Wetsvoorstel Strafbaarstelling ingediend

Volgens het voorstel en de memorie van toelichting begaan vreemdelingen die illegaal in Nederland zijn, een overtreding en de sanctie daarop is een geldboete. Als de boete niet wordt betaald, is vervangende hechtenis mogelijk. Vreemdelingen die tweemaal (of vaker) worden beboet omdat zij illegaal in Nederland zijn riskeren een zwaar inreisverbod. De duur van het zware inreisverbod is maximaal vijf jaar. Het niet naleven van dit inreisverbod is een misdrijf en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete.

De strafbaarstelling geldt uitsluitend voor meerderjarige vreemdelingen. Als de vreemdeling nog een termijn heeft voor vrijwillig vertrek (ten hoogste 28 dagen) dan geldt de strafbaarstelling niet.

Mensen die uit humanitaire redenen illegalen behulpzaam zijn, zijn niet strafbaar. Werkgevers en malafide verhuurders die uit zijn op winstbejag, en illegalen te werk stellen of onderdak bieden, blijven wel strafbaar. Zij zullen hard worden aangepakt.

De Raad van State stelt vragen bij nut en noodzaak van deze wet. Ook de AdviesCommissie VreemdelingenZaken schreef een kritisch commentaar.
Zie ook de eerdere reacties van de Raad voor de Rechtspraak en het Korpsbeheerdersberaad.

« terug

 

Delen | print deze pagina