Nieuws

Criminologe Joanne vd Leun over het nut van strafbaarstelling

In hoeverre kunnen empirische bevindingen uit criminologisch onderzoek meehelpen in de afweging om bepaald gedrag strafbaar te stellen?

Lokale ontmoetingen rondom Strafbaarstelling Illegaal Verblijf

In diverse steden vonden rondom 21 maart 2013 (dag tegen racisme) bijeenkomsten plaats met politici. Thema is: lokale gevolgen van Strafbaarstelling

Advies College Rechten van de Mens

Het College vraagt zich af of de mensenrechten bij strafbaarstelling van illegaal verblijf wel voldoende worden gewaarborgd.

Strafbaarstelling in andere EU-landen

Verslag van een conferentie in 2011 over de gevolgen van strafbaarstelling van illegaal verblijf in andere landen.

Boetes uitgereikt voor overtreding inreisverbod

De eerste boetes voor overtreding van het inreisverbod worden nu uitgedeeld. We horen graag ervaringen!

Brieven aan de TK over het wetsvoorstel

VluchtelingenWerk, Amnesty International en de Coalitie tegen Strafbaarstelling stellen kritische vragen over het wetsvoorstel Strafbaarstelling illegaal verblijf

Wetsvoorstel Strafbaarstelling ingediend

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft het wetsvoorstel waarmee illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland strafbaar wordt gesteld bij de Tweede Kamer ingediend.

NRC-commentaar over strafbaarstelling

In de NRC schreef Maarten Huygen een kritisch commentaar op de strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Regeerakkoord 2012

De PvdA-VVD regering wil de strafbaarstelling van illegaal verblijf alsnog invoeren. En wil nog meer mensen tot illegaal verblijf veroordelen. Dit leidt tot nieuwe problemen, in plaats van oplossingen.

Eens Illegaal - Altijd Illegaal van kracht

Op 6 juli is in het Staatsblad de 'visumwet' gepubliceerd, waarin onder andere staat dat eerder illegaal verblijf een reden is om een mvv te weigeren.Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
RSS

 

Delen | print deze pagina