Regeerakkoord 2012

Aan de voorzitter van de Partij van de Arbeid
Aan de voorzitter van de PvdA-fractie van de Eerste en Tweede Kamer


Zet de PvdA PVV-migratiebeleid voort?

Geachte Hans Spekman, geachte Diederik Samsom, geachte Marleen Barth,

Er is blijdschap over de invoering van het kinderpardon. Maar we zijn geschokt na het verdere lezen van de passage over het migratiebeleid in het nieuwe regeerakkoord. De PvdA heeft zich hier verbonden aan invoering van strafbaarstelling illegaal verblijf, één van de kwalijkste punten uit het gedoogakkoord met de PVV van het vorig kabinet.

Al in 2011 riepen vele maatschappelijke organisaties en individuen, waaronder vakcentrales, gemeenten, kerken, wetenschappers, organisaties tegen mensenhandel, voor gezondheidszorg etc. etc. de toenmalige regering op om dit voorstel niet uit te voeren.

Strafbaarstelling van illegaal verblijf is buiten alle proporties en een aantasting van mensenrechten. Het treft de meest kwetsbare groepen. De afstand tot hulpverlening zal toenemen. Strafbaarstelling van illegaal verblijf zal averechts uitpakken en juist leiden tot meer misstanden. Uitbuiting op de arbeidsmarkt zal toenemen omdat werknemers zonder papieren zich minder zullen durven verweren tegen onderbetaling en ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden, omdat zij het risico lopen om gearresteerd te worden en een 'strafblad' te krijgen. Dat is in het voordeel van de verkeerden.

De maatregel bevordert vertrek niet, en heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en openbare orde. Veel individuen en organisaties ondertekenden een petitie met deze strekking, of reageerden zelf; zie de lijst met ondertekenaars. Onder hen veel fracties en individuele leden van de PvdA.

Niet alleen de strafbaarstelling van illegaal verblijf wordt alsnog ingevoerd. Ook zal het voor veel andere groepen bijna onmogelijk worden om zich nog te legaliseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die ooit illegaal in Nederland hebben verbleven, gezinsleden die toelating bij Nederlanders willen, en voor mensen die om humanitaire of medische redenen Nederland niet kunnen verlaten. Het beleid van het nieuwe kabinet op migratiegebied is daarmee nog strenger dan het beleid van het vorige kabinet.

Dit is wat anders dan dat de lasten samen gedeeld worden. Dit is niet het beste uit twee werelden. Dit is een negatieve kijk op migratie en migranten.

We roepen het PvdA-bestuur en haar leden op om dit niet te laten gebeuren.

FNV, VluchtelingenWerk Nederland, UAF, Defence for Children, UNICEF, Cordaid, Humanistisch Verbond, Humanistische Alliantie, Kerk in Actie, Justitia et Pax, INLIA, Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken, Dokters van de Wereld, Johannes Wier Stichting, FairWork,
VluchtelingenOrganisaties Nederland (mede namens 375 vluchtelingen organisaties)
IMWU, TMP(Transnational Migrant Platform), RESPECT NL, TRUSTED Migrants, MIGRANTE, SKIN-Nederland, SKIN-Rotterdam, Stichting Nuestra Casa,
Stichting LOS, OKIA, ROS, ASKV/SV, Vluchtelingen in de Knel, GAST-Nijmegen,STEK-voor stad en kerk, Diaconie Den Haag, SHUV-Emmen, Noodopvang Utrecht,STIL-Utrecht, Stem in de Stad – Haarlem, Comité Noodhulp Asielzoekers IJmond, SVZV,Vrouwen tegen Uitzetting,
Maatwerk bij Terugkeer, Straatconsulaat Den Haag, advocatenkollektief Rotterdam,
Jan Pronk en vele andere individuele ondertekenaars

 

« terug

 

Delen | print deze pagina