Strafbaarstelling via inreisverbod aangepast

Een inreisverbod van minstens 2 jaar wordt gegeven aan vreemdelingen die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven. Met een inreisverbod mag je niet legaal de EU inreizen, en je mag ook niet in Nederland blijven. Verblijf met een inreisverbod is strafbaar.

In de praktijk worden er bijna nooit straffen opgelegd voor vreemdelingen met een licht inreisverbod. Een licht inreisverbod duurt tussen 2 tot 5 jaar, en wordt gegeven aan een ongedocumenteerde vreemdeling zonder strafblad. Een zwaar inreisverbod duurt tussen 5 en 10 jaar, en wordt gegeven aan ongedocumenteerde vreemdelingen met een strafblad. Vreemdelingen met een zwaar inreisverbod worden wel bestraft, maar onduidelijk is welk deel van de straf is voor een delict en welk deel voor het overtreden van het inreisverbod.

Staatssecretaris Teeven wil de afschrikwekkende werking van het lichte inreisverbod versterken. In een brief aan de kamer kondigt hij aan dat het inreisverbod meer gedifferentieerd zal worden toegepast. Als vreemdelingen lang zonder verblijfsrecht in Nederland zijn, krijgen ze een langer inreisverbod dan vreemdelingen die maar kort in Nederland zijn en willen vertrekken. Hij ontwikkelt daarvoor nieuw beleid. Dit zal eind 2014 bekendgemaakt worden.

Lees meer op: Kamerstuk 33512 nr. 14, 31.7.14
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33512-14.html
Lees ook het onderzoek van het WODC: Het lot van het inreisverbod. Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en gepercipieerde effecten van de Terugkeerrichtlijn in Nederland

« terug

 

Delen | print deze pagina