Nieuws

Afwijzing criminalisering

Artikel van de website van Raad van Kerken in Nederland

Implementatie Terugkeerrichtlijn en strafbaarstelling

Brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) d.d. 1 feb 2011

Briefadvies tweede nota van wijziging implementatie Terugkeerrichtlijn

Advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) aan minister Leers d.d. 17 jan 2011

Brief Commissie Meijers Strafbaarstelling overtreding inreisverbod

Brief van de Commissie Meijers d.d. 24 dec 2010 inzake 'strafbaarstelling overtreding inreisverbod'

Brief van de minister voor vreemdelingenzaken en integratie

Brief van minister Donner, min voor Vreemdelingenzaken en Integratie a.i. aan de Tweede Kamer d.d. 4 maart 2005 inzake 'illegalennota'Vorige  1, 2, 3, 4
RSS

 

Delen | print deze pagina