Lokale ontmoetingen rondom Strafbaarstelling Illegaal Verblijf

In de volgende steden vonden bijeenkomsten plaats:

Stem in de Stad te Haarlem organiseerde op 21 maart een lunch waarbij raadsleden en uitgeprocedeerde asielzoekers met elkaar in gesprek gingen over de situatie van de (illegale) asielzoekers, mede in het licht van het wetsvoorstel Strafbaarstelling Illegaal Verblijf. Aanwezige hulpverleners hielpen om de dialoog op gang te brengen en alle vragen van raadsleden beantwoord te krijgen.
Lees het artikel over de bijeenkomst hier.

Stichting Vluchteling als Naaste Helmond organiseerde op 21 maart a.s. een bijeenkomst, waarin een ontmoeting plaats vond tussen vreemdelingen die momenteel illegaal in Helmond en omgeving verblijven en burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden. Tevens zijn vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uitgenodigd, zoals artsen, apothekers, scholen, voedselbank et cetera, die in hun dagelijks werk zorg bieden aan deze mensen. De voorgestelde strafbaarstelling van illegalen stond centraal in deze bijeenkomst.
Lees het artikel over deze bijeenkomst hier.

Op donderdagavond 21 maart werd in Eindhoven een Vluchtelingendiner georganiseerd met Raadsleden en Wethouders. Samen met ongedocumenteerden werd gediscussieerd over de strafbaarstelling van illegaal verblijf, de gevolgen die dat heeft voor de mensen zelf, maar ook de gevolgen voor de gemeenten. Ook een aantal statushouders die anders geen verblijf zouden hebben gekregen als deze wet al was ingevoerd, waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

In Utrecht werd op 21 maart een dialoog-maaltijd georganiseerd met ongedocumenteerde migranten, hulpverleners en raadsleden. Tijdens de maaltijd is ruimte voor informatie en uitleg over het wetsvoorstel Strafbaarstelling Illegaal Verblijf en de gevolgen daarvan voor de stad. Tevens werd het nieuwe boekje Basisrechten voor Ongedocumenteerde migranten in Utrecht gepresenteerd, in een engelstalige versie.

Het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt was op donderdag 21 maart uitgenodigd op de fractiekamer van PvdA. Alle raadsfracties waren aanwezig.

Op woensdagavond 3 april organiseerden maatschappelijke organisaties in Den Haag een maaltijd rond het thema ‘strafbaarstelling van illegaal verblijf’. Tijdens deze ontmoeting wisselden de deelnemers van gedachten over het wetsvoorstel tot strafbaarstelling van illegaal verblijf; over welke gevolgen de wet kan hebben in de praktijk en op welke manier dit wetsvoorstel alsnog tegengehouden kan worden.
Bij de organisatie van deze avond zijn onder meer betrokken:
AHRU, Cordaid, DWAN, Den Haag Wereldhuis, Humanistisch Verbond afdeling Haaglanden, IMWU NL, Justitia et Pax, LAWID, Mara, Migrante, MOC-H.Hart, OKIA, STEK, VluchtelingenWerk Zuidvleugel. Tijdens de bijeenkomst werd besloten tot het schrijven van een brief aan de gemeenteraad. Info via Marijke Bijl, okia@hetnet.nl.

S.T.O.B. (Stichting Ongedocumenteerden Breda e.o.) en Vluchtbed Breda organiseerde op maandag 22 april om 19.30 uur een debat over de Strafbaarstelling van illegaal verblijf in de Anna-Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, 4814 KB te Breda.
De avond was als volgt opgebouwd: na een inleiding door advocate Anja Sio was er ruimte voor reacties door vertegenwoordigers van landelijke politieke partijen, gevolgd door discussie met de zaal. De avond werd geleid door dhr André van Veen, directeur van het Prinsentuincollege. Uitkomst van de avond was een stellingname van de Bredase gemeenteraad tegen strafbaarstelling.
Informatie: Jan Hopman, voorzitter STOB, tel. 06-24618155

Vluchtelingen onder Dak in Wageningen organiseerde op 15 april een borrel met lokale politici over de dreigende strafbaarstelling van illegaal verblijf. Op 22 april nam de Raad een motie aan waarin de strafbaarstelling van illegaal verblijf wordt afgekeurd. Contact: 0317-450140 of info@vodwageningen.nl.

« terug

 

Delen | print deze pagina