Briefadvies tweede nota van wijziging implementatie Terugkeerrichtlijn

Advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) aan minister Leers d.d. 17 jan 2011

Geachte heer Leers,

Zoals u is meegedeeld op 10 januari jongstleden stuurt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) u hierbij haar advies over de tweede nota van wijziging behorende bij het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) in verband met de implementatie van de Terugkeerrichtlijn.

« terug

 

Delen | print deze pagina