Amnesty International hekelt strafbaarstelling illegaal verblijf

Tot grote teleurstelling van Amnesty International heeft de Eerste Kamer vandaag ingestemd met een wetsvoorstel dat illegaal strafbaar stelt. Het gaat om een wet waarmee de Europese Terugkeerrichtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving. Met deze nieuwe wet wordt het verblijf in Nederland nadat een zgn. inreisverbod is opgelegd strafrechtelijk gesanctioneerd als overtreding met een geldboete van maximaal 3800 euro en bij niet-betaling een vervangende hechtenis van maximaal zes maanden. Hiermee wordt een groot deel van de illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen strafbaar.

Amnesty International is van mening dat strafbaarstelling van illegaal verblijf, al dan niet op grond van het overtreden van een inreisverbod, een onevenredig zwaar middel is dat irreguliere migranten marginaliseert. Ook blijkt nergens uit dat strafbaarstelling bijdraagt aan een effectief terugkeerbeleid. Bovendien is de nieuwe wet volgens Amnesty International in strijd met de Europese Terugkeerrichtlijn die waarborgen bevat om de vreemdeling te beschermen, zoals maximumtermijnen voor detentie die met de nieuwe wet omzeilt dreigen te worden.

« terug

 

Delen | print deze pagina