisatie
Sam Batink, Student
Prof.dr.Ruard Ganzevoort, Hoogleraar theologie, senator
John Vegt, Waterbouwkundige
D.A.Cazemier, em-predikant
R. Kuipers, Burger
Kars Oomkes, Leerkracht
peeters, a,f,m,, vluchtelingenwerk stob breda
Mineke Kroes, Geestelijk verzorger in de GGZ
B.Jager, em.pred.betrokken bij migrantenkerken
fatima faid, fractievertegenwoordiger hsp
J. Koldijk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
E.Arslan, Advocaat
W A J Scholten, medewerker vluchtelingenwerk
Jilles Mast, Student
Kristel van den Bos, psycholoog
Piet van Belle, beeldend therapeut
MB, persoonlijk
Anneke van den Maagdenberg, psycholoog
moira van dijk, journalist
s.wanders, SPV
Marijke Werkhoven, Verpleegkundige
Rik Zweers, Student GPW
Esther Hartholt, Studente
,
J.R. van Aalderen, GZ-psycholoog
J.C. van Aalderen-Wichers, GZ-psycholoog
Tonnie Staring, GZ-psycholoog
Dini de Paauw, Dirigent Wereldmuziek
J. Schoon, psycholoog
trees limburg, huismeester GGZ
B. Stadtmann, studente
Joost van Nieuwkerk, SPV io
robert brucker, adviseur
mevr G.B.M. van Zijl, soc psych verpleegkundige
W. de Meij, psychiater
E. Kres, Orthopedagoog
Huub Keybets, vrijwilliger vluchtelingenwerk
walter, ,la,brijn, verpleging
Rotterdamse Sociale Alliantie, kartrekker
G van Belle, Architect
Dinah Dijkstra, Betrokken
gemma fierkens, maatschappijk werker
esther van zuilen, medemens
esther van zuilen, medemens
Trudy Ackermans, chauffeur
M. Paape-Oosterhuis, huisvrouw
Ivon Versnel, Vrijwilliger
Anne Godschalk, betrokken
Anna v.d. Ven, Een sociaal mens
Selena de Graaf, betrokken burger
Hendriks, Psychosociaal therapeut
Detailleur, vrijwilliger/taalanalyse
Henriette Veneberg , ??
Marga Dijkstra, Vrijwilliger bij lokaal buurthuis.
B. Schobbers, docent Engels
Louise Hakker, Geen enkel mens is illegaal !!!!
jan heller, z.o
Janneke Vasse, Menselijkheid
co van melle, arts
Advocaat Meijering, advocaat
Janneke Schadee, Pedagogisch Medewerkster
,
Henk Rienties, Psychotherapeut
Eva Jansen, Docent
Elcke Bonsen, Arts
Bettie Miltenburg, humanitair
tanja ramaker, moeder
Ton Pauw, Functioneel beheerder
Yolmer Dijkstra, Student
s.capel, maatschappelijke werk
ir. E. Hijmans, stedenbouwkundige
Laura bruinsma berkeveld, Raadslid
Emile, GGZ
Jorg van Hunnik, begeleider gehandicapten
Pam Huizinga, pensionada
Martijn Stekelenburg, Fractievoorzitter SP Nieuwegein
Marianne, persoon
s.a. van belle, huisarts
Lambert Meertens, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht
Mimi Berkien, honorair wethouder voor MaZa
Lotte van Oosterbosch, verpleegkundige en vrijwilliger bij STIL
,
M. Held, Docent
GF den Hollander, cultuurcoach
Wendi Dragonfire, Menselijk betrokkenheid!!
wilma den boon, wijkverpleegkundige
Myrthe van den Blink, Trainer in het onderwijs en Sympatisant
M. Rennoch, vrijwilliger wereldvrouwenhuis
Jip, Persoonlijk
Liesbeth Jansen, programmamaker
K.Harsta, Adviseur
Mariet Endeman, Vrijwilliger Huize Agnes
p.a.mulder, raadslid gem.Eindhoven
,
,
Erik Gort, Jurist vreemdelingenrecht
siti aliehoeisen, imwu.nl
siti murwani, imwu.nl
Beste Eris, Adviseur
JKV van Aarssen , Social Worker
Renetta Hofstede, student
Nuray Dogan , Humanity in action
Jan Hiddink, publieke sector
Ingrid Kruiter, coordinator otherwise
J.J.Steen, Orthopedagogiek/ ontwikkelingswerk
C. Lakerveld, Ambtenaar
Dirk Nederveen, Student Informatica
Ariadne Asimakopoulos, individueel
H. van de Bunte, Omdat iedereen een kans moet hebben
Nynke van Kalsbeek, Planoloog
Robert van der Linden, Wetensch. onderzoek
A. Vermeulen, medemens
Marianna Douma, psycholoog i.o.
Simone de Bruijn, Belangenbehartiger
Marte Simons, studente politieke geografie
Corinne Cath, onderzoeker
Bart Gruson, senior beleidsmedewerker Codarts Hogeschool voor de Kunsten
m.hully, algemeen medewerker
soonja blom, maatschappelijk werker
Dhjana Samshuijzen, activiste
Tamara, vrijwilliger SNDVU
Anneke Buursma, gepensioneerd
Christel ten Berge, Verpleegkundige
fam J v d Spek, opvang illegaal
Horri Mohamed Omar, welzijnswerker
GErd BEckers, ARts
Nino Makharadze, Verpleegkundige
carrie van schaayk, beleidsmedewerker vreemdelingen
,
jack cervantes, vice president of Migrante Den Haag
J W de Boer, docent
R. Bijlsma, lid Prot Kerk Bovensmilde
Mirjam Koopman, ambtenaar
g van nieuwenhuyzen, operator
Sanne Boogaard, Leerkracht basisonderwijs
J.A. van der Laan, lid kerk
Z.van der Laan-ter Haar, geen
Anje Rinkema, Internationale Organisate voor Migratie
Jan Boer, Werkloos
S.S.M. Pluister, Maatschappelijk begeleider/Spreekuurmedewerker
Cecile Njagi, Docente
Nel v.d.Berg, vrijwilliger
H.vd.Gijp, docent creatieve therapie
Wilma Noorda, leerkracht
M. de Boer, docent
Arjan van Harten, particulier
de jong, humaniteit
,
Eveline van der Vliet, BrinkBaru Bovensmilde
Axel Wiewel, journalist
Maria Kaufmann, winkelmedewerkster
Tjitske Bijlsma, Medemens
ad vermaas, vanuit menselijkheid
Hannie Nusselder, Geestelijk verzorger/vrijwilliger bij vluchtelingenwerk
Vincent Brunott, Vrijwillig Docent Inburgeren
Astrid den Haan, hulpverlening
c.h. de valk, ds
Joan Idzenga, geestelijk verzorger
Diete Kits, Predikant
Arjen Rookmaaker, Filosoof
Jelly de Boer, Pabo student
s.boonstra, verpleegkundige
Arends, Betrokkene
h.h.dijkstra, gepensioneerd
L.Hoving, kerklid
D. de Boer, G.G.Z.
Jouke van derWerf, burger
M. Hopman, medemens
k rispens, srnioor
Aron van der Werf, Adviseur milieubeleid
Lammie van Veen, Ondertekent deze petitie wegen betrokkenheid met uitgeprocedeerde "vreemdelingen " in ons land.
C.B. Huijzer, Andragoloog
Gert Wybe van der Werf, predikant
J.Vrielint, ondersteun het initiatief
Nikki, Student
Jiri Kaiser, GZ-psycholoog
Marianne Karssen-v.d. Berg, begaan met lot van mensen die gedwongen worden door de omstandigheden op straat te leven
Aeilko Merenga, medewerker administratie
I. Prins, social worker
Lin Sluyterman, Stichting Seguro
Klaas Karssen, weerman RTV Drenthe en Omroep Max
Wilma Joke, opvang
,
Marleen Zielhorst, Medewerker Instituut voor Social Work Hogeschool Utrecht
T. Wildschut, Wetenschapper
I.N. Wildschut, advocaat
Jorien van der Sluijs, bezorgde burger
Sanne Hettena, student
LLB, Casemanager
D.G. Stoker-Macaya, ICT manager
Marijke de Weger, Vluchtelingenwerk
Ingrid van der Aart, pastor RK Kerk
Marit Ijpelaar, Sociologe
Anne Duynhouwer, Onderzoek
Lily Schim van der Loeff, Student
Koulen, promovendus
Diego Best, Educatie
Nienke Blom, Student
Katrien, vrijwilliger
Ernestine Cath, Student
Kirstie van Vlaardingen, medewerker Welzijn
G. Aalbers, Journalit
Loes Linders, Medemens
Elisa van Dam, non-profit
JanJaap van Eerten, Conflict Studies
Katinka Wijsman, onderzoeker
Barbara van Paassen, Beleidsadviseur
femocrat, onderzoeker
Cihan Tekeli, educator mensenrechten
Daphné Dupont-Nivet, Student Internationale Betrekkingen
C. Groot, Non Profit organisatie
Joanna, student
Boukje Kistemaker, NGO
Floor de Jong, lid Fatsoenlijk huishouden, werkgeversnetwerk huishoudelijke hulp
M Engel van der Staak, flex Pensioen
Patrick van Etten, Vrijwilliger
,
Patrick van der Vliet, Piloot
Kristel van den Bos, Psycholoog
Cornelio van der Vliet, Netwerk Specialist / Development engineerq
Lennart Fraenkel, Ingenieur
jan ter horst, medemens
Etje Verhagen, geestelijk verzorger
Froukje Noordenbos, regiseur
john oldenhof,
john oldenhof,
Ite van Dijk, ambtenaar Min V&J
Anneke Zuidema, medemenselijkheid
Willemijn Sprangers, ..
Johan Janssen, BBS
Rutger Birnie, Student
veerman, betrokenheid
S. Deliran, advocaat
Dhjana Samshuijzen, activist
Myriam Braakhuis, geestelijk verzorger
Lilian van Raalte, Huisarts
Hannie Stap, Betrokkenheid
L. van Maaren, Burger met hart
Rana van den Burg, SNDVU
Suzan van Dooren, Studente Staats- en Bestuursrecht, universiteit Leiden
Pauline Hijgenaar, moeder
Linda Godefrooy, Particulier
Joke Pruis, Vriend van OA
Ahmed Abdul Saleh, Slachtoffer
A.A.J.M.Mouwen, lid D66 thema-afdeling senioren
X.I.Oost/gehuwd Mouwen, gepensioneerd docent
Helmi Pet , Burger
smit, --
Otto, ??
particulier, mens
E.M.A.Leupen, betrokkenheid
Jan Eikelboom, predikant PKN/voorzitter Haella Stichting
M.C. Dullens, verloskundige
Erich de leeuw, D66
Anton Mouwen, D66
Henk Potman, Vz ANBO afd.BEL
M. Dullens, docent
B.A.Verheij, emeritus huisarts
mr. Ger Dullens, journalist, ouderling PKN en lid D66
Frans Postma, lid D66
Peter van hartingsveldt, Vrijwilliger
S Vergouwe, Projectadviseur
Buurman Saad moet blijven, Mens
M.L., ex VVN
Bjorn Berg, VluchtelingenWerk NWH
Dhi, scholier
Randsdorp, Vrienden
A.M. Jonkhout, administratief medewerkster
Anne Vernooijs, betrokken medemens
Angela, betrokken buitenstaander
C.V. de Zwart, docent
,
T. Meijer, Communicatie-adviseur
J.M. van den Bersselaar, schrijfster
,
E. Huisman, maatschappelijk werkende
a.circus, wereldburger
Annelies Neutel, opbouwwerker Ubuntuhuis
Anke de Lange, mens
Loes Zeijl, Privé
a. loonen, groepsleidster verstandelijk beperkte mensen
Sahar, student
Suzan, Winkeleigenaar
S. van Hassel, auteur
hansgoote, betrokkenheid
J. Halfdanardottir, Vluchtelingenwerk
,
,
Annelies Mateman, sociaal psychiatrisch verpleegkudnige
Matthijs Weststeijn, voorlichter UAF
M. Kroft, Informatiespecialist
Trudeke Sillevis Smitt, eindredacteur Asiel&Migrantenrecht
mr. M.J.F. Stelling, advocaat
Kahtan, Bezorger
M. v. Schooneveld, Betrokken via PKN
lilian van der zee, kunstenaar
S.Dalkilic, Jurist
,
Robert van Otterloo, journalist
hussein alwan, noon
Folkerts H.D.D., Lokaal Politicus
Janine Siersema , Mens
ali, asielzoeker
Nabil, student
Ali, Student
Saad, Productie medewerker
Ronneke van den Wildenberg, Coördinator taalcoachproject
J.J. Abbring, Christen
Van Wijk, Student
Culp, Vluchtelingenwerk/Amnesty
Nettie van Lavieren, office manager / maatschappelijk begeleider vluchtelingenwerk
in ruste, verkoopster
Ronald Teune, medemens
Slooten, Maatschappelijk werkster
Gonda Verhagen, Student
Jurjen de Bruijne, Activist, Student, Getuige
Poiger Rudolf , privat
maria wüst, studieleider hbo kunst
Ineke Vis, gezinshuisopvoeder
Arja Molenaar, mens
Lijn Schutte, docent
Rikje Jansen, boze burger
miranda, verzorgende ig
Bea Kedde, Medemens
Claudia, partner van uitgeprocedeerde en gearresteerde Afghaan
Mieke Snijder, Student
Merel van Winkelhoff, De wereld is van iedereen
Marije Companjen, gastvrij mens
Maud van der Linden, Maud van der Linden
Riekje van Osnabrugge, studentenpastor
Loes Lijnders, Student
Elisa Veini, Communicatiemedewerker UAF
lisa, sympathisant
Julia Wilsch, Cultureel Maatschappelijk Vormer
Elisa Trepp, Cultureel Antropoloog
Emilia Deetman, betrokkenheid
DS Rimal, Student
Jan Mulder IMAC, (ex) directeur VC Ter Apel
Mirthe KH, Scholier, professional van de toekomst
Wemmie Wolf, docent NT2
A Koelewijn, Jongerenwerker
yaakenco, betrokkenheid
Anna-Carolina Alder, juf
Jan, Dokter
Jisha Visser, christen
Nadine Kliffen, Antropologe
Joko Ruwhof, Christen, Vrijwilliger
Ton Bakker, Juridisch Adviseur EU recht
Sahar ALyasiri, advocaat
dichic, student
Jacqueline Vincent, vluchtelingenwerk Helmond
Hielke Zantema, Student Humanitarian Action
A Minnema, Predikant
Ineke Bubberman, activist voor gerechtigheid
Hanneke van der Linde - de Zeeuw, Webredacteur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
E. W. Krabbenbos, Professioneel Waarheidsgezant
,
Liselotte Vandikkelen, werkzoekende
Eelke de Gelder, Mens
G Hekman, betrokken burger
Drs. M. Tiessink, Migratiesociologe
T Plooij, Christen
Izaäk Smit, student
J.A.R. de Witte, Vluchteling begeleider
Gerda van den Dool, journalist
Clarissa van Deventer, Student
Roald Schaap, Entrepeneur
Erik Zwart, vrijwilliger
Rose Rietveld, leerkracht
Margé Schalen, Juridisch medewerker VWO
Koos Nuninga, Medwerker VluchtelingenWerk
Voor strafbaarstelling, hulp aan illegalen. Art. 93 NU!
S.Schouwstra, Bouwkundige
,
Bina Schouwstra, belastingadviseur, lid Amnesty International en PKN -lid
,
Mona Al Younis, Ambtenaar
R.Pathuis, vrijwilliger vluchtelingenwerk
Sigrid 't Hart-Been, stagiaire VluchtelingenWerk Noord-Nederland
Joop Flamman, juridisch begeleider
Martin Veenendaal, Coach Vluchtelingenwerk
Inger Kuin, promovenda
Sjoerd Tolsma, kunsten
S den Ouden, VluchtelingenWerk Noord Nederland
Rik Klein Gunnewiek, Stichting de vrolijkheid
E.Kool, bezorgde burger
Hilde Geraets, Sociaal werker
Rozemijn Meens, student
Anne de Jonghe, vrijwilliger Stichting Gast
Louise Lindesvard de Vries, Vrijwilliger VWN Aanmeldcenter Schiphol
Marlous van Leeuwen, Intercultureel motivator
Mark de Koning-Man, Projectmedewerker Beyond Borders
sylvia van rijn, pastoraal werker
sylvia van rijn, pastoraal werker
Gonnus Doeven, Administrateur
M. van Vree, burger
co van melle, arts
Sander Kloppenburg, zzp-er/baas/famillie
Hub Vossen, stafmedewerker/aalmoezenier
Marsha de Koning-Man, Medewerker Noodopvang Utrecht (SNDVU)
Arjan Jonker, vrijwilliger VluchtelingenWerk
iris slaven burg, psycholoog/pedagoog/vw
Lena Paschen, kunstenaar
Y.Hesterman, vrijwilliger
Menah, illustrator
Stichting Secret Garden, Voorzitter
Astra Schroduer, maatschappelijk werker vluchtelingenwerk
Lilian Bruigom, VluchtelingenWerk AZC Echt/Stichting Seguro Utrecht
W. Smilde, Student
leontine dekker, sociaal cultureel werker
,
Ellie Smeekens, pastor voor dak- en thuislozen
gerats, docent hbo
Gemma, Sociaal juridisch medewerker
paul vd waal, bestuurslid sndvu
Jelle Eshuis, vrijwilliger stichting Vrolijkheid
Rob van Elburg, vrijwilliger
Freek Janssens, onderzoeker
T.H.Sneekes, Bouwkundige
U. Postma-Laabs, Huisarts
karol, imwu
Marguerite Niekoop, ex-medewerker Perspectiefproject
Bert Boumans, docent
Wim Dekkers, International trainer on safety and health
,
M. Bakker, Programma Medewerker NGO
Margreet van Bommel, Advocaat
,
Herman Vreuls, medemens
,
esther van zuilen, bodem&waterprofessional
spw2, daklozen
mwoudenberg, docent/ vrijwilliger Vluchtelingenwerk
,
P.E. Servatius, gepensioneerd
Joke Jongejan, burger
theoloog, dominee
theoloog, dominee
M-L Janssen, Docent UvA
,
N. Bus, Manager
,
Margreet Pasman, Adviseur
mar selderijk, artist
peter de rijcke, beeldend kunstenaar
Sillevis Smitt, buurtpastor
mjmooiweer, vrijwilliger vluchtelingenwerk
drs. Helmut van Renesse, vrijwilliger VluchtelingenWerk
Luc Tanja, Straatpastor Protestantse Diaconie Amsterdam
,
Schoonderwoerd, betrokken bij vluchtelingenwerk
Dhondt, vrijwilligster vluchtelingenwerk
María Aurora Palma Moreno, Sociaal pedagogisch hulpverlener
Hans Goedhart, begeleider
Sander van Lanen, werkeloos
Noelle Steneker, Student
slavko lukic, belangen behartiger dak en thuisloze
Fred Anthoniesse, voorm. journalist
Peter Moossdorff, FNV Bondgenoten
JW Kosten, student IDS
Jenny Boer, Beleidsmedewerker
Loekie Bus, Leerkracht
Wytse Noordhof, taalhulp vrijwilliger noodopvang Rheden +medewerker Inloophuis Dieren
Piet van Wijngaarden, vrijwilliger VluchtelingenWerk
polly beekers, student
a.p.m.meijers, r.k. pastor
ws marijs, maatschappelijke
Jeroen van Slooten, huismeester diaconie
Caroline Doelman, Oikos
,
,
Nicolette Besemer, Burger
,
Huub Keybets, vrijwilliger Vluchtelingenwerk Limburg
Esther van den Bergh, Betrokkenheid
Hans Kreder, juridische ondersteuning vluchtelingenwerk
Marischka Verbeek, boekhandelaar
M.S. Jansen, Vrijwilliger bezoekgroep vreemdelingendetentie
Marieke Alberts, prive
Nelly Rijkers, wereldburger
M. Nijdam, Mens
M. Nijdam, Mens
Hanneke Arts-Honselaar, Theoloog
Jannie Broekhuizen, jurist
rietveld, maatsch werker
Jaap Kapteyn, Kunstenaar
Ruth Vermeulen, mens
G. Jansen, humanist
Eduard Disch, onbezoldigd opbouwwerker
Johan Visscher, Fabrieksarbeider
Lilian, Mens
Miranda Broersen, Bezorgde burger..
Folly Hemrica, oud-justitiepredikante
Marion Bloem, auteur
Henk Korthof, Vakbondsbestuurder
C.Verhagen, PvdA lid
Diet Bril, Diaconie PKN
Peter Kretzschmar, jurist St. Dienstverlening aan Buitenlanders Utrecht
Menno Goedhart, Verpleegkundige
Athina Fragkouli, advocaat
Inge van den Bekerom, Vrijwilliger asielzoekerscentrum
Gerrit Buunk, predikant
Brenda Bartelink, Religiewetenschapper
Anne, mens
Nicole Raaijmakers, Stagiaire van Stichting de Vrolijkheid
H.J. de Roij van Zuijdewijn, gepensioneerd
Martine Buijs, Sociologe
Mens, Beeldend Kunstenaar
Eilish Leonard, adm. medewerker
Lieneke Luit, Projectleider LHBT & Asiel
Bikash Chowdhury Barua, Chairman
Reinoud Zandijk, Nederlander
,
Ingrid Blans, Nederlander
Zantvoort, Student
Lorraine de Ploeg, ambtenaar/communicatie
Dr Doro Wiese, Docent
L. Schrijver, Student
Margot van Loon, Gezinscoach
Rob TUPAN, Voorzitter Stichting BUAT
Rosell Heijmen, Kunstenaar
Linda Boele, Welzijn, vluchtelingenwerk, mensenhandel
J.G. Bosma, Welzijn/psycho sociaal begeleider/zeer betrokken bij doelgroep
Marianna Douma, Vluchtelingenwerk
Irene , student
Dr. T. van Willigenburg, wetenschap
Coskun Yilmaz, Raadslid gemeente Rijswijk ZH
Margriet Quarles van Ufford, kerk
Azzahhafi, controller
,
nienke tolsma, medewerke Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning
Marijke Synhaeve, Mens
suzanne davis, programma manager
Marianne Maeckelbergh, PhD, Lecturer in Cultural Anthropology
T. de Lange, Junior researcher
Geert Meuffels, muzikant
Jolijn van Vroonhoven, student
Barbara Roessingh, Mens
JW Hordijk, Bezorgd burger
Nermin Altintas, Directeur
Lusa van Gent, jurist
predikant, Diaconaal werker
Inge Bosscha, *medemens*
Lia Oost, advocatuur
d. stone, chauffeur
S.Middelkioop, vluchtelingenwerkster Pauluskerk Rotterdam
,
Laura Smit, International Relations Officer
Jenny Clemencia, gezinscoach
d. plukkel, erg
Erik Jan Bolsius, Jurist
Renée van Wirdum, mens
,
odile de walick, vrijwilliger VluchtelingenWerk
Steven Trijsburg, Ondernemer
M.J. de Liefde, welzijn
Basim Alzahawi, mensenrechten activist
,
Natascha Wagenaar, Boekverkoper/zzp-er
Irma Bloemraad, Docent
Judith Ploegman, Persoonlijk betrokken
vrijwilliger, Vluchtelingenwerk
Han van Wietmarschen, PhD student
Michiel Bot, New York University
,
Guus van Gulik, GGZ / Trajectbegeleider
Ivon Versnel, Mens
Jojanneke Vanderveen, Oud-voorzitter DWARS, GroenLinkse jongeren
Anna V, wereldburger zonder grenzen
Simone Buijtendijk, ondersteuner
Loet Smit, sociaal pedagogisch werker, activist
daniel np, freelance
Charley Fiedeldij Dop, studente
Rudolf van Daelen, Huisman
Vreer Verkerke, activist
Alette Broekens, Gezondheidsmakelaar
alex reuter, fotograaf
,
Desiree Valten, Vrijwilliger
annelies van der vlugt, interieurverzorgster
DongDong Du, ongedocumenteerd
Mieke Geuzebroek, Nederlands staatsburger
Gerard van der Zandt, Wereldhuis Den Haag
John. de Laet, Functioneel Beheerder
Y. Tijmensen, jobcoach
Anita Kuppens, Docent internationalisering
B. Weersma, betrokkenheid
,
Iris Brouwers, Cultureel Analist
pavlina pikova, computer les docent
John de Visser, Kok, Sociaal, SP-stemmer
Luke de Groot, Medewerker van de Vrolijkheid (op AZC Grave)
Abderrahim Kajouane, mensenrechten activist
Lucy Spoelstra, psychosociaal therapeut
peter van alphen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Christine, Communicatieadviseur
Marijke Naezer, Promovendus
Zwaan Lakmaker, Bsc. Antropologie
Zwaan Lakmaker, Bsc. Antropologie
Gavi Mensch, Wijkverpleegkundige
nina hertoghs, student
Carla Brünott, vrijwilligster Harriet Tubman Huis
Eveline van Donkelaar, Verpleegkundige
Vincent Paulissen, Jurist
Namvar, hulpverlener
R. Selim, verkmw
m.buijen, coördinator harriet tubman huis
Rombout den Ouden, Maatschappij bewuste burger
C. Wissink, hulpverlener
K. Bouma, Student
Rymke Wiersma, publicist
Kaisa Viitanen, journalist
S.H.L. Smeets, gepensioneerd
Saskia Hubelmeijer, vrijwilliger bij Onze Hoop, migranten met een beperking
M.A. de Vries, Universitair docent
l de jong, verpleegkundige (DVDW)
eva plijter, studente
Corina Karstenberg, Cultuurhistoricus
Monica Botter, Communicatieadviseur o.a. Voor Pauluskerk Vluchtelingenwerk (pro deo)
l.paul, betrokkenheid
,
A. delos Reyes, huishoudelijk werknemers
aria van Buuren, bezoekgroep vreemdelingendetentie
Lieke Wissink, verontruste student
Warmenhoven, Maatschappelijk werker
ashna siriram, student
Floor van Alphen, Onderzoeker / doctoranda, Universidad Autónoma de Madrid
m. schut, opvang
Wemmie Wolf, NT2 docent
Rensje van Neck, medeburger
Stine Grinna, PhD, Universiteit van Amsterdam
Ineke Palm, onderzoeker
Gerard van Mourik, Development practitioner
Sanne Hettema, Student
,
Leendert Verzijden, Gemeenteraadsfractie medewerker PVDA Rijswijk-ZH
hammami, docent
M. Rafik, Gerechtssecretaris
,
dorien, verhulst
Lies Cuijpers, wetenschapper (in opleiding)
Freya Maes, xs4all klantenservice
vishaal siriram, Docent
albert vogel, student
lenneke heeffer, huisarts
Ramona Sno, Mens
Martina Forni , musicus
Samira Fikri, Psycholoog
Michiel Bouwens, Docent
,
Alkisti Theophilou, Danseres-performer
elly kommer, dokters van de wereld
s.swart, onderwijs
svo, AiO
Leonie Bot, burger
de Bruijne, Beeldend Kunstenaar
Inez Piso, student
Rutger Birnie, Student
Absaline Hehakaya, student
N.Courtens, Sociotherapeut
Gijs van der Sanden, Journalist
Brechtje Vossenberg, Advocaat
Leonie van der Plas, kunstenaar
Tara Fiorito , Activist en burger
ayla, student
Nadine van Dijk, student
Nicolien van Loon, Editor
Joanna Kakker, Hulpverlener
,
Peralta, Docent MBO
Joeri van der Linden, ggz
Fatiha, Sociaal medewerker
A. Broek, psycholoog
Jan Eijken, r.k. pastor Den Haag
marissa begonia, domestic worker/coordinator, J4DW
Geertje den Oudsten, student
Anneke van Walsem, Student
Maartje Scholten, Vrolijkheid
Ton Hendrix, psycholoog
Anita Hagendorn, Student
Leo J.P. Mesman, parochiepastor
Rentia Bartlett, Student en schrijver
Vera, Persoonlijke betrokkenheid
Cecile, ambtenaar
,
Ries Companjen, Student EUR
Marion Brink, jeugdzorgwerker
Sofie Willemsen, vrijwilliger de Vrolijkheid
Eke Krijnen, Docent Nederlands
N.van den Berg, menselijkheid
Else Vogel, PhD kandidaat sociale wetenschappen
Dijkstra, Student
S.H. Eddy, freelancer
bibi van alphen, secretaresse
Jerke van den Braak, software ontwikkelaar
Ira Prica, acteur
,
Dieuwertje de Graaff, leraar
mikki stelder, Promovenda
Jessica Lawrence, academische
Marq Wijngaarden, advocaat
Erica Meijers, Theoloog en journalist
Maja, Antropoloog, vrijwilliger vluchtelingen werk
Zeppieri M, Sociaal verpleegkundige
merel willemsen, medemens
E. van Kempen, Advocaat
Mijke van der Drift, Moreel Filosoof
D. de Ruite, Bezoekgroep 16hoven
,
Karola Einecke, Zelfstandig ondernemer
Juan M. Amaya-Castro, Onderzoeker & Universitair Docent
Akef Ibrahimi, Scholier
miriam, lerares
A.D. Kroon, Leerkracht basisonderwijs
Josephine Verspaget, oudlid Tweede Kamer PvdA
omar mohammed, verzorging
corine de wit, hospitality
Sikken Frans, Arts voor vreemdelingen/Pauluskerk
Simone Meijer, Student
Heleen Ransijn, Theoloog
burger, maatschappelijk betrokkenheid
T. Juleo, Verzorger
Moniek Wulms, Betrokkene
Ide Rietveld, Diaken PKN Kerk Alexanderstad Rotterdam
Wim en Gerda van Til, gepensioneeerden
,
,
Joan, student
Adonara nihin, lied
Sao Ying Lai, wijkverpleegkundige/vrijwilliger Dokters van de Wereld
,
Francesca Broersma, Onderzoeker
Kim Atkinson, communicatieadviseur
,
Heleen Witte, verpleegkundige
Mijzelf, betrokken inwoner,wereld is van iedereen.
S Soewargana, gepensioneerd
wanni, imwu.nl
Verloskundige praktijk Tara, verloskundigen
,
Marieke Koning, Equality Policy Advisor
R. Meyer, Vakbondsbestuurder
Sulistyowati Irianto, professor
X. Barini, huisvrouw
fuad, imwu
Denny Sutoyo-Gerberding, Journalist (Kompas Indonesia )
thomas jatmiko, director
nies medema, journalist
,
,
Henky Widjaja, Ondezoeker
gitax,
barry, vreemdeling
Alfred Terwindt-Zhao, vrijwilliger vluchtelingenwerk
Jeannet Benschop, arts
j buschman, gz psycholoog gevangeniswezen
Judith van de Wint, Glaskunstenaar
zenzi, hoi
Heline Pit, Uitzendintercedent
F.Chatten, ing.
Marit, Eigenaar
Herman Volders, programmamanager
Francis Luijckx, leerlingbegeleider VO
Jacqueline Smit, Jungiaans therapeut/vrijwilliger
Jan Willem Ebbelaar, Student
,
Devie Boekel, Solidariteit
Dominique, student geneeskunde
Moniek van der Kwaak, Student
,
Inger Stocking, socioloog/verloskundige/medoc vrijwilliger
am scholten, communicatie fondsenwerving
G .den Dekker, mens
G. de Jong, Lerares Nt 2
Ellen van der Jagt, Maatschappelijk werker
Gerdjan Kipping, docent recht, ex-advocaat migratierecht
Helen Hintjens, Docent en onderzoeker
Evert te Winkel, Journalist en christen
Rommert Krijtenburg, NijTinke Advys Leeuwarden
Gina Doorenbosch, kinderpsycholoog
samira, ondergetekende
Loet Smit, SPW-er
jessica, mens
l de jong, verpleegkundige
Ozlem Bozmaz, student
Patricia Nauta, student Fotoacademie
Eddy Vels, medemens
Anne-Marie van der Borgh, Communication officer
Rudie J. Gouvernante, Privé
Birgitte Duijts, student
Jo-Anne Nijland, Universiteit Utrecht
M.GOEDHART, VERPLEEGKUNDIGE
,
Gerard M. Hengst, Adviseur
Mariëlle Rhijnsburger, student antropologie/geschiedenis University College Utrecht
,
A. W., vrijwilliger vluchtelingenwerk
A.M. Bartelds, Maatschappelijk Werk/Vluchtelingenwerk
Sao Ying Lai, verpleegkundige/vrijwilliger Dokters van de Wereld
E.van Eig, katholiek medemens
Nolet, medeburger en christen
Jeanette van Veldhuizen, Zorgassistent
Kees Vlaanderen, eindredacteur/programmamaker
e.jongenelen, information officer
M.D. Payne, Bibliothecaris
Jessica roth, Burger
,
Emmy Lingen, burger
Herman van Braak, christen
G.J. te Rietstap, begeleider asielzoekers
corrie, helper
C.N. Vreeken, Huisarts
Ds. Kees Buist, diaconaal werker
Tj. Ligthart , Docent/Cateringmedewerker
Projectleider Beyond Borders, ondersteuning van (ex-)AMV-ers
Jack Tsang, GroenLinks
Henny Petray, vrijwilligster VluchtelingenWerk
G.Ruijsink, wikistad
Joop Flamman, Particulier
Theo Wildenbeest, Den Haag
m. brouwer, creatief
Piet Dofferhoff, oud-voorzitter VluchtelingenWerk Zuidvleugel
a e brouwer, burger
Pronk , medemens
L. van Willigen, arts
Carry van der Zon, consultant Better Care Network NL
J.Edenburg, HRDefender
Margriet van de Vosse, Oefentherapeute Cesar
Henk Baars, manager
Alexander HEGT, Ontwikkelingseconoom
Gerard van der Zandt, fiskalist zeer betrokken
wil voogt, oud inspecteur gezondheidszorg
Hiske van den Bergh, sociaal wetenschapper Migratie/ werkzaam bij VluchtelingenWerk
,
Francien Posthumus Meyjes, Beeldend therapeut
SUMEYYE, STUDENT
henk van aartsen, gepensioneerd
,
Laura van Waas, Senior Reseacher and Manager, Statelessness Programme, Tilburg Law School
Rashi Bhatnagar, Den Haag Wereldhuis
IDC ALDAS CABEZAS, SC NSA Supervisor
Evaline Schot, MSc International Relations and Diplomacy
Cathelijne de Groot, bezorgde Nederlander
Jolande Koole , Ontwikkelingssamenwerking
Jolande Koole , Ontwikkelingssamenwerking
K Meeuwsen, antropoloog
Maartje Eigeman, Prive
Medea van Schijndel, Promovenda
Anneke lautenbag, Pedagogisch medewerker
J.G.Vink, vaktherapeut beeldend GGZ
D.Vermanen, Schoonmaker, bloemist, mensenrechtenactivist.
Fenny Kuilman, Maatschappelijke ondersteuning ongedocumenteerde migranten
Marianne van Ophuijsen, activist
,
Mercier Sarah, kwaliteitsmanager, vrijwilligster in verscheidene groeperingen
s soewargana, gepensioeneerd
Rik Van Woensel, verpleegkundige
Carla Brünott, vrijwilligsters H.Tubmanhuis A'dam
Sabi Dingelman, Studente HBO Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
Roos Gomperts, ontwerper
J.W.KOSTELIJK, ZORG&WELZIJN / KOSTER
E. Cavé, veiligheidskundige
Antoinette Bolt, psycholoog/burger
Barbara Touburg, vrijwilliger
,
Jeffrie Buckle, Geneeskunde student
Meverly A. Benjamin, HBO-Rechten student
willem, docent
Drs. Sytse Tjallingii, Lerarenopleider, ecoloog
zoetmulder, voedselbank
Silvia Roukens, DWARS-lid
Henk Schouten, geestelijk verzorger (gepensioneerd)
Jo-Anne Nijland, Master student recht
Annie de Goeje, leerkracht basisonderwijs
Jaelle Collard, Vrijwilliger VWN
J Buswell, maatschappelijk zorg
Peter Abspoel, Antropoloog
Gerda Schotanus-Mazier, medeburger
J.J. Eberwijn, Werkgroeplid diaconaat CGK
,
frederique blijdenstein, maatschappelijk werk
,
Anja Wassink, verontruste burger
Rien van der Zwaard, Magazijnbeheerder
M.H.Bernaerts, docent lerarenopleiding maatschappijleer
M.W.Hoogendoorn, winkel
C.W.Hoogendoorn, Diaken
Mark Bergsma, Predikant
H.P. van Til, Kerk
Adrie van der Heijden, docent
,
Gabriel Enkelaar, onderwijs
Jan Zwartjes, GZ-psycholoog / GZ-haptotherapeut
A.Zwartjes-Geelkerken, maatschappelijk werk
Nikki Veekemans, Student
Antje Schweerdtman, de helft van mij familie is afrikaans en ik ben al laang blij en dankbaar dat die veilig zijn.
Rosita Bor, Student
Thomas Bruins, Ontwerper
Erik Grasmaijer, Opvangmedewerker
Jan Wouda, predikant
Sebastian Verheus, ICT
kirsten oppeneer, educatie
,
Lin de Laat, muziekdocente/auteur
luuk, Dakloze opvang/ MWD/ erg boos!
Tjibbe Jagersma, Apotheker
Stoffer C. Quist, Nederlander die zich schaamt
Marion Etman, Tawa Tawa Maatschappelijk Projectmanagement
Trudy Eikelenboom, Diaconaal Consulent CGK
M. Visser, predikant
mr. A. van Deuzen, advocaat
Marina Kentie, Mauro's Vrienden
Jan Teske, vrijwilliger
heidi, betrokkenheid
ml bathoorn, pleegmoeder ama`s
Nanda Oudejans, Postdoc onderzoeker asiel
Mevr. mr P. Scholtes, Advocaat
K. Vaalburg, Jurist
M Swagerman, mens
Albert.stella,Marvin,Jarno,Jordy,Boggia, Wereldburgers , grenzeloos
Ronald Blonk, PG&O
Marten Zoetbrood, Criminoloog
,
Wout Boers, Betrokken burger
kanu, beveiliger
kanu, beveiliger
Hanneke Stolk, Grenzen zijn bedacht door mensen
Renee, Student
Rijn de Jonge, gemeentepredikant
maarten goezinnen, docent
maarten goezinnen, docent
maarten goezinnen, docent
maarten goezinnen, docent
maarten goezinnen, docent
Ontmoetingskerk Zevenaar, lid taakgroep mensenrechten/vluchtelingen
Hansma U.H., advocaat asiel en vreemd.rt.
A.E.M. de Vries, advocaat
Nicky van Wely, docent/verloskundige
P. Bouman, Advocaaat
Boulevard Heuvelink Advocaten, Advocaat
Annelien van der Werff, Advocaat
Bernadette Ficq, advocaat
Mw mr J. de Jong, advocaat
Nicky Boelens, pedagogisch medewerker
emile vitringa, beeldend kunstenaar
Inge Zuidhoek, advocaat
P. van Aalst, asieladvocaat
m van veen, trainer weerbaarheid
aly de jonge, maatschappelijkwerkster
HAM de Boer, AMK
Hillary Vos, docent
Carla van Wely, psycholoog
Doortje Kal, bijzonder lector kwartiermaken Hogeschool Utrecht
Peter Molter, welzijnswerker
Else Flart, MW-er
Ellen Janssen, Trainer/voorlichter kindermishandeling
Jaap de Ruijter de Wildt, advocaat
S. van den Burg, begaan met mensen
c. Bijlefeld, ICT HetOudeAmbt.nl
Thus, Ruimtelijke ordening
Kees Wollenstein, programmamaker
M. Gavami, Advocaat
José van Welij, Coordinator Opleidngsschool ROC A12
Bart Bierbooms, ICT-er
Eliane van Ewijk, advocaat
A.P. van den Akker, advocaat
Igna Oomen, Advocaat
Marloes van Zantvoort, Advocate
mr. J. de Graaf, Advocaat
Marcel van Olferen, Ondernemer
Limonard H.A, advocaat
G.E. Jans, Advocaat
J. Ruts, Jurist
A.Spel, advocaat
M.H.R. de Boer, advocaat
,
de Haan, advocaat
mr. M.G.C. van Riet, advocaat
THG Schuringa, advocaat
A.M.J.M. Louwerse, Advocate
Margreet Kiers, Advocaat
M.J.A. Leijen, Advocaat
Anouk van der Linden, Stagiaire
,
christine kars, aktiviteitenbegeleidster
Janneke Bruil, Communicatiemedewerker
R Pinedo, Financial Assistant
Bies Abhelakh, Systeembeheerder
,
I. Grasso, mede burger
Renneke Bakker, Directeur van mijn eigen hart
E-duizendpoot, Webredacteur
EM Grondel, Fysiotherapeut
D.C. Tans, bezorgde burger
Marion Veltenaar, werkloos
v peppen, socio therapeut/
Melanie Kieft, Ergotherapeut
Mieke van Tilburg, Cordaid
C. de Klein, medemens
Justine de Korte, maatschappelijk werker
,
aow-er, hulpverlener
Antina Keizer, Secretaresse
Roos Wilhelm, internationale samenwerking
F Langendijk, privé-persoon
F. Langendijk, Bureau Jeugdzorg
Neeltje Langendijk, Financieel Deskundige
J.G. Stuve, gepensioneerd docent Nederlands
Paul Hendriks, Medewerker Elan
Caroline Schimmel-Hendriks, medewerker Vrijwilligerscentrale
W.A.Gevers-Barends, docente
Katja Meurders, wrkzaam bij Vluchtelingenwerk Nederland
,
J.F.Morgenstern, Vrijwilliger "St Vluchtelingen in de Knel"
Eline Zwaan, maatschappelijk werker
Sacha Groot, Gz-Psycholoog
Arno-Jan Boere, uiterst betrokkene
J.A van Rijn, Bezorgde Moeder
wilma herenius, AOWer
C.O.Franssen, Medemens
VluchtelingenWerk, Juridische begeleiding
henk nijhof, voorz. GroenLinks
Marion Braad, Huisvrouw
KItty Koning-Klasen, vrijwilligster VWN
Marianne Cremers, vrijwilliger
j.ph.terwiel, reumatoloog
betty van spreeuwel, medemens
Mw abbo, inwoner Nederland
mens4mens, webmaster
Ingrid van Hamont, voormalig sociaal-juridisch begeleider
Carla Schuddeboom, Medemens
,
John Langen, medemens
Laura te Velde, Vluchtelingenwerk
Gert-Jan, Student
Nelleke van der Luit, begeleidster vluchtelingen
W.M.J. van der Ven, Catholic Worker Amsterdam
Thera van der Ven, bezoekgroep Grenshospitium Schiphol Oost
kaywan, VWNN
Frans J.A. Pletsers, docent maatschappijleer/welzijnswerker
Gerard Moorman, theoloog
Frans Zoer, lid Bezoekgroep Detentiecentrum Schiphol
J. Henneman, medewerker vluchtelingenwerk IJmond
Martin Snaterse, Predikant
Astrid Essed, Het recht op veiligheid of een beter bestaan is een grondrecht, mensenrechtenactiviste
Klasien Hoekman-Fuite, ondersteuner van gezinnen
,
schut, leraar
Gerretsen. J, humanist en mens
coordinator rapunzel, maatjesproject vluchtelingen allochtonen
Inge Mans, vrijwilliger
jan adrichem, prive
Bets Verbakel, maatschappelijk werkster
Bets Verbakel, maatschappelijk werkster
Sjo Crapels, Werkcoach UWV Werkbedrijf
,
F. Al Hassouni, Docent
veronique van woerkum, vriendin van vluchtelingen
Dr. Frans van der Horst, universitair docent , universiteit Maastricht
yaron arye, film
Jeroen Blanken, Schrijver
rita vd biggelaar, zorg
Joachim Detailleur, arabist
Peter Grootheest, socialist
Van de Pas, Vriend v Mauro
Benedicta de Lange, Directie buitenschoolse opvang
A. Melis, Ouderenzorg
A. Loeffen, Coach
Ton Fastl, mens
Saskia Scholtze, medeburger
Annemie Spronk, Praktijkverpleegkundige
Rob Alberts, ISK-docent
cynthia, docent/PWer
dancing bones, human
e de bruin, visagie
E.M. van Duin, arts/psychotherapeut en medemens
e de bruin, visagie
Judith Andries, beleidsmedewerker
Arno-Jan Boere, Mauro's Vrienden
pastoraal werker, parochie
gerda schins, vrijwlliger
will janssen, vrijwilliger
R. Ringersma, Burger
Steven Wals, klantbegeleider VLot Zuid Limburg
G.J. te Rietstap, Nederlander
deescaj, ondersteunend
dees, ondersteuner
Mariet Stikkers, docent spiritualiteit
Maurice Meyers, mens
H.J.Van Kraaikamp, vluchtelingenwerk
Mevr. À.j. Mouthaan, Eens ook voortvluchtig geweest.
,
A.Hooshiaran, huisarts
,
Riekje van Osnabrugge, studentenpastor Amsterdam
C.Matthijsse, penningm.
Geert Bles, Pastor
Leon Stevelmans, mens
T.C.M. Boshuis, particulier
zijlstra, sterke betrokkenheid
G.J.M. Jennekens, hulpverlener/begeleider ex-Ama's
Yilmaz, huisman
Jan H.Soethoudt, predikant PKN
,
janny meijer, medische dienstverlening
evers, raadslid
hans spekman, pvda
,
,
Joke de Boer, vrijwilliger
,
P. Huigsloot, psycholoog
Maud van der Linden, trajectbegeleidster
Pieper, ud psychologie
Zijlstra-de Roos, Werkgroep Raad van Kerken
J A Diemel, Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken
panchalingam sribalan, no work
,
Sara Nozohour, Vluchtelingenwerk
Huub Keybets, vrijwilliger vluchtelingenwerk
Alathwari, Archief mede werker G. Heerlen
Hub Reijnders, gepensioneerd leraar
Hans Notten, vrijwilliger / mantelzorger
bep cretier, zonder
Johan Janssen, Arts
Eelke en Zwanny Visser van "Huize Plexat" in Musselkanaal, pleeggezin
Mandy Verboeket, freelance kunstenares
William Leerling, Hoevenier
Arne Peter Braaksma, redacteur
,
Frank Rochette, Vrijwillig vluchteling begeleider
Inge van Drunen, Student Sociale Studies
Peter Lenssen, schrijver/journalist
Meeuw, sjd-er
Els Klein Hofmeijer, Consulent
Asha Fleerakkers, student
Rita Polgar, een mens
Adib Abdulmajid, journalist
Eveline Langen, Vluchtelingenwerk
Clemens Nieuwenhuis, gepens.bankier en musicus
Elisabeth Dercksen, Norbertijn
vluchtelingen in de knel, betrokkenheid
fa jongebloed, zenuwarts
Marjan Verhappen, Begeleiding vluchtelingen
Karel Hendriks, Onderzoeker naar staatloosheid voor UNHCR
,
E.C. de Bouter, juridisch adviseur
Ralph Goossens, donateur Stichting Vluchteling
ds. H.J. Jansen, predikant
,
Tondo van Rest, Student
Geeske Huttenga, medemens
JMARIE, Schoonmaken
Josefina H. Mendoza, housekeeper
Dr. J. Meisner, Wetenschapper
,
,
Reinder Boverhuis, Ondernemer
GD Yosalina-Bouman, Eignenaar
Lidwien Peterse, Ondernemer
Encar, megrante
Ron Vree, Sous chef / Chef kok
Angie M. Gonzales, Stichting voor Filippijnse Kinderen
Samira Adrar, Ondernemer
,
NURSE, VERZORGENDE C
annie, AHRU
,
,
robert . G . ammerlaan, interieur ontwerp
Ma.Dolores Amboy, Cleaner
MN de los Santos, hotel medewerker
R. de los Santos, magazijn medewerker
,
Cheikh Sakho, Schiphol Detention Center Fire survivor
,
,
,
,
,
Aldo Gonzalez, Industrieel Ingineur
,
,
,
Edgar, House Cleaner
Gemilo Amamio, Informatie analist
M.C.A. Amamio, Controller
,
jack cervantes, Migrante NL Den Haag
Jun Saturay, Postbezorger
Maja Hertoghs, antropologie
Lydia Beek, Burger van Nederland
J.A. Vossen, Vrijwilliger
Michel A.G.R. Hardy, Pastoral Worker
Mila, Adviseur B&L
Wim van den Hurk, Maatschappelijk werker
BP Uittenbogaard, diaken protestantse kerk
Barbara van Ginneken, Stg. Gast
D.zwager, advocaat
student, betrokkenheid
R. Arens, echtgenoot
Sophia de Groot, Student SJD / stagiair VluchtelingenWerk NL
kim, conseller
,
Willy Landeweerd, UMCG Groningen
Janneke Hollanders, steunpunt vluchtelingen
Chiraz Ben Messaoud, Vrijwilligster ASKV
W. Dinsbach, Senior onderzoeker
,
Gerard Zaal, Verpleegkundige
M.Adriaans, sociotherapeut
S van der Kallen, Psychiater
Rose van der Wal, Docent
r.f. muijs, ambtenaar/jur.beleidsmed/groot
Vincent Sparreboom, Wijsgeer
K. de Leeuw, verkoopster
Eline, Kassiere
Eveline, Medewerker infoteam
g meerlo, diaken
m. schut, leraar
Jan van Frankenhuijzen, medemens
Griet Visser, Facilitair medewerker
burger, bezorgde burger
luuk haagen, vrijwilliger sleep-inn (dakloze opvang utrecht)
Reina Holtrop, student MWD
ineke van buren, zorgcoordinator mensenhandel Friesland
GGz, Maria
Harry Stevens, musicus/kerkganger
Stefanie de Heer Kloots, student culturele en maatschappelijke vorming
Lia Chan, huisarts
E. van der Velden, Student MWD
Gitta Veraart, dak& thuislozen/ stagecoördinator
M. Hashem, Maatschappeklijk werk
sjef jansen, pastor
À.J.Mouthaan, donnateur
Hijmans, tolk
LILIT HOME MAKELAARDIJ
L. Kwast, arts
Kim Ribbink, Student
G.A. (Gert) Verschoor, voorzitter diaconie PKN-gemeente en begeleider toegelaten vluchtelingen
Rotterdamse Sociale Alliantie
Judy Alkema, organisatie adviseur
Arturo Desimone, athleet
m.vogelzang, burger
P.R.Pruis, als medemens
roeben vkn, ..
À.j. Mouthaan, activist
Eveline Langen, Vluchtelingenwerk Gilze
Luciën Hessels, maatschappelijk werker
N.Vlaming, predikant
SP lidmaatschappij
c. Meier, kunstenaar
Kabalikat
Randolf Maljaars, o mooi zo -hulpverlening
PKN Venray
Henk Willemse, bezoekgroep Zestienhoven
Leo van Wely, Fysicus en medemens
J. van der Zwaan, nederlander
mr Marianne Mulderij, advocaat (migratierecht)
M.Busz, BLinN
Jaap van der Boon, mantelzorger/vrijwilliger
J de Nood, gepensioneerd burger
G.Loenen, kerklid
Tj. Bandringa, buddy/vrijwilliger
marlies de vries, lid Amnesty International
Peter van der Spek, docent
Mirjam Muis, jurist
Edwin Vanmontfort, druide en levenskunstenaar
M. Bredenoord, Medemens
Lidi van Zeist, als mens
D.L.LKal, gepensioneerd
M. Goote, Gemeentelid Prot. Kerk
Gemeentelid Protestantse Gemeente
Aline Kuiper, onderwijs/kunst
Postma, Raad van de Kinderbescherming
Platform vluchtelingen en asielzoekers Enschede
J.M.Molleman, vertrouwensarts illegalen
marit de rot, thuiszorg
Niek van de Lande, student
Steffie van de Lande, Medewerker ASKV
romana doorgeest, bezorgde burger
nel kuijper, betrokkenheid
P. Russchen, begeleiding vluchtelingen
H. Kloosterman , organisatieadviseur
J.Bothof, Ambtenaar/Kerkin Actie
lieme lautenbach, coach in wording
bestuurder, functionele democratie
Wilma Huizinga, Jeugdverpleegkundige, therapeut
Saskia Leene, predikant
Aletta Nieboer, Natuurgeneeskundige
Abigail Buitenkant, verontrust Nederlands staatsburger
K. van Vliet, medemens
marga van rijen, Jeugdhulpverlening
Henk Grooten, beleidsadviseur
Evelien Faber, secretaresse
Jacqueline Michielsen, secretariaat PKA
willeke boons, vrijwilligster
R.R. Munniks, mediator
Herman Olthof, Kerk in Actie
Wijnands.C.A.J,A., pensioen
Frank&Frans Meuwissen-Morr, Sympathisanten
W.H.Doornbos, technisch projectleider
Clement Hiemstra, zzp
Blanchefleur Piksen, psycholoog
Stem in de Stad Haarlem
rembrant aarts, arts
Raad van Kerken Schiedam
Janssen, jurist
Fatemeh Mohammadi, woonbegeleider van vluchteling
F.L.M. van Haren, advocaat
M. Aalbregt, student Internationale Ontwikkelingsstudies
Jacqueline Ansem, Activiteiten begeleidster psychiatrie
Henk van Houtum, Prof dr
pumalanga, fotograaf
heleen van der honing, kerk /huisvrouw
Matthijs Kunenborg, Nederlands staatsburger
IMWU
wanni, house cleaning
DSAJ Van dun, verkoper
Untung, schonmaker
Hanneke Pomstra, Beleidsmedewerker Leger des Heils
geen, individueel
A. Ekker, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Th.M.G. van Berkestijn, arts/ oud secr.gen. KNMG
Tineke Sessink, zzp'er, vrijwilliger
Medium Mirjam, Spirituele hulpverlener
Frans Lammerts, verpleegkundige n.p.
Ivon Versnel, Hart
Janneke Duit, betrokken
Bart Meijer, arts
A. Nicolai, burger
Hans de Waal, theoloog
ds Gerda Schraa, em.predikant
Olga, groepsleidster kdv
Ella van der Gaag-Groen, diaken/vrijwilliger
Bets Evers, lid Brockgroep
S. Ullrich, vrijwilliger
Ien Rozendaal, medemens
Jo Seegers, Lid Groen Links
Raimer Rodrigues Rezende, antropoloog
Ds. Bärbel Goedeking, predikante
Harry Pals, dominee
h.j.obbink, gepens.
R.Boogaard, Diaken
I. van Amsterdam, wereldburger
G.P.J.Beckers, vrijwilliger
kitty notenboom, bezoekgroep Z'hoven
J.A. Vossen, Mantelzorger/vrijwilliger
mw.R.A.Eijkelboom, burger
Vlot Zuid-Limburg
T. Dekker, projectleider voorschool
Marjan Wijers, onderzoeker, trainer en consultant Rights4Change
Piet Breeuwer, medemens
Saskia Poldervaart, genderstudies
R van Wiel, student
Maaike van Rossem, bibliothecaris/informatiespecialist
schut, opvanghuis
Hanneke Bonke, jurist en docent weerbaarheid
Miriam Bouten, Beleidsadviseur energiebedrijf
ds. Sophie H.H. Bloemert, oud-predikant protestantse gemeente Heerlen
Jacques de Jong, vrijwilliger NT2
Elvera Jansen, pastoraal ouderling
Paul Vierhout, Amsterdammer
Thomas Koppelaar, componist/gitarist
Paula Teutscher, psychotherapeute
ellen de man, als burger
Minke Huitema, oud-lerares
A. Polder, maatschappelijke opvang
c.enm.koning, belangstellend
A Kraal, betrokkenheid
A.Franx, gepens.administrateur
DiF'Ra Adviesgroep
heijmans, verpleegkundige
Kerk in Actie
Prof ir C. de Jong, Burger
Janneke Kooij, Maatschappelijk werker
V Vernel, Pedagogisch Medewerker
A.P. van der Kam, gepensioneerd docent
Kerkinaktie
Gemma , Wijkcoordinator/beleidsmedewerker
P.C. Brakman v.d.Knaap, meelevend burger
Greetje van Berlo-Jansen, betrokken medeburger
René van Berlo, betrokken medeburger
E.J.Smedema, interesse
H.J. van der Weij, interesse
Geertien Morsink, predikant Prot.Kerk Zeist West
Johanna E. Vellekoop, burger van Nederland
Wereldhuis Haarlem
Nel en Maarten Hooymeijer, leden PKN
Herman Nagelhout, medemens
Greet Oosterbroek, medeburger
m.heijs-boerma, huisvrouw
Eva Martens, student theologie
mr S.C.H. Koning, jurist
Jelle Kort, fractievoorzitter gemeenteraad
jeanne hamers, bezoeker detentiecentrum
Henriëtte van den Broek, vrijwilliger prot. diaconie Leiden
Aalsen Everts, Coordinator vluchtelingenwerk
Kerk in actie, donateur
W. van der Vliet, docent
ienke Nak-Boonstra, individueel
Ria van der Linde, medemens
G. Terwiel - van Veen, huisarts
J. Haafkens, predikant
lenneke geerlings, psycholoog-psychotherapeut
Y.Keerveld, conductrice
J. de Koning, medemens
A. Steen, privé
Kerk in Actie
W.J. Alkema-Branger, prive
P.J. van den Broek, arts
Jan Proper, Nederlander
jacob alkema, ontwerper / researcher
B.J.W.Schelhaas, Predikant
J.H. Grosheide, oud-staatssecr. Justitie
A A Laport, oud-docent
Anne Veldhuizen, vrijwilliger geweest bij Stem in de Stad, Haarlem, afd. asiel
J. Vree, CDA-lid 1547216
c,zwaan, arts (rustend)
Rens Muller, burger
Drs J C T Bergisch, pensionado
joke muller, groningen, medemens
m e bosch, gepensioneerde
Jan Alkema, gepensioneerd
C.D. van Strien, lid Kerk in Actie
J.P. van der Burg, lid PKN Krimpen a/d IJssel
J.M.Smelik, predikant
Jan Smedes, Medewerker Vluchtelingenwerk
Riet Boogaard, predikant
joop spijker, Nederlands staatsburger
Tilly Slager-Pera, directeur basisschool
Amnesty Int. groep 270
Dr. H. Vos, Onderwijskundige/ Natuurkundige
GroenLinks Doesburg
S Troost, lid Protestantse Kerk A'dam
Edward Ophof, medemens
Herman G.Boswijk, em.predikant
F. van Zuthem, predikant PKN
A.A.C.Kooijman, een naaste
Marina la Fleur, betrokkene
Anandi Gall, Actrice
JC Keij, docent NT2 en inburgering
Anne van den Boogaard, juridisch medewerker
L. Vermij, Nederlands staatsburger
J.C. Kooijman, Meelevend burger
Sijtze Fennema, mens
Bos, onderwijs
J.E.Emmelkamp, docent
elzes, orthopedagoog
p.c.j.van bohemen, betrokken bij vluchtel.werk
S.A. van Noort-Pover, meedenkende en meevoelende Nederlander
Raad van Kerken in Nederland
J. van Engeldorp Gastelaars, ouderling PKN, donateur Kerkinactie
A.Hofman-van Dijken, betrokken
Antje Dekker, werkzaam bij lokale overheid
H. Hofman, betrokken
M.P.Burger de Dreu, huisvrouw
Stg Fonds Vliuchtelingen D'chem
kerk in aktie, verzorgende
Gertjan van Driel, lid Adventskerk Zwolle-Zuid
kerk in actie
Joriene van der Kolk, maatschappelijk werkende
Renata van Mastrigt, medisch analist
Kerk in Actie
Greetje van Kooten, gepensioneerd
Gerrit Baas, kerkmusicus
Jelmer Bolt, oud alg. secr. NCW-Noord
H.P.Vermaat, lid ZWO en lid CDA
Eastec AKOS Groep b.v.
Wim de Leeuw, dierenarts
Co Koorneef, asielzoekers
Aren de Goede, Gepensioneerd
Aren de Goede, Gepens.
J M Nap, pensioen
J.W.Polman, huisarts n.p. was lid van MOG Amnesty
Stichting Vluchteling Onder Dak
M Schelhaas, Lid Vredeskerk
C.Sterenberg-Eggens, particulier
I.M. de Goederen, gepensioneerd
Paul den Hollander, predikant
Kerk in Actie, donatrice
Kerk in Actie, donateur
Jo Kampman, medemens
E.Koteweg, ex vluchtelingenwerk
Chris Hornung, leerkracht Basisonderwijs
van 't Verlaat, bedrjifsarts pers titel
m.j. zappeij-soet, als mens
Joop Zappeij, betrokkenheid
M. Terpstra de Jongh, mijzelf
Victor Lapré, Lid Amnesty International
jelly j. de jong, onderwijs
M.Endeman, Coach in opvanghuis
Leni Fonkert, wijkverpleegkundige met pensioen
Richard Staring, Bijzonder hoogleraar criminologie
Henriette Patty-Veenstra, juridische/maatschappelijke begeleider
VluchtelingenwerkOverijssel
Hanny Wieles, Op diverse manieren betrokken bij migranten, opvang, zorg en terugkeer
Janny de Vos, voedingsassistente
Red Fabric
veerman, betrokkenheid
Josien Hofs, docent
Rik, cultureel ondernemer
diaconaal centrum Pauluskerk
Klaas Burger, Annahuis Breda
Hinde Chaatouf, Kunstenaar
Bianca Gallant, Lutherse diaconie Amstrdam
Sanne Luyben, Kunstenaar
marijke ridder, betrokkenheid
L.C. Kok, Scholier
J.W. Jansma, KAM-adviseur
H.C.M. Kok, verpleegkundige
M.A.J. de Leeuw, Gerechtstolk
H.J. Kok, scholier
M.J.M. Meijer, Medewerker Pauluskerk Rotterdam
henk wuister, begeleider daklozen
Groot, Journalist
b. van bemmelen, burger van nl
Saskia Beertsen, Student
M.Brommer, Docent Beeldend Kinderen
GroenLinks Groningen Stad, bestuurslid
Valerie van Schaik, Scholier
Marie-Jose van Schaik, studente, vriendin van illegaal
Anton Hoeksema, culturele sector
Kersten Storch, geestelijk verzorger
Herbert Rutgers, voormalig docent HBO
Fam.Bosma, betrokkenheid
Anne Kransen, psycholoog
dees, betrokkenheid
Christine Thon, betrokkenheid
D. Doorn, Vormgever
ds mr J. Goldschmeding, emeritus pred./ oud advocaat
anette Groeneveld, effect manager
Stefanie de Heer Kloots, student
Clara Hardeman, geestelijke gezondheidszorg
Eric Lemain, projectmedewerker
Yta van der Meulen, va
Kitty Kop, mens
Stichting Super Adelaar
J E Scholtens, kunstenaar
femmie van veen, leerkracht/ vluchtelingwerk
Marielle, Vrijwilliger
Marco Wielink, Ondernemer / Managing Director
Gert Polinder, docent
fysiotherapeut, gezondheidszorg
Nathalie van Galen, Werving & Selectie
Henk Trimp, Docent
Betty Vinken, Wereldburger
a. m. van der perk-stolk, medemens
Theo Labrujere, Marketeer
J.G.M. van Rijthoven Hennman, oncologie verpleegkundige
Sonja Baaij, vrijwilliger / medemens
A.J. Haklander, Meteoroloog
Rinske Groenewoud, Psycholoog
Jurjen Huisman, Medewereldbewoner
Ruth Boxum, medewereldbewoner
Anke Koning, medemens
Anne Buning, Psycholoog
A.L.J. Griffioen-van Lummel, secretaresse / huisvrouw
Arjaen Smits, Ondernemer
rick, fotograaf
W.C. Griffioen, ICT
Patrick Bour, docent HBO
Petra Kerstens, Organisatieadviseur
simona , communicatieadviseur
H. Post-van den Berg, diaken Dorpskerk Pijnacker
Ginette Verkleij, Recruiter/Coach
Hugo Monster, Controller
hans fortuin, predikant
Stichting Gast
Thea Mepschen, Lid GroenLinks Groningen
Bert Sweerts, burger
J. Kreeft, geen
mrudolphus, werkbegeleider vluchtelingenwerk
Ilse van der Laan, kunstenaar
J.H. Koopman-Beilschmidt, huisvrouw
Christian Schramm, Redactor News Agency Noticias.nl
Wieneke Goenee, klinisch psycholoog
Hester van der Sloot, lid GroenLinks
Het Wereldhuis
J.H.C. Glebbeek, dagcoordinator, st de Regenboog
Corn.J. Bartelson, geen
HW Schakel, Financieel adviseur
schreuder, vluchtelingenwerk J.K. Roermond
Stichting Khorlo
dominique de ruiter, vrijwilligester
Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
Henk Hagenaars, onderwijzer
Sarah Wienke, studente
Marlies van Daalen, editor
M. Bartelink, burger
Grote Kerk Emmen
ComputerZorg
G.J. Wiss-Wegh, tegen uitzetting
rien van hoeve, meelevend amsterdammer
Maurice, medemens
La Piscine d'Activité vzw.
m.schut, opvang
Paul Visser, kerklid
Maureen Dijkman, Aan strafbaar ligt schuld ten grondslag, illegaal zijn ligt veel genuanceerder dan dat!
Julia van Rijn, predikant
damir, manager
Ineke Rook, omzien naar elkaar
Chris van Houwelingen, medemens
Astrid Maria Boshuisen, journalist
Marjolein de Lange, ambtenaar
Trudie van Ginkel, predikant/kunstenaar
Jacques van Nieuwburg, begeleider
pacariz ljilja, huisvrouw
Hans Kuipers, duo-raadslid GroenLinks Meppel
Sylvia van Delden, gemeente adviseur Protestantse Kerk Nederland
Linda Borst-van Klink , psychosociaal werker
saskia van der werff, adviseur MVO
Iris Smink, Zellfstandig ondernemer
B.M. van Amerongen, theoloog/RK pastoraal werkster
Kelly Wierschowski, Moeder
n. dahhan, kinderarts
Dirk Jan van Arkel, jeugd en jongerenwerk/socioloog i.o./medemens
G.Dorrenboom, gepensioneerd huisarts
Hilde van ´t Klooster, Onderzoeker Universiteit voor Humanistiek
Klaas Strooker, wereldburger
Vluchtelingen in de Knel
Herman Dijkerman, boekverkoper met pensioen
Jan den Hartogh, student
mark hamers, werk in fundraising
P.Epema-Jagersma, vrijwilliger Vluchtelingenwerk
P. Matze, Theoloog/ondernemer
Ronny Blaak, donateur vluchtelingenwerk NL
egidiusbeweging Apeldoorn, Vrijwilliger
Rini Wr, huisvrouw
stichting vluchtelingen in de knel
oud docent, filosofie
Jenny Louissen, mens
Jeroen Smit, Webmaster
f.t. Lippinkhof, vrijwilligster
willem robertus, ex best. vkn eindhoven
prive
Bas Vermeeghen, Kleinzoon van statenloze
Lukas van der Heijde, Antropoloog
Iris van Ganzenwinkel, Fondsenwerver Rode Kruis
F.Kempers, Functionaris Hulporganisatie
Johan van Rixtel, Raadslid GroenLinks
Jetske Bosgra, predikante
Cor Ofman, pastor van de Open Deur Amsterdam
verena meijer, moeder
Zwanny Wouda, steuner vluchtelingenwerk
J. ter Welle, n.v.t.
jan blankers, actief kerklid
B.Kaptein, psycholoog
Susanne Peeters, directeur basisschool
P.C. de Ruiter, GroenLinks Haarlemmermeer
Waqar Butt, ex-Klant ind
B.o.m. / W.I.R.
leny Bozuwa, vluchtelingen in de knel
Patricia Schor, wetenschappelijk onderzoeker
Bert van der Ent, Rotterdammer
Anneke de Vries, predikant PKN
Gerard Burger, medemens
nies medema, media
julien michielsen, voormalig kerkenraadslid
Drs. E. Schot, psycholoog
Drs. E. Schot, psycholoog
Eric Stoute, medemenselijkheid
Werkgroep GVS
E. Gordon, moeder
tiniebaris, huisvrouw
Herman Alting, betrokkenheid
Simon Bontekoning, beleidsadviseur
J. Gerrits, Medemens
ir. Maarten A. Ouwens, stedenbouwkundige
H. khorami, sociaal- juridisch hulpverlener
YAYA, Student
J.S.P.C. Hommes, Psychotherapeut
anneke van elderen, Diaconaal opbouwwerkster
P van slooten, Clientadviseur
leraar, onderwijs
ouderling, ouderling PKN Pijnacker
Rico Mijsen, Makelaar
Jeroen van Slooten, huismeester
Jan Jacob Krediet, Rotterdammer
zr.francis van Kempen scmm, betrokkenheid
bijvank, vluchtelingenwerk
Biezepol-IJdo, betrokkenheid
J.R. Trapman, --
R.A. van der Poel, wereldburger
Fulco Timmers, Business Consultant
Gert-Jan Metz, manager
B. Stemerding, architect
fvanzuthem, predikantpkn
jan heller, fatsoenlijk nederlander
Lammert Jonkers, ouderling PGE Emmen
HM. Lindenholz, Begeleider vrouwenopvang
joke brederveld, bestuurslid Op Stee; biedt onderdak en hulp aan uitgeprocedeerde, illegaal gemaakte vluchtelingen
prof dr Ivan Wolffers, hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur VUmc
Vluchtelingen in de Knel
Noortje Vunderink, trainer / medemens
Sharif-palmen a, Gehuwd met asielzoeker
Annette Kouwenhoven, kunstenaar
A.van Dam, ouderling
J. Oorebeek, gemeentelid
Mr. drs. A. Valkenburg, jurist
Marco Visser, predikant
Marjolein Spanjers, Student Culturele en Maatschappelijke Vorming
mediese hulppost 'de Voetzolen
P.G. Spakman, ambtenaar
harold Tjon, transport/freelance chauffeur
G. van Adrichem, aankomend maatschappelijk werker
J. Pol, Tm / specialist / kerk
herlaar, diaken
herlaar, diaken
N.B. van der Hoest, vluchtelingenwerk
Jana Budinova, Student psychiatrische verpleegkunde
Rosanne Top, mens
harold Tjon, transport/freelance/
T.Verkerk-Alberts, lid van de PKN
J.Verkerk, lid van PKN
C.C.Kershof-Cival, verzorgende in verpleeghuis
Wim Boor, Universitair/juridisch
Tieme Hermans, journalist
M. van Bokhorst, Duoraadslid GroenLinks Amsterdam West
Janise, Werkzaam met vluchtelingen
Evelien Steenman, Social Worker
Roan Mooij, Softwareontwikkelaar
Ita Hijmans, musicus
G. Kuiper, onderwijs
Nicole Buenen, student
Freek van Dooren, Fietsenstallingbewaker
rianne luiten, student
Yvonne van Bergen, Sociaal werker
Merel Sloot, Sociaal werker/oppas
Carmel , Cultureel Maatschappelijk
I. Huisman, Medisch student
hanna clazing, verpleegkundige in opleiding
PWW, HIV Counseler
PG Damsterboord, Groningen
Detour, owner
Annelies Mateman, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Alice Beldman, projectcoördinator
Youna ben Hamida, Scholier
Zohra Beldman, Scholier
M.-Paul van Mansum, Voorzitter Raad van Kerken Schiedam
Wim Steenbergen, Voorzitter Vluchtelingen in de Knel - Eindhoven
prof.dr. Berthold Gersons, emeritus hoogleraar psychiatrie AMC en senior wetenschappelijk adviseur Stichting Arq
Bob Haanstra, predikant
Kees Groot, Onderwijs
S.A. van de Graaf-Leentfaar, Predikant PKN
M.J.R. Braaksma, Sociale veiligheid
Adigo Consulting
Joost Jan Mol, mens
www.facebook.com/humaanasielbeleid
Wilco van Bodegraven, Burger
Xaveri Kerkhofs, betrokkenheid
NM van Wersch, Advocaat
nele schansman, Kinder-en jeugdpsycholoog, GZ-psycholoog/trauma-therapeut
Koos Leeuw, Consultant
ewoud kieft, zzp'er
anouk creusen, geoloog
Wil Eikelboom, Advocaat
drs. R.S. van Dijk, predikant PKN
mat. peters, ondersteun vluchtelingenwerk
zr. wil volman, religieuse scmm
zr. wil volman, religieuse scmm
Lambooy C, Bestuurslid
Corrien Ullersma, advocaat
m.e. uijtermerk, betrokkene
danielle wagensveld, communicatie
Yvette Hofman, Duoraadslid GroenLinks Amsterdam West
Stichting IBON Nederland
Stichting Pinay sa Holland-GABRIELA
J van der Kolk, maatschappelijk werk
G Volders, leerkracht basisonderwijs
Freek van Voorst, Woonbegeleider Leger des Heils
Willeke van Voorst, PR Communicatiemedewerker
G van Meeteren, mens
marry schuurman, geestelijk verzorger
G.P.J.Beckers, docent
Nel Westdorp, gepensioneerd
heleen van der honing, ouderling pastoraat
kerk protestnatse gemeente te huissen
Stichting Hataw
A.Hollander, v.m. secretaris Migrantenraad
Rijk Mollevanger, gepensioneerd docent
Hanneke Bonke, jurist
Humanistisch Verbond
Mr. Y. de Groot, protestant
Dr. Christina Ehring, predikant
Paula Felkers, geheel toevallig in een vrij land geboren
Sven Meeder, raadslid stadsdeelraad in Amsterdam
Wim Bakker, Projectleider
R. Peerdeman, Fotograaf
Marianne van Ophuijsen, consultant
Marga de Boer, uitgever Sijthoff
Sjaak Teuwissen, Protestantse Kerk Amsterdam
Annemieke van der Wal, duodeelraadslid Amsterdam West voor GroenLinks
Sylvia Günther, Wetenschapper
Edwin van Wolferen, Haagse Stadsbewoner
Kirsten Lamberink, Meelevende student
Raad van Kerken Wageningen
drs. E.T. van Gilst, adviseur ruimtelijke economie
Selma Janssen , Student educational sciences
Frank Takens, Planeconoom
Niels Smit, rijksambtenaar
H.A. van der Maas, Planeconoom bij ingenieursbureau
Zuster Rosa Olaerts, pedagoge, generale overste S.C.M.M..
Gemeenteraad Den Helder
Astrid Nitrauw, mens
Anna de Wit, medewerker ChristenUnie
Nico Adriaans Stichting
Arla, student
gepensioneerd lerares, idem
emeritus-predikant, idem
Christine Janse, medemens
D. Janse, medemens
drs. Teun van der Leer, rector Baptistenseminarium
Jacomine Noordzij, Personeelsfunctionaris
Nijenhuis, Tonnie, vakbondsbestuurder
Lútzen Miedema, diaconaal predikant Zwolle & uhd VU
ds. Ton van Vliet, pastor
R. den Toonder, student technische wiskunde
Annelies Heijmans, Onderzoeker Rampenstudies Wageningen Universiteit
Jeannot Kant, opbouwwerker
Dr Albert van den Heuvel, em.predikant
kerkinactie
Ernst-Jan Voerman, Docent Hogeschool
Straat Consulaat
Nierse- Herman, Ouderling- PKN
H. Maquelin, Medemens
E. Maquelin, Medemens
Jantine Los, gezinscoach
E.J. Veldman, predikant van de Nieuwe Kerk te Groningen
Nelly en Aart Brandwijk, Leden PKN
women to women
hollanders, pastor
marlies, verstandelijke gehandicapte begeleider
E. Schoonbeek, directeur Equator Foundation, GGZ organisatie voor getraumatiseerde vluchtelingen
Hans Riphagen, Taakveldverantwoordelijke Zending en Diaconaat bij de Unie van Baptistengemeenten
kiebert, vrijwilligster
geinteresseerd, geoensioneerd
Niels van 't Oever, Student Bouwkunde
Gerrit de Graaf, Historicus
M. den Dekker, Communicatieadviseur
Rikje Maria Ruiter, Violiste
Elly Bakker, mens met warm hart
Rosalie Vellekoop, persoonlijk en projectleider VluchtelingenWerk
P.G van der Ploeg, verpleegkundige
Erjo Beitler, student Psychologie
Ineke Veenstra, Student Mensenrechten & Migratie
Linda Keijzer, econoom
sandra prins, maatschappelijk werker
Frans Griffioen , sociaal bewogen burger
Platform Bescherming Burgerrechten
n doruiter-hobo, ouderling PKN
G van Riel, vrijwilliger vluchtelingenwerk
Ramon Meffert, Middelbare scholier
Jelmer van der Zee, wethouder Weststellingwerf
Geke Landweer-Wowor, Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk
Jacqueline van Marion, predikant PKN
Raad van Kerken
P.T. Vogel, ICT Specialist
J.L. Vogel, docent
Pieter Doornbos, betrokkene
E. Ottevanger, betrokkenheid
J.van der Pol, chauffeur
H.M Visscher, leerkracht
H.G. Bandringa-Leeffers, functie in de zorg
Tjeerd Bandringa, buddy/vrijwilliger
Lenny Bangoura-Klein, getrouwd met illegaal en vader van mijn kind (2 jaar)
J.K.van Rieke, Christen
Arjen Provoost, Ondernemerscoach
Rogilla BV
B,I.zuidmeer, huisvrouw
Renske Stoker, Psycholoog
Ojalá, solidariteitsorganisatie
Samuel Aryee, Financial Administration
monique benning, klassiek homeopaat
Foundation for Filipino Refugees in the Netherlands (FREN)
Marlies Graafland, werk in maatschappelijke opvang
M. Zuidmeer, gep. basisschooldirecteur
Jan Wolsheimer, Voorganger Cama Parousia Woerden
Mart van Loon, Betrokken
Aukje Simonides-Holwerda, docent scheikunde
Human Productions, ex-vrijwilliger
sanne brussaard, docent
E de Pont, Menselijk
T.Geurts, geroepswerker
Carolien Pronk, Beleidsmedewerker
Nanda van Doremalen, juridisch begeleider vluchtelingen
Liefke Dolmans, Deutsches Institut für Menschenrechte
Peter van Helden, Missionair Diakonaal predikant
H.G. Muijs-Koppelman, mens
Bas Lebesque, Betrokkene
L. Geerlings, betrokkenheid
Femke Verduin, psychiater
Pauline Brombacher, student psychologie
Rieks Meijering, Coördinator VluchtelingenWerk
G. van den Berg, Predikant
g.e.donner, moeder
H. Beukema, uitvaartverzorge
Comité Noodhulp Asielzoekers IJmond
Medewerker Vluchtelingenwerk, Pedagogie en Theologie, begeleider van ongev. 10 asielzoekers.
Thomas Koppelaar, Musicus/componist
A. Esch, Arts
J.H. Izelaar, particulier
Elsinga, S, verpleegkundige/ maatschappelijk werker
Ingrid de Vries, leerkracht basisonderwijs
Suzanne Vermeulen, Corporate communicatie Officer bij Tear
Wypkjen, psycholoog i.o.
Femke Klein, adviseur
van Voorst, verzorgende
Irene ter Stege, jurist
Margriet Bos, Student psychologie
T.Plooij, komt op voor rechten voor iedereen.
schut, opvang
Nellie Markus, drama-therapeute
Maaike, Student
Jo Schutte, Onderwijs
caroline Bakker, docent nt2
Michiel van Wijhe, Voorlichter Asielzoekers Vluchtelingenwerk
Larissa de Pont, Medische sector
Lex Klein Haneveld, oudste in een gemeente
Maykel Beker, Communicatiemedewerker
marlies visser, onderzoeker
F. Wagenaars, vrijwilliger Buro Nieuwkomers
Gé Sibbing, VWN
R A de Kleine, docent
A.Malchasian, arts
Florina A. Barnhoorn, Gezondheidswetenschapper
Hans Kraaijvanger, Verpleegkundige
willem jan lammers, beleidsmedewerker zorg
Kimberley van Alphen, Theater
Mirjam van der Laan, leerkracht basisonderwijs
Ton van Prooijen, predikant
r.kloek, pastoraalwerker gkv. mussel
J. Joosten , jurist
Dimitri de Pont, Student Master Nederlands Recht
drs. Loeki van der Laan, Lecturer mission studies, CHE
Remy Maessen, Masterstudent
HG de Rijck van der Gracht, arts
A. Noorlander, ICT
Agnes & Partners BV, Directeur
frits van aggelen, vrijwilliger VWN
Gerard Verbeek, consultant internationale samenwerking
Irene van Hasselt, Huisarts, medewerker medische onderzoeksgroep van Amnesty en actief lid lokale Amnesty groep
Mirjam Maat, Lid Amnesty International
ir. J. van der Lee, adviseur internationale ontwikkeling
ineke van der kamp, amnesty lid ( aktief)
M. Clerk, verpleegkundige
Jobien Quartel, moeder
African Women Perspective
P.W.Heijmen, architect
k.burgerhout, psycholoog
Dieneke Parlevliet, verpleegkundige
GA van Oostveen, mens
Alita Smit-van Vuuren, maatschappelijk werker
E. Romme, klinisch psycholoog
Taco van der Kamp, Vrijwilliger
Heleen van Doremalen, docent
Jan Piebe Tjepkema, psycholoog GGZ asielzoekers/vluchtelingen
Stanny van Barneveld, vrijwilliger vluchtelingenwerk
Nederlandse met buitenlandse partner, bezorgde, actief betrokken burger
Lisa van den Berg, Kantoormedewerker
Stichting Centrum '45
Nicolien Kegels, Docent
Jotham Sietsma, betrokken burger
Melissa Coleman, Docent
Maud Gemmeke, Student
Ieke van Duijnhoven, als mens
A.A. Monna, Kunsteducatie
Dhr. M.J. Vos, Medewerker Kerkelijk werk onder vluchtelingen
Sandra Spijkerman, administratief medewerkster
Marianne Jekkers, Organizer
dhr.W.Palstra, pastoraal werker RK-kerk
Time to Turn
Lideke Gaemers, betrokken christen
K.K. Kotlarczyk, klinisch psycholoog / psychotherapeut
J. den Boer, psycholoog
Merel Evertse, sociotherapeut
thomas, tnt
IMWU
Congregatie Zusters van Liefde Tilburg
Harry Noordhof, christen
jan schukkink, culturele antropologie
Diakonie, Diaken
H.Dijkstra, prive
Agnes de Geus, vrijwilligster AZC
Trinette Verhoeven, dominee
Wim Koedijk, PKN vz wijkkerkenraad
Mr. F.A. van der Reijt, Oud-kinderrechter
Steungroep voor vrouwen zonder verblijfsvergunning
Antokolskaia, hoogleraar personen- en familierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Schoop, psycholoog interculturele psychiatrie
Sebastian Rypson, Curator en Antropoloog
R.Polat, Psycholoog
Hany Talaat, Arts
C. Hereijgers, schrijver
Mieke Koster, VOD
A. Negash , psychiater
e.rodriguez, begeleider
Onno de Boer, klinisch psycholoog voor getraumatiseerden
Sebregt Rijken, Vrijwillige coach voor vluchtelingen
Marleen Kramer, Vluchtelingenwerk
Mar Oomen, journalist
Nelly Middendorp, huisvrouw
Ton Moolenaar, Jeugdbeschermer
Gerrit Olsman, predikant
Marnix Visscher, adviseur vluchtelingen
Jeanne Derks , Docent Sociaal psychiatrische verpleegkunde
christ elsten, vluchtelingenwerk
Bea Engelsman, PKN lid, ouderling scriba
Alette Broekens, Coordinator Centrum jeugd en Gezin
Maud van Toorenburg, gz-psycholoog
Ellen Nootenboom, project Samenspraak Gilde
I-PS Tilburg
C. Scholten, psycholoog
Gerdie Eiting, arts voor getraumatiseerde vluchtelingen
Winnifred Simon, Directeur Antares Foundation
Roel de Wilde, docent HBO
A. ten Dam, Consulent bij Vluchtelingenwerk
Stichting Centrum 45
van Wageningen, psycholoog
Jasperse, Adriana, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
P Bleeker, Gezinsvoogd BJZ
Arjen de Gelder, Ondersteuning dak- en thuislozen
Geertje Kuipers, Vredesactivist
H. Cummings, vrijwilliger kerk, vluchtelingenwerk
Kerk en buurtwerk Lombardijen
Olga Ruitenberg, Jurist
D. van der Most, pleegzorgbegeleidster
Veldman, Diaken
G.C. Oostveen, Lid Locatieraad Parochie
Alex, docent
Jose Krebber, Huisvrouw
Truus Roelofs, Als mens betrokken bij vluchtelingen
Marguerite Niekoop, maatschappelijk begeleider ex-ama's
M.G. Jansen, Medemens
peter lucassen, jeugdbeschermer
E. van den Hengel, arts
Ingrid van Hamont, betrokkenheid
Dorothee Wiese, Junior Teacher, UU
yllen van der vliet, betrokkenheid
H.Bert, Uitleveraar com./omgeving app.
imwu nederland
imwu nederland
imwu nederland
eggink, maatschappelijk werk
L.Corver, beeldend kunstenaar
C. Klaverwijden, Hulpverlener
Corrie Kreuk, zzp-er
Narmina, politicoloog, vluchtelingenwerk
Myrte Lucassen, Stagiare UNHCR
A de Vos, betrokken burger
drs W.H.C.m.Cnubben, klinisch psycholoog
f.t. lippinkhof, geen
w.d.robertus, geen
Heleen Bulthuis, vluchtelingenwerk
B. Bethlehem, verpleegkundige
Gerrie de Wilde, Verpleegkundige
Gijsbertsen, directeur
C.A. van Kamer, vrijwilliger vluchtelingenorganisatie
P. Pol, huisarts
H Molengraaf, burger
Irene Meijer, wereldburger+christen
imwu, imwu
J.Brands, fysiotherapeut
Harry Bakker, pleegvader van ama
VLOT, gastheer ex- AMA's
verpleegkundige, verpleegkundige
Talinay Strehl, antropoloog
G.P.M.v.d.Linden, Predikant
AM Graft, jurist
La Piscine d'Activité vzw.
Bram Hommel, Broeder
KA Sierhuis, Arts
RA de Leeuw, arts gynaecologie/verloskunde
W.J. Wagner, vwn
anneke rave, betrokkenheid
Marleen Swenne, tekstschrijver
Bram Verhavert, Digital Artist
Drs. A. Zegwaard, medisch arts
vereniging Vrijbit
hans verhavert, architect
Arjan Schoemaker, Christen
Koen Maes, Bestuur PvdA Amsterdam
Drs, Huisarts
S. van der Wielen, politicoloog
G.Hagens, betrokkenheid
A.B. Terlouw, Hgl. Rechtssociologie Radboud Universiteit Nijmegen
Gert Witter, adm.medewerker bank
Tom Boesten, theoloog
M.Niesten, Sport-medewerker
Sasha Tieman, projectleider o.a. kunstprojecten met vluchtelingen
letje dekker, cultureel werker
Froukien Smit, Studentenpastor
Geert Smid, psychiater
Daily Invisible, journalist
w.j. van der wielen, constructeur
Henrieke Groenwold, kerkelijk werker
H. Harmsen, predikant
M.A.G. Reurs, Advocaat
ds Jan Hylkema, predikant
K.J. Huttenga, huisarts
A. Versteeg, IT Consultancy
L.P.J. van de Peppel, predikant van de PKN
G R Jansen, Verpleegkundige
R van der Veen, betrokken burger
Theo Janssen, Rijksambtenaar
H.R. van Wieren, Trainer / loopbaanadviseur
Henk Erkelens, beleidsadviseur, ouderling
Bezorgde burgers
Bart Walhout, Diaken Jacobikerk Utrecht
Ans Middelplaats, betrokken staatsburger
JJ.Oomen, Psychiater
Peter van Delft, Culturele maatschappelijke vorming
Christian Schramm, Editor
bibi van alphen, student
mia wastuti, civil servant
Diana Baan, jongerenwerker asielzoekersjongeren
Dineke ten Klooster, betrokken burger
Arthur Poot, Student en AZC vrijwilliger
Simon de Kam, Gemeenteadviseur dominee
Sunday International Christian Outreacht
JT Wolswinkel, Arts
Groeneveld, Projectvoorbereider
Stichting Positive Women of the World
Systeembeheerder, Systeembeheerder
auke zandstra, mens, burger
Carla Dijkers-Baas, sr. secr.in advocatuur
Yvonne Bussche, teamleider
Jan-Joost de Weijer, Medew. Vluchtelingenwerk
Bas Hoepelman, Advocaat vreemdelingenrecht
Barbara Wegelin, advocaat vreemdelingenrecht
Risette Voeten, Training & Development Adviser VSO Nederland
Mijco Rijneveld, lid van PKN Culemborg
Jan van Bergen, Crisis Buddy HVN
Nico Bus, Vluchtelingenwerk
Wijgert Teeuwissen, predikant
Franny Parren, projectcoordinator TIE-Netherlands
Corina Bron, betrokken individu
Anthony van den Ende, begeleider werkers met vluchtelingen
M. A. Hagg, Betrokken vanuit levensovertuiging.
ineke kraus, GGZ
Dolf van Eerden, facilitair medewerker
Rianne Prins, student
Arend Hulshof, Journalist
Peter J. Oudshoorn, Consultant + board member mission organization
Cristina Barajas, researcher on migration
Wieke de Jager, Vrijwilliger meidenclub AZC Utrecht
E.D. Joolink, leerkracht
Peter Gelauff, Vertaler/publicist
Jet Schutte, betrokkenheid
mevr. p. noort, kerklid
lisa van noort, spw
A.C. de Groot, Scriba ouderling
A. Palland, Vrijwilliger
Martin Kievit , betrokken burger
jenneke, christen
Suzanne Kruyt, werkzaam in Bolivia
Janneke Prins, content manager
Marten van den Berge, Onderzoeker, activist en mens
Mariska van Beusichem, Predikant
Moritz Tenthoff, mens
PKN
R.Blaas, vader
A. Plaatje, zelfstandig ondernemer alleenstaande mamma
Mens, Medemens
Donnie Greve, Vanuit betrokkenheid
Vanessa Lueck, moeder & mens
Coachingbureau Meer dan Rede
Atelier Wim van Veelen
Van Veelen Risicomanagement B.V.
Harrie van Rooij, Arts
J.A.A. de Boer, Predikant
de jong, geen
piet van ommeren, betrokken individu
Annet van Someren, Docent
Nunu Siya, Project Officer Diversity
Anne Quaedvlieg, betrokken burger
Hiv Vereniging Afdeling Brabant
Corry Nicolay, PKN dominee
wim boendermaker, meelevend kerklid
gerdien tempelman, poh-ggz
martin zoet, Leraar universiteit
E.C.Vink, docent vmbo
Myrthe van Midde, Project MEDOC, Dokters van de Wereld
I. Poortinga, adviseur watermanagement
Rudolf Arens, engineer / echtgenoot
ulrica yland, vertaler
frits stoop/alie jager, beeldend kunsttenaars
Marleen van Geffen, advocaat
Hans Lammers, juridisch medewerker
Agaath Bijl, arts CJG
l langelaan, eerkracht en vrijwilliger bezoeken gedetineerde vreemdelingen
wsv Ipso Facto
A.J. Samson, geestelijk verzorger
Anne Schmidt, Programmamedewerker Beyond Borders
Inger van den Bos, Ambulant Woonbegeleider
JJ. Rustenburg, Detailhandel
E.G.Upperman, meelevend kerklid
raad van kerken
Gerard van de Ven, betrokken bij vluchtelingen
Time to Turn
maters, vriendin/soort voogd
hedie meischke, mens
Renske Rosier, betrokken bij NFS
A van der Putte, Organisatieadvies
Aïcha Bendahman, Fysiotherapeute
nvt
Jonathan IJdis, jurist
Iwan Susetyo, Musician
toos smit, lid cda
Anthon de Munnik, accountancy-diaconie
PKN Levensbron
Yvonne Kops, directeur bedrijfsvoering VU
tannie willemstijn, musicus
husam, rotterdam
Dijkstra, Kerkelijk werker
Renske Boogaard, verpleegkundige en christen
A.K. de Jong- Appelo, leerkracht
Klaas-Dirks van den Hout, Predikant Protestantse Kerk Nederland
claudia, monteuse
Blanken, Gezondheidszorg
K.den Boer, onderwijs
Oecumensiche Basisgroep Heerenveen
W.J.P. Steenbergen, kerklid
Richters, docent
Thijs de Back, Maatschappelijk Werker
Mohamed Rabbae, Oud Kamerlid voor Groen Links
A. van Oosten Slingeland, arts
G. Westen, zzp / psycholoog
Daniel B. van Heere, voorzitter Stichting Uitvlucht in Vlaardingen
Iris Klein, leerkracht basisonderwijs
Pien Houthoff, Filmprogrammeur
Herv. Gem. Hardinxveld PKN, predikant
H.J. Zoeteweij, moeder en verzorgende
eus de wit, sociaal cultureel werkster en betrokken bij
Etelvina Chantre, woonbegeleider
Foekje Dijk, predikant
Thijs Bosch, Onafhankelijk ecologisch adviseur
L.M.Schoonfeld, secretaris PKN Vredeveld
Ine Lelieveld, Docent MWD
Sien van Oeveren, Hiv Vereniging Nederland - stafmedewerker digitale producten
pastoraal werker, kerkelijk werkers
J.Bakker, predikant
Douwe van den Berg, adviseur
Maja Padt, cultureel antropoloog
ir mjcl huydts, civil society
Menne Menninga, predikant
W. Smit, Predikant
henk hassink, betrokkenheid
Grieke Land, vml. bestuurslid INLIA
Hulpverlener, woonbegeleider
Elly Veldman, Predikant
Agnes Plaatje, Zelfstandig ondernemer
Th. van Beijeren, predikant
patricia hausmann, vrijwillligster
Harm Jan Meijer, predikant
Han waagemans, mantelzorg
Hivos
Daphne Thijink, leraar
ds. L. van Dalfsen, Emeritus predikant
J. Katerberg, predikant
Sara Leemans, Student klassieke zang & afgestudeerd jurist & menslievend persoon
K.P.Touw, Psychiatrisch verpleegkundige
Harriëtte Burger-van Dalfsen, maatschappelijk werker
paul van den boom, --
Helene van Noord, predikant Protestantse Gemeente Assen
J.W. van der Linden, predikant P.K.N.
Joost Vree, Maatschappelijk werk
A.Helmink, gepens M.W.
Y. Zakarian, Bank medewerker
Lia Krol, kunstenaar
arie, arie
Arie, Arie
Louke Vianen, coordinator samenwerkingsverband vrouwen naar onderwijs, arbeidsmarkt
C. Schoondermark, Bibliotheekmedewerker, voorheen: taaltrainer alfabetiseringscursussen NT2
Ali Albayati, student
Cas Mak, Kerkelijk Werker in Utrecht
Jaap Beekman, Mens
Mireille, family
Kees Nieuwstraten, maatschappelijk werker
Wanda Werner, leerkracht
Sarmad, Asielzoeker
Dorly Jager, lerares
emine kilic, financie
Els van Driel, journalist
Roel Willems, Onderzoeker
Jan Muizelaar, onbelangrijk
Han Raeijmaekers, lid movzwo
K.Kahraman, Leraar
klomp, --
Ahmed, Computer ing.
selcuk erhan, betrokken medelander
Rob Snijders, betrokken PKN lid
Godelieve Kooger, Student
J.P.M. Sio, Advocaat
Don, Student SPH
Kalb W.J., pastor em.
Goed Management & Advies, stedelijke vernieuwing
Henk Verblaauw, student sociale studies
A.Huigen, dietist
Dorine Drost, vrijwilligster COA
Corrie van der Hart, christen
carina vd heerik, gemeentelid
Paul Gieles, Hoogstraatgemeenschap Eindhoven
Daniëlle van Holten, Maatschappelijk werker in Opleiding
Karen Breddels, Verpleegkundige
Kristian Haverkamp, Student: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
H. de Boer, Kerkenraadslid
Tessa Verkaart, Student
M.H.M. Sillevis Smitt, buurtpastor Kanaleneiland
Bas Blok, docent, kerklid
Luc Tanja, diaconie
Schuurman, Onderwijzeres
a.collet-roetenberg, ik heb W.O. meegemaakt!!
Agnieszka Blom, vriend van asielzoekers
Joëlle Verboom, Student
Corrie Roeper, Beleidsmedewerker FNV Mondiaal
Betanet
J. G. Bok, vluchtelingenwerk
Rémy Koolschijn, bezorgde burger
marijkedezeeuw, medemens, naaste,
vluchtelingen in de knel
Veronique Everts, Stagiaire Vluchtelingenwerk AC Schiphol
ZZg
annemai, beeldend kunstenaar
Marlene van eijsden, sociaal werkster
Nassaukerk, protestantse kerk in Oud-West
Evert Verboom, ondernemer
M. van Eijsden, Revalidatiearts
Petra Oreel, Vluchtelingenwerk
Miguel Ruiz, Kunstenaar,student
Leny Bozuwa, respectvol opkomen voor onze vluchtelingen
H Strampel, inbedrijfsteller
M.c. Bakker, webapplicatie beheer/expat
J.M. de boer, Maatschappelijk Werker
Nelly Wuis, Hoofd afd. communicatie gehandicaptenzorg
Tineke van der Kraan, directeur FNV Vrouwenbond
G.H. Appelo, Vertw
Doro Krol, nachtburgemeester Nijmegen
Flora Abbes, student
Josien Leurdijk, Verslavingszorg
alie buikema, docent hbo
A de Groot, kerkelijk werker
Friso Jellema, Leerkracht
MW N Bergefurt, docent NT2 diaconie Dominicuskerk Amsterdam
Mikael van Driel, performance-kunstenaar
J.H. te Wierik, direct betrokken bij vluchtelingen
Stefan, NGO
Direct betrokken bij vluchtelingen , een Wake groep
Iris Klein, leerkracht
Aat van Winkel, verpleegkundige
claessen, student universiteit utrecht
Inez Myin-Germeys, Hoogleraar psychiatrie
Pascal Beckers, Onderzoeker
Malou de Louw, zelfstandige
Bart Kok, Lid Participatieraad
P. Eikelenboom, pedagogisch medewerker kinderopvang, relatie vluchteling
Simone Verkaart, Overheid
MC Wichers, psycholoog
Anne Nagtegaal, thuiszorg
A. Helwig, betrokkende
nienke Tolsma, mederwerker steungroep vrouwen zonder verblijfsvergunning
B.J. Blom, docent geschiedenis
David , geinteresseerde
Conny Bouwman, beleidsadviseur Raad voor de Kinderbescherming
drs. H.M. Addink - e.v. van dijk, pastor/theoloog
ellis bartholomeus, consultant
M. Wiersma, advocaat
Martien Schrofer 6-6-33, betrokkenheid oa voor Palestijnen
vluchtelingen in de knel
Clementine Coopmans, geestelijk verzorger
F de Laaf, maatschappelijk werkers en antropoloog
Provinciaal Bestuur JMJ
wouter dijkstra, jeugd-hulpverlener
inge jonkers, mens
Arie de Graaf, Lid Amnesty International
vrouwen tegen uitzetting
Bernou Ozinga, Programmeur/psycholoog
Hans Beekman, Amnesty Borne
Anita Jacobs, jurist
evelien blom, bestuurder/org. politiek
Maarten van Vliet, Onderzoeker UvA
Zielig mensje huilbalkvolk, Geen vrienden
Carla Bulsing-Barth, ouderling in PKN kerk
Marleen de Vries, Thuisbegeleider bij Aveant
Liesbeth Jacobs, docent
Steunpunt GGZ Utrecht
Wat Tyler, Media
M.C. van den Burg, Nederlandse staatsburger
Yalmar Ras, Onderzoeker Mensenhandel
S. van Ingen, Ambulant gezinsbegeleider
Hoogstraatgemeenschap
M.P.C. Janssen, docent UvA
Johan Timmer, loopbaanadviseur
H.J.Hamer, Geen
marly van otterloo, schrijfster
jan kees helms, verpleegkundige
Emmy Bregman, Communicatieadviseur Kerk in Actie
van den Hoff, Advocaat
dineke van der most, supervisor/ medemens
Mark Janssens, Predikant Jeruzalemkerk Utrecht
Jacqueline van Dop, Pastoraal Werker
Lorenzo Pellegrini, Universitaire Docent
Daniel Davids, New business manager
Alice van der Niet, student rechten
John Snel, Adviseur
Toon Capel, Gepensioneerd
Aldert Hazenberg, betrokken
Caja Venema, isk docent
Bas Lodder, advocatuur
Daan van Alkemade, Journalist
Anna Hooijenga, Betrokkenheid
Jan Jorrit Hasselaar, Adviseur CNV
Daan Bartels, Media/Kunst/Cultuur
J. van Keulen, Docent
H Heineman, Huisarts in opleiding
ds erna treurniet, buurtpastor
Cas Mak, Kerkelijk werker Utrecht
Jacqueline Kleijer, hulpverlener
Dirkje Ebbers, geestelijk verzorger
Maaike Sierhuis, docent
Laura Kistemaker, scholier
Wieger Stoel, nvt
H.Bleijenburg, medemenselijkheid
R. Bijlsma, burger
Nike Mencke, Verloskundige
Wil Jonker, betrokken burger
Dieneke Bleijenburg, leerkracht basisonderwijs
Nina Davids, onderzoeker
Ing.L.C.Kolmer, AI lid
anne froonhoff, psycholoog
Ernesto Guieb, None
Joanna Relucio-Guieb, none
H. Staarink, beleidsmedewerker
Rietje vd Hengel, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en veehouder
c van eekelen, hulpverlener binnen team mensenhandel
Daphne Schoeber, GZ-psycholoog
C.van Dam, betrokkenheid
Anna Ensing , non-profit sector
Go Bruens, noodhulp coordinator
Petra van Dijk, kerklid
R.Straver, beeldend kunstenaar
Wolfs GGMC Maastricht, huisarts, vluchtelingenarts
Merel de Coninck, Student
Gerrit van der Meer, Medewerker politieke partij
Frieke Heens, biologe
veronique van woerkum, betrokken bij vluchtelingen
Lieke Galbraith, Student
Barbara Bovens, ICT
John Huiskens, basisonderwijs
J. Karssen, betrokkenheid
Ingrid Suasso, stichting ontmoeting met Buitenlandse vrouwen
Willems, M.H.M., vrijwilliger AZC
R Westen-de Boer, psycholoog/medemens
j.fiesler, projectcoördinator
D. Zandhuizen, Business Consulting
Aysel Sabahoglu, Defence for Children
H Langelaar, docent
Lemke Kraan, Student
FUCK DE ILLEGALO
Stichting Habagat
e.jongenelen, bibliotheek
Marga Vintges, ook een mens / toevallig Christen, maar dat kon ook anders zijn
Machteld Velema, Politiek
neee zeker, stelletje boeven
Willem de Haan, hulpverlener noodopvang vluchtelingen
J. Sterenborg, Vluchtelingenwerk
Femke Reudler Talsma, SP Europees Parlement
prof.dr. W.J.M. de Haan, Hoogleraar criminologie
Kathrine van den Bogert, Student
Trees van Montfoort, theologe en journaliste
N.J. Verschuure, Raadslid D66 Utrecht
middendorp, Maatschappelijk werk de IKW
Betanet Industrial Minerals BV
Veerle Rooze, PhD scholar
j.w.helmink, medicus
Bethanie
Idle, schulhulpverlening
Tirza de Lange, Student
Aren Langejan , gepensioneerd leraar
A. Molenaar, Humanistisch geestelijk verzorger
J.W. van de Wege, advocaat
André van den Bor, Krijgsmachtpredikant
Hest, van de Wege & van Asten Advocaten
A.M.H.E.G. Lemmens, advocaat
C. van Dam, loopbaanfunctionaris gemeente Groningen
F.G. Volpp, oud-studentendecaan
nynke dijkstra, protestantse kerk
Jurjen Donkers, student Godsdienstwetenschappen
Miriam Nagtegaal, NGO
Wereldpartners
Pieter van Winden, predikant
Frits ter Kuile, Catholic Worker
Anita van Toor, betrokkenheid
Willemiek Seligmann, juriste
Ruth Haakman, psycholoog
P. Kramer-Ograjensek, advocaat
dorothy wedderburn, textiel vormgever
Fenna Oorthuys, Architect
Judith Sudholter, research master student Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism
Wouter Stomph, Student
Laury Schepers, projectmanager
Randy Dommerholt, Trainer
M. Maassen, Docent Recht, Hogeschool van Amsterdam
K.W. Leene, Docent Nederlands
Anja van den Hoogen, medew. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Ben Jurna, regisseur / producer
M. Pallandt, studente/stagiaire vluchtelingenwerk
Anneke Wortelboer, directeur Inburgering en Integratie
Eline Boersema, student researchmaster Migration, Ethnic Relations, Multiculturalism
Anne-Marie Wiegers, adviseur Pensioenen FNV Bondgenoten
M.Plukaard, betrokkenheid
I.Kerkhofs, Vrijwilligerswerk
veronique van woerkum, vluchtelingen in huis opgenomen
C. Samethini, kunstenaar
yanni zwaagman, leerkracht basisonderwijs
mr. L. Scheffer, advocaat
Isabella Magioncalda, voorlichter/adviseur
Martin Kievit , Maatschappelijk werker
Irene Bal, schrijver educatieve boeken
Massiel Sanchez, Student
Nederlandse Provincie van de Missionarissen van het H.Hart (MSC)
Martin van de Vrugt, Kritisch, sociaal en maatschappelijk betrokken burger
Bart Wentink, vrijwilliger SDB
j .kleemans, docent
Luisa Kuhlmann, student, student representative 'Migration Ethnic Relation Multiculturalism' Utrecht University
Duck Swart, Internet-ontwikkelaar
moluks platform assen
Faiza Oulahsen, Bestuurslid Groenlinks Amsterdam
CARE MDW's NL
Klasien Hoekman-Fuite, cultureel werker
Evelien Vink, Junior Organisatieadviseur ziekenhuis
Georgia Ladbury, Epidemioloog
Kleurrijk Groningen
Ola, Fnv
Bekkema, longfunctieanalist
W. metz, onderwijs
Rivka van Deijk, Project Officer
Eva Midden, Docent
Maurice, nvt
Paul Haen, ICT medewerker
Elly Poldervaart, betrokken burger & textiel kunstenaar
ANNEKE SCHOENMAKERS, GEZINSBEGELEIDSTER
J. Seldenrath, Theoloog
Trees Hoekman, betrokkene
D.Wils, crecheleidster asielzoekerskinderen
Peer Meesters, districtsmedewerker NU'91
L. Paulides, adviseur FNV Bondgenoten
Coby Franken, Trainer
de gier, huisman
Treemagotchi
Marijke van Vugt, GZ Psycholoog
Jack Bos, trainer
Jiri Kaiser, psycholoog
Rob Koster, bestuurder
Yolanda Reus, Vakbondsbestuurder
schoenmakeradvies, juridisch advies
Silvia van Roermund, cliëntvertrouwenspersoon
Johan Visscher, Fabrieksarbeider, Kaderlid FNV-Bondgenoten
Yaser & Marianne, Man = buitenlander
A van der Honing, Diaken
Marius van Hoogstraten, Kerkelijke NGO
Inge van de Velde, Psycholoog
Matthijs Pontier, promovendus
FNV
MVVN
D. de Boer, G.G.Z.
Maarten Wolterink, Cartoonist
Henriette Neuteboom, beleidsmedewerker
willem, student
Els Jansen, docent
pcob
D. van der Molen, Diaken
Hannah Weis, Grafisch vormgever
Ast, DIV-medewerker
Cor van Leeuwen, Ambtenaar
erica hemmes, vakbondsbestuurder
Wil Driessen, kaderlid FNV Bondgenoten
Loek van Dael, Student Culturele Antropologie
Nicolai, arbeidsdeskundige
Sorgad
Joop Eggermont, emeritus p.w.
Els van Mourik, Counsellor en Vrijwilliger Dokters van de Wereld
yvonne de glas, jeugdbeschermer
Joke 't Hart, bioloog
wdejong-sinnema, christelijke betrokkenheid
cdejong, christelijke betrokkenheid
Kim Caarls, promovenda
Hans Ronda, Maatschappelijk werker
Barbara Heebels, Onderzoeker
Vereniging Timazighin Nederland
M.Steijnis, Maatschappelijk werker
Jeroen de Vries, Nederlander en Wereldburger
T. Haan, geïnteresseerde
inge van wijhe, zzp'er in de zorg
S. Spatzek, Studente
N. Brenders, Sociaal-Juridisch medewerker
Wendy Springer, Antropoloog in spe
Joke Zuidema, predikant
Frans de Beer, onderzoeker
Mariëtte van der Kamp, betrokkenheid
Eldert Kuiken, Hoofdredacteur
Hans Bouman, filosoof
Dhr Sanjeev Verma, Klusjesman-Cum-Schoner
Dhr. Sanjeev Verma, KlusjesMan-Cum-Schoner
Van Oostrum, Verpleegkundige
N.J.J. Baan de Jong, Medemens
A.Baan, Medemens
R. Pabon, Organizer, FNV BG
P.G. de Kruik, directeur De drie ringen
Joosen, Kerk
Kevin, Masterstudent sociologie, stedelijke problematiek
GroenLinks Amsterdam
Multicultureledag Wolvega
sara miellet, (master)student
Marjoleine van der Zeijden, begeleider UAF
Sensoor, zorg en welzijn
Patricia Faber, Adviseur arbeidsmarkt en onderwijs
Marian, Jurist
marijke jacobs, adviseur fnv bondgenoten
Jongsma, leerkracht
Ronald van Dokkum, diaken
Marita Baars, sociaal cultureel werk
Algemeen College van Diakenen Hengelo (Ov)
J.C. de Groot, docent HBO
Therry Engelen, Opbouwwerker Arnhem
G.j. Alberts, It consultant
Ursela van Dijk, FemNet GroenLinks
Roos Kistemaker, scholier, GroenLinks lid
Peter Moossdorff, werkzaam in vakbond
Joyce Weber, coach
Renske Nagtegaal, journalist
Jan Willem de Groot, werknemer FNV Bondgenoten
Michelle berkers, Projectmanager
J. Mooring, persvoorlichter
Jo Kant, Adviseur FNV Bondgenoten
Bas de Zwart, Gelijkheid voor iedereen
Ds. Doeke Land, emeritus zendingspredikant
Joop Tijdink, Beveiliger
Marijke Naezer, Genderstudies onderzoeker
Truus en Arie Nijmeijer, aktieve gepensioneerden
rené kaiser, keramist
Karin Veldkamp, opbouwwerker
Wilma Berentsen, vakbondsbesturuder
Alexandra van der Tol, burger
Diete Kits, Predikant
D. van der Kamp, betrokken burger
Margaretha Coornstra, freelance journalist
O.O. Plotnikova, Ondernemer
Henk Makkinga, predikant / docent
Nico Meijer, Vakbondsbestuurder
E. Schot, student
Frank Tromp, leraar
louwra hoving, betrokkenheid
M.A. van Schijndel, Onderzoeker
M.A. Stam, lid voorbereidingscomité Multicultureel congres
D.M. Lakhdar, social media advisor, FNV Bondgenoten
Jeroen de Glas, Voozitter FNV Jong
florence van Leeuwen, creatief therapeut
René Pieters, Lid van deze samenleving
Maartje Kuperus, Marketingcoordinator
Eef Meijerink, Nederlands staatsburger
Laila Greven, Producer
Robin Dieters, Communicatie Adviseur FNV Bondgenoten
Hilda van der Plaats, vrijwilliger en bestuurslid maartsch. org.
theo douma, ervaringsdeskundige
Abttoy, kunstenaar
Iep Maclaine Pont, Maatschappelijk Werker dak- en thuislozen en prostituees
kartica van der zon, jurist defence for children
Van Harte Pardon-nrd
HvdGijp, docent
Doriann Kransberg, fotograaf
Gijs Kraan, keramist
A. Bozbey, advocaat
Riet Brouwer, betrokken burger
M. Vis, adviseur coach
Loes Flendrie, Auteur
Klas Ine Scheele, aktief voor vluchtelingen
Huub Vogelaar, theoloog, bestuurslid STOB
greenmonday
Zoe Fokaefs, Vluchtelingenwerk
Judith de Lang, Docent vo
Ineke van der Burg, filosoof
André de Jongh, Fotograaf
t vd veen-rijpstra, diaconie
b. van leeuwen, beleidsmedewerker
Daniel Bertina, Journalistiek
greet krijger, gezondheidszorg
van lent, adviseur diversiteit
Andrée Ruiters , adviseur
J.J.Post , particulier
Chris D'havé, adviseur
ZD Naber, adviseur productschappen
M Liefaard, Leerkracht basisonderwijs
M.C. Stronks, jurist
Els Bos, manager beleid FNV vakcentrale
Dolf Risamena, adviseur diversity
R de Louw, als burger
m.bovenkerk, therapeute
Marta Kirejczyk, Universitair docent
SP
ZWO groep PKN Uithoorn
Rick Timmermans, Journalist
rhodante ahlers, Universitair Docent
jenneke arens, svzv
Hilde Backer, Maatschappelijk Werker
Stichting SamenwerkingAfghanistan- Nederland
Fatima A. , Studente
Bram Schriever, directeur bureau Prot. kerk Amsterdam
M. van den Berg, Administrateur
Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel
Wassenaar, advocaat
J.C. Bogaard, meelevende
Jenneke Dubois, Student
Ubuntu Ministries
Adrian Blom, directeur predikant
Maria van den Muijsenbergh, huisarts / wetenschappelijk onderzoeker migranten en gezondheid
M.Markhorst, manager in de zorg
j. hiemstra, socioloog
Tjitske Bijlsma-Renkema, medemens
Zr. van der Burg, Lid generaal bestuur soc. J.M.J.
w den braber, locatiehoofd/predikant
boven, verpleegkundige
J.F. Jilderda, Voorzitter diaconie
Els Hortensius, betrokken burger
Atje Gercama, PhD onderzoeker International Peace Studies
Hurulean, familytherapist
Janiek Kistemaker, journalist/webredacteur
Marianne Karssen - v.d. Berg, Ouderenzorg, zorg verst. gehand.
Steven Blom, student
Jan Hopman, pastor
Wilma Noorda, onderwijs, CDA-raadslid, moeder
abid , jongerenwerker
Wiebke Heeren, predikant
stg. Antilliaanse en Arubaanse Vrouwen
Edelmiro Antonio Foundation
Sacha van der Zande, oud-vrijwilliger illegalenopvang
Skodra, artist
Diaconie PGE Eindhoven
laetitia van Wetten, verloskundige/ maatschappelijk werkster
A. Wissink, Maatschappelijk betrokkene
Wietske Verkuyl, Predikant, diaconaal medewerker
janke hiemstra, leerkracht
M. Wissink, wetenschap
Ana Miskovska Kajevska, promovenda, Universiteit van Amsterdam
H.J. Marsman, predikant
G.W van der Werf, predikant
Fadoua, WereldBurger
F. Elzinga, Advocate
Corina Karstenberg, Cultuurhistoricus
Van der Linden, Bewindvoerder WSNP
Koen Meeuwsen, Sociale wetenschap
Stichting Hindustani
Ikram Chiddi, voorzitter Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland
F.W. Verbaas, advocaat vreemdelingenrecht
Van der Pol, medemens
Francesca Broersma, vrijwilliger Vluchtelingenwerk, promovenda bestuurskunde
ilse van liempt, migratie onderzoeker
Taco Smit, Predikant
Krikke, geen
v selst, manager
CGM de Haas, schuldhulpverleenster
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem
B.Muis, Docent in ruste
gesina van de kleut, bezorgde burger
Dominique van Huijstee, persoonlijke betrokken
Dewes van Lohuizen, betrokken
herczog, jurist
Kerk in actie, donateur
Protestantse Gemeente
Egbert Bleijenburg, CDA
Mulder, A.Th., Hulp (ex)vluchtelingen
Respons
Lyan van Vliet, betrokken & bezorgd
Raad van Kerken Nootdorp- Ypenburg
Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland
Hans Brugman, diaken PKN Beuningen-Winssen
J. Benedictus, Onderwijsadviseur
h.hermans, docent
Niko Raaphorst, pastor / coordinator
Klaas Beuckens, predikant e
Ellie Boot, predikant in de PKN
Platform Stop Racisme en Uitsluiting
C. den Besten, technicus
Joost van Lierop, Hulpverlener illegale vluchtelingen
D.C. Erhardt, adviseur vreemdelingenzaken
centrale Z.W.O commissie Hoogeveen
Praktijk voor natuurgeneeskunde Lineke Schoemaker, Therapeut
t. van der wolde, docent vmbo
M. Schalkx, GZ-psycholoog
Pauline Jacobs, Promovenda
J.Heij, oud-leerkracht
F.Koning, communicatiemedewerkster
Els Bastemeyer, staatsburger
S.J. van der Woude, advocaat
Bart van Klink, Hoogleraar
Margot de Graaff, Communicatie-adviseur UNICEF Nederland
mr. G. PALANCIYAN, Advocaat
Netwerk van religieuzen voor vluchtelingen
vluchtelingenwerk IJmond
Benita Post, contactvrouw
Eva van Sonderen, mensch
J.P. Mosley, Vrijwilliger
M.E. Zweers, advocaat
De Evenaar GGZ Drenthe
Leila El Abtah, Maatschappelijk werker / Woonbegeleider
N.Witkamp, coordinator taal en ontmoeting welzijn
Jonkers, vrijwilliger
N.Fötsch, advocaat
Louis van Paassen, betrokken
J.Liefaard, directeur onderwijs
Lidwien van der Heijden, kerkelijk betrokken
I. Haenen, Promovendus strafrecht
Mandy van Rooij, docent staats- en bestuursrecht
Naomi Sterkenburg, arts
MAFED foundation International
Yko van der Goot, programmamaker NCRV
Gilles Beydals, advocaat
IM van Diessen, kunstenaar
Aart de Goojer, sociaal betrokken burger
Advocaten Amsterdam Noord
Sanne de Jong, Zangeres
A. Attia, SPV
Miriam Copier, Vader van mijn kind komt uit het buitenland
Mevis, gepensioneerd
A.L. Stougie, Sociotherapeut
Mirjam Röhling, geestelijk verzorger, GGZ
maatjesproject Rapunzel
Marja Fennema, betrokkenheid
H.E. Kamps, Behandelaar/SPV
T.L. Tan, advocaat
E.C. Gelok, advocaat
Susanne , Betrokkenheid als mens
Jan van der Eerden , vrijwiller bij Emplooi
Adri Zegers, Cultureel centrum in Senegal
Floris van Laanen, strafrechtwetenschapper
mr M.H. Schmidt, advocaat
Vefa Atar, Student
Miranda Poeze, Migratie onderzoeker
W.A. Thijs , psychiater de Evenaar/Drenthe
leen den boer, vrijwilliger vluchtelingenwerk
Ed van den Bogaard, Advocaat
MC De Heksenketel
M. van Kwawegen, christen
gerrie westendorp, verpleegk
Bram Dekker, diaken
mr. G.P. de Vries, advocaat
sociaal cultureel werker, welzijnswerk
SNDVU
SNDVU
Gon Peters, medemens
Klaas Steur, consultant voor ontwikkelingssamenwerking
I. Hakze, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
Ramakers, administratief medew.
Marjon Peeters, advocaat
Kilic Advocatuur, Advocaat
Tamara kroll, Manager afd de Evenaar tranculturele psychiatrie
Gonny Buitenhuis, leesles aan illegalen, org. Stil
A. Dijkema, SPV
ineke van der maas, betrokkenheid
Schilt-Thissen, Advocaat
Heidi Lichteveld, Advocaat
Marian Aalberts, Maatschappelijk werker
D. Fink, Jeugdbeschermer
Henk Heuser, vluchtelingenwerk Nederland
mr. S. de Vries, advocaat
Barbara van Paassen, Consultant Buitenlandse Zaken
Ellen Enderlé, Masters student Theologie
parwin Shahbazy, Sociaal psycholoog
Roos Wilhelm, programma verantwoordelijke Cordaid
Roy en van den Brom advocaten
Commissie Kerk & Wereld Soc. JMJ
Benno de Boer, Advocaat
J.C. Slagboom, Functioneel Applicatie Beheerder
T. Fransen, leerkracht basisschool
Barth, tekenlerares
Liesbeth van den Bos, docent
T.K. Oey, OS consultant
l nauta , vrijwilegerster
Astrid van der Berg-Dijkstra, lid werkgroep gezamelijke noodopvang (asielzoekers) Fryslan
Ron Meyer, vakbondsbestuurder
lourens kruizinga, hoofd van maatschappelijk werk
M Hoek, Psychiater
Marianne, Buitenlandse man
Thijs, aio
Muis Kruizinga, gepensionneerd
vluchtelingenzorg Wûnseradiel, Noodopvang
P.Höppener, huisarts n.p.
Fam. Poulain, Lid Doopsgezinde Gemeente
Petra Sol, Humanistisch Geestelijk Verzorger
welmer schepers, gepensioneerd
L. Berntsen, promovenda
Brechtje van Bergen, zwangerschapsdocent
J.Verweij, IT
Bouke Oudega, PGBeilen
Sanne van der Luijt, Helpende
Joost Mol, Indirect
Martin Kroon, bezorgde medemens
P Woldring, Mens
Bianca Driessen, Advocaat
Ansahry aan, Institute for National Democracy Studies (INDIES)/ researchers
Karin van Doormaal, jurist
B. van Dillen, Beleidsmedewerker
Nederlands - Filippijnse Solidariteitsbeweging
Boris Tefsen, biomedisch wetenschapper
Harmke van den Berg, predikant
Gerard Moorman, theoloog
Martin, Transport
Rob Maas, Predikant in opleiding
Charlotta Eleveld, verpleegkundige
V.o,f, De Taalscholver
f.schoen, lid noodfonds vluchtelingen
janny meijer, medische dienstverlening
durkmeijer, arts
durkmeijer, arts
AAL Velraeds, leraar
M. Elders, Postbode
floris dekker, onderwijs
marleen hermans, betrokkenheid
David Renkema, Stichting Oikos
Lien Cornelissen , Jurist
T.J. van der Ploeg, hoogleraar (privaat)recht
W. Cornelissen, universitair docent
Praktijk Klasieke Homeopathie, homeopaat
Ineke Kruizinga, ZWO PKN Sleen
Ineke Kruizinga, ZWO PKN Sleen
Bregje Menheere, Training/coaching
Praktijk voorTherapie & Coaching Mia de Bruijn, hulpverlener en supervisor
Marianne van der Beek, regiomanager VluchtelingenWerk
Jannemieke Ouwerkerk, Universitair docent strafrecht (UvT)
Peter Arntz, psycholoog
vluchtelingen inde knel Eindhoven
Piet de Bres, predikant
Prof.mr. F.J. van Ommeren, Hoogleraar Staats- en bestuursrecht VU
Geeske Ruitenberg, docent/onderzoeker Vrije Universiteit
Finette Lips, Beleidsmedewerker
Jacqueline de maa, Taalwetenschapper
Nicole Lijs, afdelingshoofd
L.C.M. Sierat-Dessing, vrijwilliger vluchtelingenwerk
Mr I.I. Meester, universitair docent
P.A.M. Mineur, mental health care
Joos van Dooremalen, theater&training, Regisseur, theatermaker
mw. mr. A. Koopsen, advocaat slachtoffers mensenhandel
Aasa van der Waal, student
S. Nnafi, IT and Development
anneke omvlee, medewerker vwnn
J.A.Beumer, student pastoraal werk
Ralph Hermans, Promovendus Strafrecht
Dorine Kolb, dansdocenten/particulier
h heller, a & o psycholoog
Diana Suhardiman, onderzoeker (sociaal wetenschaap)
studio ds, communicatieburo
Drs. M.J.F.M. Voorhoeve, onderwijs conrector
Sophie Notten, Sociaal betrokken
C J Verheule, Orthopedagoog
S. Meijer, docent VU
K. van Hulzen, Studieadviseur
Stichting Respons, coördinator noodhulp
Frank Beuken, Journalist
kerk (PKN), predikant
ergotherapie in drenthe, Ergotherapeut
Ineke Jansen, consultant
Paul Goerres, Ambtenaar
Yvonne de Meij, voorheen docente
Loes Hakker, een bezorgde medelander
Robeers, sociaal werk
Bas de Wilde, Jurist
van Domburgh, hoofd onderzoek en ontwikkeling
Tijmen Wisman, Jurist
Anne Marie van Dam, zelfstandig adviseur/onderzoeker
B.L.P. Paaimans, Projectleider Vluchtelingenwerk
marian de valk uitvaartbegeleiding, uitvaartondernemer
Klomp, nvt
ruth zeelenberg, afdelinssecretariaat
Marja Vuijsje, schrijfster/journaliste
E.H.Zwart, Projectleider Vrije Universiteit
K. Verel, Klantmanager inburgering
Jorien Terluin, bezoeker op azc
Hanneke Koppejan, maatschappelijk werker
M. van der Lans, Promovendus op het gebied van het familierecht
Wim van Vugt, Docent
E. Hoving, rechtenstudent
Stef Arens, Medewerker UAF
Rob van Bogget, beleidsmedewerker onderwijs
Nikki Verbrug, Coach, trainer
Geertje van der Pas, betrokken burger
anneke verboom, maatsch. opvang/intaker
St the Father's House
Ingrid Tuinenburg, lid bestuur DCI-Ecpat NL
H.A. Hekman, student
M de Kam, Statisticus
Jan Struiksma, hoogleraar bestuursrecht
Longgena Ginting, Individual
Danny Feteridge, Controller
Ron Tersmette, docent
Jan Breed, organisator van juridische cursussen
Nicole Ehlers, Volwasseneneducatie
Sandra de Jong, Maatschappelijk werker
Diman, mw-er
Andreas Stuth, Vertaler
Amiq Ahyad, researcher
Jan Vosters, arts M&G
margreet van schuylenburg, huisvrouw
C.A. Mol, begeleider
Joris van Wijk, Universitair docent Criminologie
Harrie van der Lubbe, Communicatie
Johannes Wier Stichting
Maud van der Linden, vrijwilliger Vluchtelingenwerk
AJJ (Guus) Prevoo, Missionair Veldwerker
G van der Zwan, erg betrokken
Mary Bannenberg, tuinvrouw
Ik ben voor een Humaan asielbeleid
cor van keulen, manager wagenpark
Tineke Claessens, Bestuurslid SP afd Roosendaal
mede wereldredder, man van vrouw
Johannes Wier Stichting
Merijn Rademaker, jurist
Eduard J.M.M. Disch, directeur IMPULS-Maastricht
Rene van Eijk, Directeur basisschool
Algemeen Opvangcentrum IMPULS
Nederveen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Henk Mathlener, Fysiotherapeut
P. Huigsloot, Jur. bijstand vluchtelingen
Robin Kasozi Bukenya, Master student International Development Studies / Maatschappelijk vrijwilliger / Wereldburger
M.L. Bos, Ondernemer/ kerklid
leanne bulten, communicatie-adviseur
Bayu Junaid, Financieel Adviseur
Perspectief
Joost den Otter, public health & mensenrechten iNGO's
Peter Verhoeff, docent
Commissie Kerk en Samenleving zusters Franciscanessen van Heythuysen
Amy, Student
Ank van de Wiel, Onderwijsontwikkeling
Edward van Breugel, Student
Ilona van Breugel, Stichting LOS
H. Schoch, sociaal denkend
Natuurgeneeskundige, Gezondheidszorg
Geestelijk verzorger voor Nl gevangenen in het buitenland, Predikant
Esther, betrokkenheid
Argé Nieuwenhuijzen, betrokkenheid
Esther van der Panne, redacteur
HJ van Eck, univ.docent
Kerk in Actie, kerklid P.K.N.
Irene de Raad, adjunct-directeur speciaal basisonderwijs
looi naaijkens, grafisch vormgever
A.M. van den Berg, arts M&G
Kerk in actie
Arine Brouwer, trainer/coach/medemens
Renate Wolf, Sociaal raadsvrouw
Delhoofen Ton, sympathisant
Clarien Uitzinger, nederlands staatsburger
A.W.A. Struik, medemens
V.A.DeBruin, Scholier
hermans V., gepensioneerd
A Smits, welzijnswerker
JC Piersma, Student Toegepaste Psychologie
Jaap van Ek, kunstschilder
A.N.Vuijk, betrokkenheid
A.D.Beckers, medemens
Marike Dirkx, coach/trainer
Joost Brouwer, dossieranalyst voor asielzoekers
HeerlenMondiaal
rien van domburgh, manager
Anne Stomph, verpleegkundige, maar vooral ook bezorgde burger
Reza muharam, Mensenrechten activist
FNV Lokaal Den Haag
Rotterdamse Sociale Alliantie netwerk tegen armoede
Jan W. Bossenbroek, rijksambtenaar/ouderling PKN A'veen/B'veldert
Prot.Gem.Oude Mijnstreek
Stg GAAV
elain, verzorger
Fenne Piekaar, pedagogische medewerker
C.B. de Jong, betrokken burger
helly oestreicher, kunstenaar
Jet Boer, burger
Amanat merah putih
A. Vonk, sociaal werker
Bert Mulder Consultant, zzp
Jacolien Schreuder, Redacteur/administrateur (maar vooral en eigenlijk alleen: mens)
I. van Bentem, geestelijk verzorger
Olga Honing, Communicatiemedewerker
pastoraal werker, pasoraal werk
lid Amnesty International
E. Velten, scriba Handwegkerk
Aat Smits, cultureel werker
Y. Nanninga, vertaler, redacteur
akke schutte, burger
Student, ..
Jo Soolsma, Raadslid
G. W., Kerkelijk medewerker
H.Hemmen/H.G. Hmmen-Louissen, pensionade,s
Martin Vegter, jurist asielrecht
W. van Os-Riesebosch, docente
F.J.M. Van Os, docent
aafke piekaar, mens
Enserink, Fysiotherapeut en Vrouwen acti
Guarachando
Aimée Doudart de la Grée, wereldburger
Rafendi Djamin, Mensenrechten activist
L. Harmsen, maatschappelijk werker
sonja meijer, burger
Onno Crasborn, Wetenschapper
Bob Wester, Vakbondsmedewerker
Ruth Noorduyn, milieukundige
klaas wits, belangstellende
Vanessa Atmadja, Consultant
John Essers, werkzaam in verslavingszorg en raadslid in gemeente Nuth
A.Stomph, docent hbo SPH
M.A. Smeenk, kerkelijk
Rik Schoemaker, Senior consultant
N.K. Atmadja, Em. Predikante
Paul Allertz, coordinator
Josee Koning, Journalist/Vertaler
Wanders, Fin Administrateur
H.A.van Dijk, Kinderarts
Ton Liefaard, Rector VO
stella Halverstad, sympathisant
stella Halverstad, sympathisant
stella Halverstad, sympathisant
Iet Spronk, Jeugdzorg,schoolmw en privé
A.M. Meesters, zangdocent/zangeres
J.A. de Jong, onderwijs
Age Kramer, Zending en ontwikkelingssamenwerking
Josefien Bruijn, vertaler
ErgonomischBuro Corina
j.delhoofen, geengageerd
Harry van Sleeuwen, kerkelijk vrijwilliger
max lerou, dichter
a van der zwaard, psychotherapeut
Albert Massier, onderwijs
Corry Medema, groepsleerkracht basisonderwijs
marcello Battistig, chemicus
B.A. den Braber, gepensioneerd
vluchtalarm maastricht
L. C. van Drimmelen, predikant
P. Werkman, Voorzitter Diaconie PKN Steenwijk
W.J.Admiraal, tandarts,jurist
F.T.M.van der Meer, Landbouwkundig Ingenieur
J.B. Buning, bestuurslid Kerk&Buurt
Ben Piepers, r.k. pastoraal werker
Riny Geurts, Sant Egidio Maastricht
JJ Lems, Ondernemer
Corien van der Linden, GGZ verpleegkundige
Achmed, schoonmakers
sietske van der hoek, geestelijk verzorger
Marleen Volkers, diaken
Ben Rewinkel, maatschappelijk werker / politicus
Rien van der Linden, ambtenaar
J.Terstappen, pastor
Annet Pelleboer, kerklid
Jetty Eugster, diaken PG 's-Hertogenbosch, CDA-lid
lineke wichmann, jurist
RJ de Bruin, hulpverlener
Annemarie Dercksen, docent
Marja Ogink, vrijwilliger
Janet Parlevliet , ouderling PKN gemeente A'veen
Quist, spw4 groepswerke maatschappelijke opvang
Ries Nieuwkoop, predikant
Math.M.N. Knubben, ffractievoorzitter CDA Valkenburg
Eric Cornet, Student
Mieke van Hulten, Docente Nederlands
M.Bogaard, predikant
Matty Lupker, Inkoper
H.Sleijpen, vrijwilliger VWM
Anne Eitner, allochtoon
T. van Schijndel, beeldend kunstenaar
Betsy de Haan-Hessels, Diaken PKN
Han Werz, SPW
Handwegkerkgemeete Amstelveen
Nannie Floor, medeburger
r.postma, medewerker bureau jeugdzorg
Renske Visser, docent Nederlands
Peter van Nieuwkoop, muziekleraar
gieneke tillema, diaken
ali jansen, activiste
Dr. C.J. Laban, Psychiater/ Hoofd behandelbeleid De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord Nederland
Martin Keijbets, voorzitter Raad van Kerken Wag.
L. Sidarto, Freelance journalist
Gert Jan Slump, Consultant
Jos Haasen, Vz PVDE Roermond
Mieke, verpleegkundige
Sjors Kuster, Ondernemer
j.j.stavast, overheid/oud-burgemeester/ lid RvT Slachtofferhulp Nederland
Bennie Werink, advocaat
Ruben Altena, diaken / redacteur televisie
M.C. van Berlo scmm., vrijwilligster voor vluchtelingen
Eveline de Bruin, medeburger
Rahmadi Trimananda, Medewerker-onderwijs
Missionarissen van Afrika
Nicolet Verdam, medemens
J.Mekkes, kerk/vakbond
M.Timmermans, ergotherapeut
jos van kessel, systeembeheer
Paul Baken, onderwijs
Eva Evarina, Gewetensvol
britta hosman, tv maker
Bert Huisman, ICT, Sr. Software Engineer, burger
FNV
Irene Nieboer, verpleegkundige
J. Schreurs, projectleider Formulierenbrigade
c.van Drie-Meijer, diaken
Ans Hekerman , vrijwilligsters SVAZ
Nederland Bekent Kleur
j.mulder, psycholoog
Theo Bouwman, Voorzitter Dans en Drama
MN Amin, Schrijver/Ondernemer
Jaap Hagen , filosoof
Geralien Hekman, Zorg, persoonlijk betrokken
Maarten van der Burgt, Ondernemer
L.E. Hafkamp, juriste
Arie Visser, gewetensvol burger
wim hochs, vut
Indonesian Migrant Workers Union (IMWU Netherland)
Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken
Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken
Maria van Kan, Docent Internationale Schakelklas
Stichting Kleinschalige Ontikkelingsprojecten
Canales, Gezondheid-zorg
Annemarieke Piers, uitgeverij snor
Gerard Jennekens, Begeleider ex-Ama's
Erna Siegers, Docent
Marianne Cremers, vrijwilliger
Pien Werkman, beleidsmedewerker
stg horizontas
Rozen & Franje, Binnenhuisarchitectuur Creatieve Sector / Eigenaar Directeur / Betere Wereld
Marten Piersma, HR / Consultant / Geen
miriam oomes, vrijwillig medewerker vw maastricht
Ad de Rooij, inwoner Den Haag
E.S. Bruining, Rijksambtenaar
Joke la Haye, diaken
Leo Schuwirth, voorheen docent
Elly Bruggink, medeburger
Olivia Mous, raadslid
C.J. Pronk, Mens
.koers,e, vluchtelingenwerk
Tandartsassistente, Assistenten in gezoendheidzorg
Siswa Santoso, Activist-Onderzoeker
syafiih kamil, verpleegkundige
Siswa Santoso, Activist-Onderzoeker
Henk Meijer, docent
Vluchtalarm Maastricht
IMWU Netherlands
Yasmine Soraya, Secretary IMWU
Hub Reijnders, leraar gepensioneerd
Klaas Holwerda, predikant
Ir. C. de Jong, Ontwikkelingswerker
Huub Keybets, bestuurslid SNOP/VLot Heerlen
F. AL HASSOUNI, VOORZITTER STG.ICMP
fietsles heuvel
Eelke en Zwanny Visser, Huize Plexat
TA Piersma, betrokkenheid
H. Wassenaar, jurist
Arjun Swami Persaud, student
Frank Rochette, Begeleider van Vluchtelingen
Meindert Bouma, wethouder cda, gemeente Leek
mariet van den oever, mede-burger
Larissa Groeneveld, celliste
Piersma, pedagoge
Teun Vogels, Onderwijs
J.H. van den Berg, bestuurslid vluchtelingenorganisatie
Cisca Castelijns, medemens
PETER NUYENS, MISSIONARIS W.P.
Sterre van Bakel, Verzorgende IG
ron bodde, betrokkenheid
Barbara de Leeuw, voorzitter noodfonds + jurist
Noodfonds Vluchtelingen Zuid-Limburg
Gerientje Langkamp, maatschappelijk werker
Ed van de Peppel, CDA Hoogvliet-Rotterdam
St. Agnes van Leeuwenberch
Clara Goudsblom, jurist
C.E.Scheurkogel, docent levensbeschouwing
Liz Megens, Student
Roefs, Communicatie deskundige
D. Dibbets, bewegingstherapeut
Therese van Bakel, maatschappelijk werker
Nono Poels, senior docente
Nicole Prins, Raadslid PvdA Ouder-Amstel
Riet van Dorst, ondewwijzeres
Sander J van der Meer, muzikant
Aafke Sanders, antropoloog / maatschappelijk werk
Beijers, Guillaume, docent criminologie
marjolein jacobs, huisvrouw
a r neerhof, univ. hoofddocent bestuursrecht
Tom Klaassen, Paard
L.J.wolfert Bokhorst, vluchtelingen werk
C. Wolfert, Kerk PKN
Gonnie Castelijns, coördiantor noodopvang Utrecht
Wim Huisman, Hoogleraar criminologie
C. Overkamp, O neg
Prof. mr. W.J. Veraart, Hoogleraar Rechtsfilosofie VU
Renske Imkamp, juridisch medewerker Noodopvang Utrecht
Willem Littel, Particulier
Anette Pelgrim, psycho pastoraal werker
Wijnand Thoomes, voorzitter Fonds Vredes Projekten
Klaas, docent levensbeschouwelijke vorming
Elja den Uijl, betrokken burger
Wouter Groenendijk, Ambtenaar
Saskia Haen , Vluchtelingenwerk
Stichting Present Utrecht
Edwin Koster, Universitair docent filosofie
Markus Kruyswijk, Huisarts
+mdekraker65plus, gepensioneerd
Annette de Boer, docent hogeschool
Juan M. Amaya-Castro, post-doc onderzoeker
H.Broekhuizen, Particulier
A. van der Schuijt, bezorgde burger
a.scholten, maats. werkende
prof.mr. W.H.A.C.M. Bouwens, hoogleraar sociaal recht
Liesbeth Glas, Coordinator Stap Verder
Nico van Walsum, Demandmanager
Anna Nijstad, Humanistisch Raadsvrouw
sonja schra, burger
Mieke Kouwenberg, GroenLinks OuderAmstel
Petra Vossegat, geestelijk vezorger bij mensen met een verstandelijke beperking
Eveline Rooijmans, vrijwilliger
Eline, Medemens
J.P.H.Brandt, juridisch medewerker
Gea Groenendijk, zelfstandig adviseur
J. Prins, docent inburgering
A.C.S. Blom, apoth.ass.
J.J.G. Ornstein, ambtenaar
C.Beilsma, Emplooi adviseur Vluchtelingenwerk Nederland
Cher Steinfeld, Maatschappelijk werk studente
stichting khorlo
H. Hoogenkamp, docent
n.g. weustink, secretaresse
c. bolier, verpleegkundige/maatsch. werk
c. groenendijk, grafisch vormgever
Jeroen van de Loo, Vrijwilliger
AfrikaEuropaNetwerk
At Ipenburg, predikant
P. van Kampen, GroenLinks
J.A.H. Blom, advocaat
Wim van Gessel, lid Amnesty
erik doijer, betrokken met bij 't lot van illegalen
H.Broerse, verontruste burger
H.Broerse, verontruste burger
anke scholte, ambulant begeleider
aart van der heide, regelmatig in afrika
Francis Cueva, HIVW
ds O. Elseman, Predikant Protestantse Gemeente den Haag
Thijs Oomens, predikant pkn
GVS team
leentje den boer, humanistisch raadsvrouw
Truus de Kraker, procesmanager OGGz en MPG
m. v.d. heiden, prive
Vrouwenplaza
Margriet Gosker, Predikant
Corine Bakker, Tekstschrijver
Jennifer Blokker, Medewerker Vluchtelingenwerk
mr Anke de wijn, jurist
J.Gerretsen, Voorzitter Afd HV Amsterdam Amstelland
hiltje wuite-harmsma, diaken
Elly van Santen, Beleidsmedewerker SP Den Haag
Sjors Knol, docent beeldende vorming
Patricia Vermeulen, Adviseur Leren en ontwikkelen
Alexander Looijen, Jongerenwerker
J.R. Compagner, Kunsthistoricus
F.Pappers, hulpverlening/coach/mens
Wijnand van Smaalen, Christen
E.H.Verbakel, maatschappelijk werk bij uitgeprocedeerde vluchtelingen
t waalwijk, medewerkster vrouwenopvang
Henk van der Meij , directeur
Maatwerk bij Terugkeer
Hanne Wilzing, Alg secr diaconie
Hester Oosterbroek, projectmedewerker
E. van Elderen, burger
Fred Boon, emeritus predikant PKN
Arjan Drissen, medewerker VluchtelingenWerk
N. van der Wiel, consulent scholing en werk
Harmke Bosma, docent/redacteur
Jorrit Spoelstra, Film regiseur
Markus Janssen, Secretaris ChristenUnie Veendam
Minke-an , Communicatie / Tekstschrijfster / Momenteel werkzaam in de OS-sector
Ds. Nico J. Pronk, herv. predikant
Religieuzen, Zuster Vera van der Haak
Connie van den Hout, Trainer bij Vluchtelingenwerk
Ton Janssen, consultant
Ferdinand van Melle, em.justitiepredikant vreemdelingenbewaring
Missionarissen van Afrika
Peter Gerlagh, sociaal geneeskundige i.r.
Peter Cauwenberghs, vrijwilliger
Ruud Foppen, Predikant
S. Sarikcioglu, Werkcoach
Joke Compagner, missionair/diaconaal werk
Corry en Frans Boogaers, particuliere personen
Reedijk, Juridisch consulent
Annemarie Wijcherson, muziekdocent
ds Jan H.Soethoudt, predikant
David Ingleby, Hoogleraar Universiteit Utrecht
Mariëlle Bruning, professor of Children and the Law, universiteit
J.A. Compagner, predikant protestantse gemeente Weert-Budel
saskia maarsen, betrokkenheid
Aanloophuis vd Kerken Leeuwarden, Bestuursvoorzitter
Gert Jan Kole, Straatpastoraat Utrecht
Dianne Horsting, sociaal raadsvrouw
Kelly Blankendaal, Vluchtelingenwerk
Harm Hogenhout, Applicatiebeheerder SoZaWe
Lau, mens
AEN
zusters van liefde,
l.m.Schrurs, religieuze.
Wouters, Pastoor
Tineke van Lente-Griffioen, dominee protestantse gemeente
Annemarie van der Vegt, geestelijk verzorger
Marianne van Ophuijsen, consultant
Reinier Boon, Software engineer
Gonnie Oosterbaan, betrokken persoon
Fernando, asistent kok
Bilal Sahin, coordinator
E.M. Dijkstra-Groenewegen, Diaken PKN
H.M. Dijkstra, Gem. Fractielid Groen Links
Hannie Nusselder, geestelijk verzorger
Kees van Keulen, Vertegenwoordiger weldenkend deel van Nederland
J. van der Harst, Secretaris van moslim-christen kring in het Regentessekwartier Den Haag
C.J. Hollemans, Predikant
H.C.Pasterkamp, Gestelojk verzorger en raadslid gemeente Oegstgeest
Thera van der Ven, Catholic Worker
Klasien Hoekman - Fuite, ondersteuner vluchtelinggezinnen
Theo ter Horst, fotograaf
Ilona Dalmaijer, Lid van Stichting Buitenlandse Partner
M.D. van Wendel de Joode, Ouderling PKN
Johan van Veen, historicus
Anneke Mosman, Manager P&O
B.A. van der Wel, Predikant
M de Graaf, kinderopvang
ds. L. van Weijen, predikante van de PKN t Doetinchem
ds. L. van Weijen, predikante van de PKN t Doetinchem
Anna Kloos, kunstenaar
Daniela Delgarbo, Kunstenar
Pier Prins, Predikant PKN
CH Doude van Troostwijk, Filosoof-theoloog
Internationale Graalbeweging
Famile Arslan, advocaat
Els Lau - Rutten, Nederlands staatsburger
I. Verver, Pabo student
Leendert Lau, Nederlands staatsburger
Herrie Hoogenboom, Bestuurder Vakbond van Schoonmakers, FNV Bondgenoten
kerk in actie
Trudy van der Wiele, Soc. jur. dienstverlening
J.P. Eijgenraam, predikant
th. van haaren, bestuurslid St. Hulp aan Vluchtelingen
Cahit Tas, Ondernemer
G.J.van Dam, Pastoraat PKN-gemeente
jJetty Alberts, maatschappelijke opvang
Lucie van 't Slot, docent Klassieke talen
Berri Sciarone, verpleegkundige
Ineke Koster, diaken
Jan Willem Knibbe, student
vluchtelingenwerk
Cor van den Brand, Missionaris van Afrika
kerk en ...
Anita Kuppens, Docent en voormalig medewerker VluchtelingenWerk
Dirk Meijer, betrokkenheid
L.J. Boon, secretaresse
S.Benedictus, emeritus-predikant
Harma Beenes, Maatschappelijk betrokken burger
Taco Bos, geestelijk verzorger
Door-Elske Cazemier, gemeente-adviseur
M.B.E. Alberga-Bakker, tandarts
Annette de Brey, Projectleider bij VluchtelingenWerk
Els Berk, Fractievoorzitter GroenLinks Haarlemmermeer
veerman, vriendin vreemdeling
Jacomine Oosterhoff, tekstschrijver bij Dirigo voor Kerk in Actie
Beuker, Chris, Docent Hoger Onderwijs
drs S.A.Meijer, em.predikant
Coby Baars, mystica
S.G. van der Meulen, gepensioneerd wetenschapper 80jr
drs. Jan Eijken, r.k. pastor Schilderswijk Den Haag
ds. Janneke Nijboer, dominee
Dr R. de Reuver, predikant
A.A.Zandbelt, geestelijk verzorger em
maatschappelijk begeleidster, vluchtelingenwerk
E. Gnodde, gepensioneerd
J.M. Keulers, vertaler
j.h.rabbers, betrokkenheid
Theo Broens, Senior beslisambtenaar bij de IND
Pelle Swart, consulent VWN
Ton Hettema, student
Astrid van der Klauw, BP
vrouwenbond, maatschappelijk werk
Mellouki Cadat, Senior adviseur leefbaarheid (welzijnswerk)
Marjolein Dekker, Student Internationaal Recht
D. Elshout, logopedie
Tjerk Boonstra, juridisch mederwerker Vluchtelingenwerk NL
E. Alberda, Doopsgezind
Maaike Kriellaars, betrokken wereldburger
Jan de Kievid, (oud)docent HBO en publicist
Sjaak Teuwissen, jeugdwerkadviseur Protestants Jeugdwerk Amsterdam
Marius Heiner, ouderling PKN
Ria Ballast, betrokken wereldburger
A.M. Bosch_Cornelisse, gepensioneerd leraar
Drs. J.S. Bosch, em. predikant PKN
MtM Advies
De Solidaire Diaspora Stichting
Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
h.s.e.funcke, arts maatschappij en gezondheid
ZWO PGL
Mariette Riegman, Student
Mr. E.L.N. Hendricks, Wetgevingsjurist
Iefke Admiraal-Hylkema, mens
Harry Lamé, medemens
Margreet Pols, medemens
J.J.Hendriks, kerklid
jaap goorhuis, predikant
Resy Arts, Fondsenwerver
T. Wiezer, vrijwilliger med. VVN
Willy Meijnhardt, projectmanager Kerk in Actie
Drs. Wanda Pelt, socioloog
J.G.C. Pors-Boxem, lid Prot.Kerk
Roel Van Acker, student
G. Pors, em.predikant
Tanneke van Dijk, Projectcoördinator Multicultureel Humanitas
ds. Gert Wijnstok, predikant
Cordaid
Corrie Hermann, oud-lid Tweede Kamer GroenLinks
J.Groenendijk, Huisarts
Rob van Essen, predikant/diaconaal werker
G.J. van Herk, predikant
De Ketelpatrouille vzw
W.T.V. Verhoeven, Dominee
Gonneke van Veldhuizen Staas, lactatiekundige IBCLC
ds A de Boer, Predikant Den Haag
ds Axel Wicke, Predikant
Jos Wijsmuller, betrokken burger
drs A.W. de Bruin, theoloog
denis bouwen, journalist en syndicalist
Sien Jacques, studente sociaal-cultureel werk
Ineke Baatenburg de Jong, Gepensioneerd
Luisa Moreno, projectmedewerker Duurzame Vrijwillige Terugkeer
Wim van den Hof, AOW-er
Bas van der Bent, publicist
Luigi Corrias, Assistant Professor of Legal Philosophy
Nelle Kooren, Student
Cock Verdonk-Breek, medeburger
Werner Menkehorst, Adviseur
osman, vrijwilliger
BJ Dijkdrenth, diaken
hermen van dorp, geestelijke zorg Hiv/Aids
Rob Kocks, scriba Gereformeerde Kerk Levensbron, Ridderkerk (PKN)
Mia Vellema-Bruins Slott, kerklid, wereldwinkelierster
bettys best craftwork
J.Christiaan Donner, predikant
Jeroen Houben, geestelijk verzorger
Raadvankerkenemmen
Ds. Christi Bartelink, predikant pkn
A Minnema, predikant
Robert Stigter, historicus, theoloog
Bram Schriever, kerk
Andriessen T, medemens
Bert Verweij, diaken te Leiden
M.W.van Woerden, medemens
Tieneke van Lindenhuizen, predikant
Minke Huitema, medemens
Diaspora Solidaria
Alide Oosterhof, burger
truus smid - van der meulen, betrokken burger en vrijwilliger
Els Heemstra, arbeidsdeskundige
Ad Cardol, CNV-lid, VWN-donateur
bert van alphen, burger
Chris Smitskamp, betrokken burger
Karin Winkler, medemens
Jan van Hulsteijn, voorzitter KKR Levensbron Ridderkerk
jan 't mannetje, mentor vluchtelingen
geerts, arbeider
PKN Gereformeerde Kerk Levensbron te Ridderkerk
Ekklesia Breda
M de Korver, ontwerper/activist
kerk in actie
Mw. M.D.M. Thuring, in de bijstand
Ellen Rigtering, maatschappelijk werker
Jaap Jonker, SVAZ
LvdD
AZ/Begeleiding
Joke van den Hengel, medemens
Gino Scalzo, Gepensiooneerd
Ilona Gerritsma, gezondheidswetenschapper / docent
Job de Haan, theoloog/journalist
Renee Daamen, fractiemedewerker GroenLinks Amsterdam
R.R. Yadava, huisarts
Stichting Hataw
J.P. Grootenboer, lid PKN, donateur OMZO
Franck Ploum, theoloog / zzp
Herman Meijer, adviseur straatwerk
William van den Heuvel, Gemeenteraadslid Hengelo
Claire Arens, ondernemer
JM Ros, Moeder
J. de Nood, Oudleraar en ex vrijwilliger vluchtelingenwerk
C.G. Blouw, burger
Fabel van de illegaal
Heleen, betrokken burger
Doorbraak
sandah,Bernard, student
dina van der wenden elshout, gewoon mens!!
Franciscaanse Beweging
Emma Klever, student
C. Yilmaz, Raadslid, gemeente Rijswijk
T.A.M. van den Beld, Mariënburg, ver. v.kritisch katholieken
Peter Kretzschmar, jurist Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders Utrecht
Henk Baas, lid ChristenUnie
Jan Berenst, taalwetenschapper/ kerklid
Ezria Stello, Betrokken met de vreemdeling
Kerk in Actie
Angela Twickler, rk diaconie
Aad Goddijn, onderwijsontwikkelaar
A. de Putter, betrokkenheid
pastor, pastoor
Stch. Lawid (WWW.Lawid.nl)
H.M.Stoker-Maat, Lerares
Jorik ter Horst, Adviseur
M.J.Rotteveel, specialist ouderengeneeskunde
H Stoker, Leraar
Afke van der Woude, student IDS
C. Vollenhoven, betrokken burger
Jaap van der Ploeg, wereldburger
H.Glücks, Pfarrer
Frans Daniëls, pastor
Jasmin Roch, Sociologist
Martin de Geus, Predikant PKN Ridderkerk
Bea de Geus, Management Ass.
Renée de Geus, Internationaal juriste
predikant, PKN
Korrie Hasper-Wolters, maatschappelijke dienstverlening
Ton Fastl, politicus
Adriaan Bontebal, schrijver
Ineke Lubbers, betrokkenheid
Giel Sertons, Hulpverlener
Diakonaalberaad Titus Brandsmaparochie Emmen
W. van Laar, Predikant
Recogin
A. Bos, kerklid
Michael Blok, Burger
Shirley de Vet, student
Nelleke van Eerten, arts GGZ instelling
J Kemeling, huisarts
Pieter Tinbergen, Geen
Nora Knol, Bewegingsspecialist
Daniël W. Crompton, Consultant
Francis Luijckx, onderwijs
Martijn Haan, Informatiespecialist
Ingrid Lever, vrijwilliger vluchtelingenwerk
H. Bartelink, Ambtenaar
Vera Borsboom, Cultureel antropoloog/student ontwikkelingsstudies
Sander Hartemink, Consultanty
gj bakker, beveiliging
Stichting Mondiale Samenleving
Mensen zonder Papieren
Andrea Cornets de Groot, volwassenen/ouderenwerker
Bertus Pieters, Beeldend Kunstenaar
Joop Flamman, VluchtelingenWerk
Cynthia Weidema, betrokken burger
Corine Voogt, Vormgever Unicef Magazien
Yalda, Hulpverlener
M.R.J. Ferrier, lerares
Fred Bos, vakbondsbestuurder
Wilbert Helsloot, sociaal (migranten/vluchtelingen) werker
Gamma Zwolle
Mats Lagerburg, verkoopmedewerker/scholier/studend
Simon Sliphorst, Filmmaker
Sil Knook, Student
corina sibeijn, recovery medewerker
E. Hoivel, gehandicaptenzorg
Jan van Vlierden, blogger
Stephan Sjerps, docent Nederlands ISK
sanne, zorg
rashid, administratief medewerker
Amir Sinanovic, student
R. Blonk, betrokkene
Rob Alberts, Docent
Bert Ormel, Beleidsmedewerker
Wouter van der Veen, Maatschappelijk werker
Jac Weerts fotografie, fotograaf
Frederic Janssen, Student
herman kienhuis, betrokken burger
F.Sturrus, onderwijs
M. Kranenburg-Roessler, clientbegeleider Vluchtelingenwerk
mr. drs. V. Rerimassie, Onderzoeker
SP
Maria Klever, student
J. Dikkers, Culturele anthropologie
Jelmer Roosma, Student
Communiteit St.Jan, Amersfoort
Ammy van Eerden, hoofd gemeentezorg VBG Bethel
K.Klever, Geestelijk Verzorger
Groenlinks Noord
Harrie Lindelauff, persvoorlichter FNV
F v Hoffen., betrokkenheid
Jan Achterbergh, betrokken burger
Yilmaz, vluchteling
T v Hoffen Hordijk., betrokkenheid
Vid Stimac, Promovendus ESMT Berlijn
BK de Groot, Docente
Prince Orji, Ondernemer
Femke Roosma, Duo-raadslid GroenLinks Amsterdam
I.Heestermans, docente NT2 Ned.
UMDW
odile de Walick, vrijwilligster
Marlies Snijders, Leidinggevende Vluchtelingenwerk
Commission for Filipino Migrants Workers
Hiske van den Bergh, senior consulent VluchtelingenWerk
RESPECT Network Europe
TRUSTED Migrants (MDW Self organisation - NL
ron van leeuwen, consulent
elise tupker, CJG medewerker
Stichting KSA/GCW - Rotterdam
Alexander Borst, consulent Maats. Activering
Basje de Liefde, medewerker VluchtelingenWerk
AKA Communicatie
Marokkaanse Vereniging El Ouahda
Friso Harms, Beleidsmedewerker
Henk Baars, afdelingsmanager
Yvo Manuel Vas Dias Postma, Public Relations Manager
Debora van Hoffen, maatschappelijk werker
Derk Stegeman, waarnemend directeur Stek
Meindert van den Berg, vakbondsbestuurder
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

 

Delen | print deze pagina