Kosten Strafbaarstelling

Strafbaarstelling van illegaal verblijf kan voor de samenleving veel kosten met zich meebrengen. Het betreft de kosten van procedures tegen de oplegging van de boete en de eventuele vervangende hechtenis, en de kosten van vervangende hechtenis. De opbrengsten in de vorm van boetes zullen naar verwachting niet hoog zijn: bijna geen enkele ongedocumenteerde vreemdeling bezit zoveel geld.

Hier leest u een eerste inschatting van de kosten die strafbaarstelling van illegaal verblijf met zich meebrengt.

« terug

 

Delen | print deze pagina